Forskning på miljøgifter og kreft

Klorerte, organiske forbindelser er tungt nedbrytbare kjemiske stoffer som kan gi helseskader. Studien undersøker sammenhengen mellom kreft og organokloriner ved bruk av prøver fra Janus serumbank.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og formål

I dette prosjektet analyseres nivået av to grupper av organokloriner, DDT og PCB, i prøver fra Janus serumbank. Resultatene fra laboratorieanalysene brukes til å beregne risikoen for utvikling av flere forskjellige kreftformer:

 • Brystkreft
 • Leukemi
 • Non-Hodgkin lymfom
 • Multippelt myelom
 • Endometriekreft
 • Eggstokkreft
 • Prostatakreft
 • Melanom
 • Kreft i hjernen
 • Kreft i bukspyttkjertelen
 • Testikkelkreft
 • Leverkreft
 • Kreft i skjoldbruskkjertelen

Innsamlingen til Janus Serumbank startet på 1970-tallet, og prøvene er derfor ideelle for å undersøke nivåer av miljøgifter som PCB og DDT, som ble forbudt i Norge på 1970-og 80-tallet. Serumprøver fra i overkant av 2000 individer med forskjellige typer kreft er analysert, i tillegg til prøver fra en frisk kontrollgruppe på vel 1000 personer.

Organokloriner er en gruppe organiske forbindelser som inneholder minst ett kloratom. Stoffene har ulik oppbyggning og veldig forskjellige kjemiske egenskaper. Enkelte organokloriner har vist seg å være kreftfremkallende, og noen er hormonforstyrrende. Det stilles spørsmål ved om dette kan gi økt risiko for hormonrelaterte kreftfomer som brystkreft, endometriekreft og prostatakreft.

DDT (diklor-difenyl-dikloretan) er klorert hydrokarbon som ble mye brukt i landbruket, og for bekjempelse av malaria fra 1940-tallet. Stoffet ble forbudt i Norge i 1970, selv om dypping av grantrær for bekjempelse av gransnutebiller var tillatt ved skogplanteskolene fram til 1989. Det brytes svært sakte ned i naturen, og er svært giftig (Store Medisinske Leksikon)

PCB (polyklorerte bifenyler) ble brukt kommersielt fra 1930-tallet i en rekke industrier, og ble brukt blant annet i elektriske apparater, i transformatorer, kondensatorer, fugemasse, maling, og som lim rundt isolerglassvinduer. Stoffet er oljelignende og bransikkert, og ble derfor brukt som hydraulikkolje i underjordiske gruver, fly og smelteverk.

PCB ble forbudt å bruke og omsette i Norge i 1980. Mye av den opprinnelige mengden er nå ute av bruk, men bare omtrent halvparten av PCB som er tatt ut er håndtert forsvarlig. Resten kan være havnet på vanlige avfallsdeponier, eller i naturen. Stoffet brytes langsomt ned, og løser seg opp i fett. Dette innebærer at PCB hoper seg opp i næringskjeden, og mennesker og rovdyr er derfor spesielt utsatt. Det kan overføres til neste generasjon gjennom morsmelk, via livmor til foster, og via opplagsnæring i egg (http://www.miljostatus.no/PCB).


Publikasjoner

 

 1. Niehoff NM, Zabor EC, Satagopan J, Widell A, O'Brien TR, Zhang M, Rothman N, Grimsrud TK, Van Den Eeden SK, Engel LS. "Prediagnostic serum polychlorinated biphenyl concentrations and primary liver cancer: A case-control study nested within two prospective cohorts."
  Environmental Research. 2020;187:109690.
  DOI
 2. Chen D, Grimsrud TK, Langseth H, Barr DB, Bassig BA, Blair A, Cantor KP, Gammon MD, Lan Q, Rothman N, Engel LS. "Prediagnostic serum concentrations of organochlorine pesticides and non-Hodgkin lymphoma: A nested case–control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort."
  Environmental Research. 2020;187:109515.
  DOI
 3. Purdue MP, Lan Q, Langseth H, Grimsrud TK, Hildesheim A, Rothman N. "Pre-diagnostic serum sCD27 and sCD30 in serial samples and risks of non-Hodgkin lymphoma subtypes"
  Int J Cancer. 2020;146(12):3312-3319.
  DOI
 4. Bassig BA, Shu XO, Sjödin A, Koh WP, Gao YT, Adams-Haduch J, Davis M, Wang R, Xiang YB, Engel LS, Purdue MP, Ji BT, Yang G, Jones RS, Langseth H, Hosgood HD, Grimsrud TK, Seow WJ, Wong JYY, Hu W, Chen D, Zheng W, Yuan JM, Lan Q, Rothman N. "Prediagnostic blood levels of organochlorines and risk of non-Hodgkin lymphoma in three prospective cohorts in China and Singapore."
  Int J Cancer. 2020;146(3):839-849.
  DOI
 5. Bassig BA, Engel LS, Langseth H, Grimsrud TK, Cantor KP, Vermeulen R, Purdue MP, Barr DB, Wong JYY, Blair A, Rothman N, Lan Q. "Pre-diagnostic serum concentrations of organochlorines and risk of acute myeloid leukemia: A nested case-control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort."
  Environment International. 2019;125:229-235.
  DOI
 6. Engel LS, Zabor EC, Satagopan J, Widell A, Rothman N, O'Brien TR, Zhang M, Van Den Eeden SK, Grimsrud TK. "Prediagnostic serum organochlorine insecticide concentrations and primary liver cancer: a case-control study nested within two prospective cohorts."
  International J Cancer. 2019;145(9):2360-2371.
  DOI
 7. Lerro CC, Jones RR, Langseth H,  Grimsrud TK, Engel LS, Sjödin A, Choo-Wosoba H, Albert P, Ward MH. "A nested case-control study of polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides, and thyroid cancer in the Janus Serum Bank cohort."
  Environmental Research. 2018;165:125-132.
  DOI
 8. Satagopan JM, Sen A, Zhou Q, Lan Q, Rothman N, Langseth H, Engel LS. "Bayes and empirical bayes methods for reduced rank regression models in matched case-control studies."
  Biometrics. 2016;72(2):584-95.
  DOI
 9. Koutros S, Langseth H, Grimsrud TK, Barr DB, Vermeulen R, Portengen L, Wacholder S, Beane Freeman LE, Blair A, Hayes RB, Rothmann N, Engel LS. "Prediagnostic Serum Organochlorine Concentrations and Metastatic Prostate Cancer: A Nested Case-Control Study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort."
  Environ Health Perspect. 2015;123:867-872.
  DOI
 10. Purdue MP, Engel LS, Langseth H, Needham LL, Andersen A, Barr DB, Blair A, Rothman N, McGlynn KA. "Prediagnostic serum concentrations of organochlorine compounds and risk of testicular germ cell tumors."
  Environ Health Perspect 2009;117(10):1514-1519.
  DOI
 11. Engel LS, Laden F, Andersen A, Strickland PT, Blair A, Needham LL, Barr DB, Wolff MS, Helzlsouer K, Hunter DJ, Lan Q, Cantor KP, Comstock GW, Brock JW, Bush D, Hoover RN, Rothman N. "Polychlorinated biphenyl levels in peripheral blood and non-Hodgkin's lymphoma: a report from three cohorts."
  Cancer Research. 2007;67(11):5545-5552.
  DOI
 12. Ward EM, Schulte P, Grajewski B, Andersen A, Patterson DG, Jr., Turner W, Jellum E, Deddens JA, Friedland J, Roeleveld N, Waters M, Butler MA, DiPietro E, Needham LL. "Serum organochlorine levels and breast cancer: a nested case-control study of Norwegian women."
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2000 Dec;9(12):1357-67. 
  PMID: 11142422