Hjernesvulst blant barn og unge

Kreftregisteret og alle barneklinikker i Norge samarbeider om en vitenskapelig undersøkelse som kan øke vår kunnskap om hvordan ulike miljøfaktorer kan påvirke risikoen for å utvikle hjernesvulst blant barn og unge
Sist oppdatert:

Bakgrunn

I perioden 2008-2009 gjennomførte Kreftregisteret og barneavdelingene ved de store sykehusene i Norge en vitenskapelig undersøkelse om risikofaktorer for hjernesvulst blant barn i alderen 7 til 19 år. Hensikten var i første rekke å bidra til kunnskap om hvorvidt bruk av mobiltelefoner blant barn og unge bidro til å øke risikoen for hjernesvulst. 

Barn og unge med hjernesvulst og deres foreldre ble stilt en rekke spørsmål om ulike miljøfaktorer de kan ha vært utsatt for (f.eks. ved graviditet, fødsel og barnets tidlige oppvekst). Samtidig ble en gruppe tilfeldig valgte barn og unge i befolkningen, som ikke hadde fått diagnostisert sykdommen, stilt de samme spørsmålene. Ved å sammenligne svarene fra de to gruppene kan vi få ny kunnskap om det finnes visse faktorer som påvirker risikoen for at barn og unge kan utvikle hjernesvulst. Økt kunnskap om disse spørsmålene han føre til at det i fremtiden blir mulig å forebygge sykdommen. 

Hovedresultater

I studien fant vi ingen økt risiko for utvikling av hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, og med alle resultatene sett under ett konkluderer vi med at vi ikke finner støtte for at bruk av mobiltelefon forårsaker hjernesvulst blant barn og unge. 

Dette datamaterialet gitt også oss anledning til å undersøke om andre faktorer enn bruk av mobiltelefon, som kontakt med dyr, oppvekst på gårdsbruk og ulike infeksjoner, kan påvirke risiko for hjernesvulst.  Videre har vi studert i hvilken grad enkelte genetiske faktorer og allergier kan ha betydning for risikoen. 

Det pågår for tiden forskning som undersøker ytterligere genetiske forhold som kan påvirke risikoen for hjernesvulst, og hvordan man velger å behandle sykdommen når den har oppstått. 

 

 

Utvalgte publikasjoner

Waszak SM, Robinson GW, Gudenas BL, Smith KS, Forget A, Kojic M, Garcia-Lopez J, Hadley J, Hamilton KV, Indersie E, Buchhalter I, Kerssemakers J, Jäger N, Sharma T, Rausch T, Kool M, Sturm D, Jones DTW, Vasilyeva A, Tatevossian RG, Neale G, Lombard B, Loew D, Nakitandwe J, Rusch M et al. (2020)
Germline Elongator mutations in Sonic Hedgehog medulloblastoma
Nature, 580 (7803), 396-401
DOI 10.1038/s41586-020-2164-5, PubMed 32296180

Adel Fahmideh M, Lavebratt C, Tettamanti G, Schüz J, Röösli M, Kjaerheim K, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Schmidt LS, Darabi H, Feychting M (2019)
A Weighted Genetic Risk Score of Adult Glioma Susceptibility Loci Associated with Pediatric Brain Tumor Risk
Sci Rep, 9 (1), 18142
DOI 10.1038/s41598-019-54701-1, PubMed 31792337

Waszak SM, Northcott PA, Buchhalter I, Robinson GW, Sutter C, Groebner S, Grund KB, Brugières L, Jones DTW, Pajtler KW, Morrissy AS, Kool M, Sturm D, Chavez L, Ernst A, Brabetz S, Hain M, Zichner T, Segura-Wang M, Weischenfeldt J, Rausch T, Mardin BR, Zhou X, Baciu C, Lawerenz C et al. (2018)
Spectrum and prevalence of genetic predisposition in medulloblastoma: a retrospective genetic study and prospective validation in a clinical trial cohort
Lancet Oncol, 19 (6), 785-798
DOI 10.1016/S1470-2045(18)30242-0, PubMed 29753700

Tettamanti G, Shu X, Adel Fahmideh M, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer M, Johansen C, Klaeboe L, Kuehni CE, Lannering B, Schmidt LS, Vienneau D, Feychting M: Prenatal and Postnatal Medical Conditions and the Risk of Brain Tumors in Children and Adolescents: An International Multicenter Case-Control Study, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017, 26:110-115

Fahmideh MA, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Prochazka M, Schmidt LS, Feychting M: Common Genetic Variations in Cell Cycle and DNA Repair Pathways Associated with Pediatric Brain Tumor Susceptibility, Neuro-Oncology 2017, 19:19-20

Vienneau D, Infanger D, Feychting M, Schuz J, Schmidt LS, Poulsen AH, Tettamanti G, Klaeboe L, Kuehni CE, Tynes T, Von der Weid N, Lannering B, Roosli M: A multinational case-control study on childhood brain tumours, anthropogenic factors, birth characteristics and prenatal exposures: A validation of interview data, Cancer Epidemiol 2016, 40:52-59

Adel Fahmideh M, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Prochazka M, Schmidt LS, Feychting M: CCDC26, CDKN2BAS, RTEL1 and TERT Polymorphisms in pediatric brain tumor susceptibility, Carcinogenesis 2015, 36:876-882

Shu X, Prochazka M, Lannering B, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Kuehni CE, Andersen TV, Infanger D, Schmidt LS, Poulsen AH, Klaeboe L, Eggen T, Feychting M: Atopic conditions and brain tumor risk in children and adolescents--an international case-control study (CEFALO), Ann Oncol 2014, 25:902-908

 

Trykk her for en oversikt over alle publikasjoner per 22.11.2017