Forskere & seksjoner

Forskning er et av Kreftregisterets hovedmål, og forskningen spenner over en rekke ulike områder og temaer innen kreftfeltet.
Sist oppdatert: 14.12.2020

Forskningen i Kreftregisteret skal støtte opp viktige mål, nemlig å bidra til;

  • å forebygge at kreft oppstår
  • å oppdage kreft tidlig nok
  • en bedre kreftomsorg

Det foregår  forskning i alle deler av organisasjonen. Kreftregisteret har en egen forskningsavdeling der mye av forskningsvirksomheten er konsentrert - men også Registeravdelingen, screeningprogrammene, og avdeling for Registerinformatikk har omfattende forskningsaktivitet.

Forskningen er i stor grad basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register. Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi.

Se alle Kreftregisterets forskningsprosjekter her

Forskningsavdelingen er delt inn i følgende seksjoner:

Etiologisk kreftforskning

Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Seksjonens forskningsprosjekter er rette mot primær og sekundær kreftforebygging.

Les mer om Kreftregisterets etiologiske kreftforskning her

HPV-relatert kreftforskning

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen.

Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Les mer om Kreftregisterets HPV-forskning her

Molekylær kreftforskning

Seksjonens mål er å benytte molekylære analyser på biobankmateriale og bioinformatiske metoder for å forstå kreftutvikling og utvikle kreftbiomarkører.

Seksjonen skal fungere som et bindeledd mellom alle Kreftregisterets avdelinger og seksjoner, eksterne labber og bioinformatiske grupper.

Janus serumbank

Janus serumbank inneholder blodprøver fra 318.628 nordmenn. Janusbanken er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning, og er unik når det gjelder størrelse og antall prøver.

På Janus-sidene finner du nyttig informasjon for givere og forskere.

Administrasjon og forskningsstøtte

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen. Gruppen består av forskningsrådgivere, data managere og statistikker. 

 

Les mer om hva vi forsker på på våre temasider!