Forskere & seksjoner

Forskning er et av Kreftregisterets hovedmål, og forskningen spenner over en rekke ulike områder og temaer innen kreftfeltet.
Sist oppdatert: 24.06.2021

På denne siden kan du lese om hvordan forskningen ved Kreftregisteret er fordelt på ulike seksjoner.

Du finner også en oversikt over alle våre forskere og forskningsmedarbeidere.

Forskningen foregår i alle deler av organisasjonen - selv om mye, naturlig nok, er samlet i Forskningsavdelingen.

Forskningsavdelingens seksjoner

Seksjon for epidemiologi og forebygging

Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Seksjonens forskningsprosjekter er rettet mot både  primær og sekundær kreftforebygging.

Les mer om Kreftregisterets forsking på epidemiologi og forebygging her

Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner

Seksjonens virksomhet fokuserer på molekylære markører og infeksjoner relatert til risiko for kreftutvikling og tidlig deteksjon, med mål om å forbedre forebygging av kreft.

Les mer om Kreftregisterets forskning på molekylær epidemiologi og forebygging her

Seksjon for integrert genomikk

Seksjonens mål er å benytte molekylære analyser på biobankmateriale og bioinformatiske metoder for å forstå kreftutvikling og utvikle kreftbiomarkører.

Seksjonen skal fungere som et bindeledd mellom alle Kreftregisterets avdelinger og seksjoner, eksterne labber og bioinformatiske grupper.

Les mer om Kreftregisterets forsking på integrert genomikk her

Administrasjon og forskningsstøtte

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen. Gruppen består av forskningsrådgivere, data managere og statistiker. 

Les mer om administrasjon og forskningsstøtte her

Registeravdelingens seksjoner

Analyse- og forskningsseksjonen

Seksjonen dekker to viktige formål for Kreftregisteret; informasjon og forskning. Seksjonen produserer statistikk for de nasjonale kvalitets-registrene, og har også ansvaret for produksjon av Cancer in Norway, Kreftregisterets årlige rapport om kreftbildet i Norge.

Gruppen har forskningsfokus på kreftbyrde og klinisk kreftepidemiologi.

Screeningseksjonene

Kreftregisteret har ansvar for administrasjon, kvalitetssikring og videreutvikling av de organiserte, offentlige screeningprogrammene på kreftområdet.

Dette involverer også en utstrakt grad av forskning, for å forbedre screeningen enda mer. Målet er å finne kreft tidlig nok - og unngå skade i prosessen.

Per i dag er det to etablerte screeningprogrammer i Norge, samt et program som er under planlegging. 

Les mer om programmene her:

Mammografiprogrammet

Livmorhalsprogrammet

Tarmscreeningprogrammet

Forskningstemaer og prosjekter

Ved Kreftregisteret foregår det forskning på en rekke områder. Oversikt over temaer og prosjekter finner du her:

Les mer om hva vi forsker på på våre temasider!

Se alle Kreftregisterets forskningsprosjekter her

Våre forskningsmedarbeidere

Kreftregisteret har nærmere 40 forskere, postdoktorer og doktorgradsstipendiater.

Deres faglige interesser og prosjektområder strekker seg over en rekke felter - fra tradisjonell epidemiologi til ny teknologi innen maskinlæring, biostatistikk og genetikk.

Bli bedre kjent med dem og fagområdene deres her:

Forskere, PhD-er, Postdoktorer og forskningsstøtte

Giske Ursin

Direktør
Telefon 22 92 87 01

Mari Nygård

Leder, Forskningsavdelingen
Telefon 22 92 88 51

Bjørn Møller

Leder, Registeravdelingen
Telefon 22 92 88 63

Jan F. Nygård

Leder, Registerinformatikk
Telefon 22 92 87 10

Solveig Hofvind

Leder, Mammografiprogrammet
Telefon 22 92 88 28
Mobil 406 45 346

Ameli Tropé

Leder,  Livmorhalsprogrammet
Telefon 22 92 87 23
Mobil 906 55 041

Bettina Kulle Andreassen

Forsker
Telefon 22 92 88 82

Bo Terning Hansen

Forsker
Telefon 22 92 87 39

Edoardo Botteri

Forsker, biostatistiker
Telefon 22 92 87 80

Espen Enerly

Forsker
Telefon 22 92 88 00

Hilde Langseth

Forsker og leder Janus serumbank
Telefon 22 92 87 31

Inger Kristin Larsen

Forsker/seksjonsnestleder
Telefon 22 92 87 37

Kristina Kjærheim

Forskningsavdelingen
Telefon 22 92 87 49

Paula Berstad

Forsker
Telefon 22 92 87 35
Mobil 932 93 235

Randi E. Gislefoss

Forsker
Telefon 22 92 87 85

Ståle Nygård

Forsker
Mobil 951 29 127

Tom Børge Johannesen

Nestleder, Registeravdelingen
Telefon 22 92 87 16
Mobil 408 79 883

Tom Grotmol

Overlege
Telefon 22 92 87 29

Tom K Grimsrud

Forsker, overlege
Telefon 22 92 88 52

Tor Åge Myklebust

Forsker
Mobil 975 66 065

Trine Rounge

Forsker
Telefon 22 92 87 34

Trude Eid Robsahm

Forsker
Telefon 22 92 87 32
Mobil 975 84 367

Ane Sørlie Kværner

Postdoktor
Mobil 901 15 747

Christina Tanem Møller

PhD-Stipendiat

Einar Birkeland

Postdoc
Telefon 22 92 89 32

Fei-Chih (Phillip) Liu

PhD-stipendiat

Geir Severin Elvatun Rakh Langberg

PhD-kandidat
Mobil 994 39 793

Gunvor Aasbø

Postdoktor
Telefon 22 92 89 19

Hanne Stensheim

Postdoc
Telefon 22 92 88 94
Mobil 900 70 680

Jarle Jakobsen

PhD-stipendiat
Mobil 482 85 605

Kaitlyn Tsuruda

PhD-stipendiat
Telefon 22 92 89 07

Kristin Marie Knudsen-Baas

PhD-stipendiat
Mobil 975 64 429

Kristin Ranheim Randel

Leder, Tarmscreeningseksjonen
Telefon 22 92 88 89
Mobil 959 98 465

Leon Alexander Mclaren Berge

PhD stipendiat
Telefon 22 92 89 24
Mobil 996 05 034

Li Dong

Postdoktor

Linda Nyanchoka

Postdoc

Madleen Orumaa

Postdoktor
Telefon 22 92 88 24

Marcin Wojewodzic

Postdoktor
Telefon 22 92 89 51

Markus Knudsen

Postdoktor
Telefon 22 92 88 88

Nataliia Moshina

Postdoktor
Telefon 22 92 87 77

Nathalie Støer

Statistiker
Telefon 22 92 89 34
Mobil 993 96 893

Nicholas Baltzer

Postdoktor

Niki Marjerrison

PhD-stipendiat
Telefon 22 92 89 70
Mobil 969 13 396

Nita Kaupang Shala

PhD-stipendiat
Mobil 976 96 084

Reza Ghiasvand

Postdoc
Telefon 229 28 958
Mobil 463 49 669

Sameer Bhargava

Postdoktor
Telefon 22 92 89 09

Sinan Uğur Umu

Postdoktor
Telefon 22 92 89 06
Mobil 925 17 170

Yngvar Nilssen

Statistiker
Telefon 22 92 87 03
Mobil 45 21 90 08

Xin Liu

PhD stipendiat

Tone Eggen

Enhetsleder
Telefon 22 92 88 10

Sophie Berger

Spesialrådgiver

Ditte Staldgaard

Spesialkonsulent
Telefon 22 92 89 36

Elina Vinberg

Forskningsrådgiver
Telefon 22 92 88 01
Mobil 938 99 980

Eva Wessel Stratford

Rådgiver, HPV-vaksine

Ingunn Sivertsen

Forskningsassistent
Telefon 22 92 89 37

Katarina Baumgarten Skogstrøm

Forskningsassistent
Telefon 22 92 89 83
Mobil 473 61 994

Kristina Kymre

Rådgiver
Telefon 22 92 87 82

Kristina Stormo Gjøtterud

Spesialkonsulent
Telefon 22 92 88 25

Margrethe Meo

Rådgiver
Telefon 22 92 88 50

Marianne Lauritzen

Spesialrådgiver
Telefon 22 92 88 16

Monica Wigemyr

Spesialkonsulent
Mobil 994 54 037

Ronnie Babigumira

Rådgiver
Telefon 22 92 88 08

Suzanne Campbell

Rådgiver
Telefon 22 92 88 11

Tove Anita Slyngstad

Rådgiver
Telefon 22 92 88 33
Mobil 419 20 991