Forskere & seksjoner

Forskning er et av Kreftregisterets hovedmål, og forskningen spenner over en rekke ulike områder og temaer innen kreftfeltet.
Sist oppdatert:

På denne siden kan du lese om hvordan forskningen ved Kreftregisteret er fordelt på ulike seksjoner.

Du finner også en oversikt over alle våre forskere og forskningsmedarbeidere.

Forskningen foregår i alle deler av organisasjonen - selv om mye, naturlig nok, er samlet i Forskningsavdelingen.

Forskningsavdelingens seksjoner

Seksjon for epidemiologi og forebygging

Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Seksjonens forskningsprosjekter er rettet mot både  primær og sekundær kreftforebygging.

Les mer om Kreftregisterets forsking på epidemiologi og forebygging her

Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner

Seksjonens virksomhet fokuserer på molekylære markører og infeksjoner relatert til risiko for kreftutvikling og tidlig deteksjon, med mål om å forbedre forebygging av kreft.

Les mer om Kreftregisterets forskning på molekylær epidemiologi og forebygging her

Seksjon for administrasjon og forskningsstøtte

Seksjonens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, og å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen. Gruppen består av forskningsrådgivere, data managere og statistiker. 

Les mer om administrasjon og forskningsstøtte her

Registeravdelingens seksjoner

Analyse- og forskningsseksjonen

Seksjonen dekker to viktige formål for Kreftregisteret; informasjon og forskning. Seksjonen produserer statistikk for de nasjonale kvalitets-registrene, og har også ansvaret for produksjon av Cancer in Norway, Kreftregisterets årlige rapport om kreftbildet i Norge.

Gruppen har forskningsfokus på kreftbyrde og klinisk kreftepidemiologi.

Screeningseksjonene

Kreftregisteret har ansvar for administrasjon, kvalitetssikring og videreutvikling av de organiserte, offentlige screeningprogrammene på kreftområdet.

Dette involverer også en utstrakt grad av forskning, for å forbedre screeningen enda mer. Målet er å finne kreft tidlig nok - og unngå skade i prosessen.

Per i dag er det to etablerte screeningprogrammer i Norge, samt et program som er i ferd med å starte opp. 

Les mer om programmene her:

Mammografiprogrammet

Livmorhalsprogrammet

Tarmscreeningprogrammet

Forskningstemaer og prosjekter

Ved Kreftregisteret foregår det forskning på en rekke områder. Oversikt over temaer og prosjekter finner du her:

Les mer om hva vi forsker på på våre temasider!

Se alle Kreftregisterets forskningsprosjekter her

Våre forskningsmedarbeidere

Kreftregisteret har nærmere 40 forskere, postdoktorer og doktorgradsstipendiater.

Deres faglige interesser og prosjektområder strekker seg over en rekke felter - fra tradisjonell epidemiologi til ny teknologi innen maskinlæring, biostatistikk og genetikk.

Bli bedre kjent med dem og fagområdene deres her:

Forskere, PhD-er, Postdoktorer og forskningsstøtte

Giske Ursin

Direktør

Mari Nygård

Avdelingsleder - overlege, Forskningsavdelingen
Telefon 22928851

Bjørn Møller

Leder, Registeravdelingen
Telefon 22 92 88 63

Jan F. Nygård

Leder, Registerinformatikk
Telefon 22 92 87 10

Solveig Hofvind

Leder av Mammografiprogrammet
Telefon 22 92 88 28
Mobil 40645346

Ameli Tropé

Leder,  Livmorhalsprogrammet
Telefon 22 92 87 23
Mobil 906 55 041

Kristin Ranheim Randel

Seksjonsleder
Telefon 22928889
Mobil 95998465

Bettina Kulle Andreassen

Seniorforsker
Telefon 22 92 88 82

Edoardo Botteri

Seniorforsker
Telefon 22 92 87 80

Espen Enerly

Forsker
Telefon 22 92 88 00

Hilde Langseth

Forsker og leder Janus serumbank
Telefon 22 92 87 31

Inger Kristin Larsen

Forsker/seksjonsleder
Telefon 22 92 87 37

Jo S Stenehjem

Seniorforsker
Telefon 22 92 87 86

Kristina Kjærheim

Overlege
Telefon 22 92 87 49

Nathalie Støer

Forsker
Telefon 22 92 89 34

Paula Berstad

Seniorforsker
Telefon 22 92 87 35

Renée Turzanski Fortner

Forsker
Telefon 22928802

Ståle Nygård

Forsker
Telefon 22928717

Thea E. Hetland Falkenthal

Forsker, overlege, spesialist i onkologi
Telefon 22 92 88 53

Tom Børge Johannesen

Nestleder, Registeravdelingen
Telefon 22 92 87 16
Mobil 408 79 883

Tom K Grimsrud

Overlege, seniorforsker
Telefon 22 92 88 52

Tor Åge Myklebust

Forsker
Telefon 22928702

Trine Rounge

Forsker
Telefon 22 92 87 34

Trude Eid Robsahm

Forsker - seksjonsleder
Telefon 22 92 87 32

Steffan Daniel Bos-Haugen

Forsker innenfor -omics
Telefon 22928776

Marcin Wojewodzic

Seniorforsker
Telefon 22928951

Ane Sørlie Kværner

Postdoktor
Telefon 22928960

Anne Holck Storås

Post doc
Telefon 22928968

Gunvor Aasbø

Postdoktor
Telefon 22 92 89 19

Helga Helseth Hektoen

Postdoktor
Telefon 22 92 89 21

Luca Pestarino

Postdoc
Telefon 22 92 88 49

Lukas Løfling

Forsker
Telefon 22928766

Nadia Iqbal

PhD-stipendiat
Telefon 22928789

Nataliia Moshina

Postdoktor
Telefon 22 92 87 77

Niki Marjerrison

Postdok
Telefon 22 92 89 70

Nita Kaupang Shala

PhD-stipendiat
Telefon 22928948

Reza Ghiasvand

Postdoc
Telefon 22928958

Ronnie Babigumira

Phd-stipendiat
Telefon 22 92 88 08

Sameer Bhargava

Postdoktor
Telefon 22 92 89 09

Sara Nafisi

PhD-student
Telefon 22 92 87 63

Sina Rostami

Postdoc
Telefon 22 92 87 71

Behzad Heibati

Postdoc

Yngvar Nilssen

Rådgiver
Telefon 22 92 87 03

Sophie Berger

Spesialrådgiver - seksjonsleder
Telefon 22928767
Mobil 93895664

Elen Johanne Lahlum

Rådgiver
Telefon 22928774

Eva Wessel Stratford

Spesialrådgiver, HPV-forskning
Telefon 22928986

Jan Ivar Martinsen

Spesialrådgiver
Telefon 22928798

Kaitlyn Tsuruda

Rådgiver
Telefon 22 92 89 07

Katarina Baumgarten Skogstrøm

Rådgiver
Telefon 229 28 983

Kristin Haugan

Rådgiver
Telefon 22 92 88 18

Margrethe Meo

Rådgiver
Telefon 22928850

Marie Gulla

Rådgiver
Telefon 22928738

Marianne Lauritzen

Spesialrådgiver
Telefon 22 92 88 16

Svein Hansen

Rådgiver
Telefon 22 92 87 88

Tina Sture

Rådgiver
Telefon 22928795

Tom Nilsen

Rådgiver/Prosjektkoordinator
Telefon 22928813

Tove Anita Slyngstad

Rådgiver
Telefon 22 92 88 33

Marie Udnesseter Lie

Data manager
Telefon 22 92 89 91

Mieke Louwe

Seniorrådgiver/prosjektkoordinator
Telefon 22 92 87 65