Forskere & seksjoner

Forskning er ett av Kreftregisterets hovedmål og forskningen er basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register. Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi.

Etiologisk kreftforskning

Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Seksjonens forskningsprosjekter er rette mot primær og sekundær kreftforebygging.

HPV relatert kreftforskning

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Integrert kreftgenomikk

Seksjonens mål er å benytte molekylære analyser på biobankmateriale og bioinformatiske metoder for å forstå kreftutvikling og utvikle kreftbiomarkører. Seksjonen skal fungere som et bindeledd mellom alle Kreftregisterets avdelinger og seksjoner, eksterne labber og bioinformatiske grupper.

Janus serumbank

Janus serumbank inneholder blodprøver fra 318.628 nordmenn. Janusbanken er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning, og er unik når det gjelder størrelse og antall prøver. På disse sidene finner du nyttig informasjon for givere og forskere.

Administrasjon og forskningsstøtte

Enhetens formål er å drive effektiv forskningsstøtte med høy kvalitet, samt å sørge for administrativ bistand til avdelingsledelsen. Gruppen består av forskningsrådgivere, data managere og statistikker. 

 

Les mer om hva vi forsker på på våre temasider!