Forskere & seksjoner

Siden er under utvikling

 

Forskningsseksjoner ved Kreftregisteret

Forskning er ett av Kreftregisterets hovedmål og forskningen er basert på populasjonsbaserte kreftdata koblet til biobanker helseundersøkelser, andre kohorter/studier og register. Forskningsprosjektene spenner fra klassisk epidemiologi til molekylær og klinisk epidemiologi. Kreftregisteret har over 50 vitenskapelig ansatte, fordelt på forskerstillinger, postdoktorer og stipendiater som er fordelt på mange seksjoner.

Etiologisk kreftforskning

HPV relatert kreftforskning

Janus serumbank

Tarmscreening

Mammografiseksjonen 

Livmorhalsscreening

Registerforskning

Registerinformatikk

Forskningsadministrasjon og forskningsstøtte