Adenocarsinoma in situ i cytologisk prøve skal behandles

Celleforandringer i kjertelepitelet, adenocarsinoma in situ (AIS/ACIS), forekommer svært sjelden, men når celleprøven angir AIS, bør det blinke en rød lampe.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Når celleprøven angir AIS, er risikoen er stor for at det foreligger forstadier til eller kreft i livmorhalsen, slik at man bør utføre behandling med konisering, der området med forandringer ytterst på livmorhalsen fjernes. Hos kvinner over 40 år må endometriekreft utelukkes. Upubliserte rådata fra Kreftregisteret i perioden 2015-2018 inkluderte 521 kvinner med AIS hvorav 85% hadde behandlingstrengende celleforandringer. Det er derfor viktig med rask avklaring og verifisering av diagnosen så kvinnene får rett behandling. Koniseringen av AIS er vanskelig, fordi forandringene sitter ofte et stykke opp i livmorhalskanalen. Derfor bør gynekologer med mye erfaring innen kolposkopi utføre dette inngrepet hos kvinner med AIS.

AIS i cervixcytologi forekommer svært sjeldent med ca. 130 tilfeller per år som utgjør 0,3‰ av alle celleprøver i Norge. Men – når cytologi angir AIS er det svært ofte behandlingstrengende sykdom. Ved AIS skal konisering prioriteres raskere enn CIN2 og CIN3 på grunn av høy risiko for at det kan foreligge kreft. Koniseringen av AIS er vanskelig og siden det er såpass sjeldent, bør det være noen få erfarne kolposkopører som utfører dette inngrepet.

Publikasjoner

Baasland,I, Gynekologen 2014, 27-2, 32-34

www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/faglig-pafyll/2021/pasienter-med-adenocarsinoma-in-situ-i-cytologisk-prove-skal-behandles/