Ny kreftbehandling og overlevelse

Antall kreftoverlevere øker og det skyldes blant annet forbedret kreftbehandling. I denne studien undersøker vi om nye, dyre kreftbehandlinger reduserer behovet for andre palliative behandlinger, fører til mindre alvorlige bivirkninger og hvor mye nye kreftlegemidler øker totaloverlevelsen hos kreftpasienter.

Prosjektgruppen. Fra venstre: Anne H Storås, Nathalie C Støer, Denise Reis Costa, Kathrine F Vandraas, Bettina K Andreassen, Kaitlyn Tsuruda, Sarah Hjorth Andersen, Helga H Hektoen. Ikke tilstede: Giske Ursin, Margrethe S Meo

 

Sist oppdatert: 31.10.2023

Bakgrunn og hensikt

Antall krefttilfeller øker, det samme gjør kreftoverlevelse. Dette skyldes i stor grad tidlig diagnostisering og forbedret kreftbehandling. Det er imidlertid en rekke ukjente faktorer knyttet til den nyere kreftbehandlingen i Norge.

  • Hva karakteriserer pasientgruppene i befolkningen som først får tilgang til de nye dyre kreftbehandlingene og i hvilken grad følges de nasjonale retningslinjene?
  • Hvor forskjellige er pasientene som får disse legemidlene fra de som ble inkludert i kliniske studier og hvilken konsekvens har det?
  • Hvor effektive er legemidlene i befolkningen og hvor mye øker de overlevelse i den virkelige verden?
  • Gir nye kreftbehandlinger redusert behov for andre palliative behandlinger og fører til mindre alvorlige bivirkninger?                                                                                                                

Vi vil gå i dybden på disse spørsmålene i en rekke delprosjekter dedikert de spesifikke kreftformene. 

Vi skal studere syv av de største kreftformene. Datamaterialet består av alle førstegangs kreftdiagnoser mellom 2004 og 2021 for: prostata-, lunge-, føflekk-, bryst-, blære-, tarm- og lymfekreft og er en  kobling av befolkningsbaserte registre og databaser i Norge, Kreftregisteret, INSPIRE databasen, Norsk pasientregister, KUHR databasen (HELFO), Legemiddelregisteret, Dødsårsaksregisteret og SSB.

 

Delprosjekter

Prostatakreft (oppstart 2020): Health outcomes and prognostic factors after introduction of new anti-cancer drugs in patients with metastatic prostate cancer: A population-based study

Lungekreft (oppstart 2022): Immunotherapy and targeted therapy of advanced non-small cell lung carcinoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population

Føflekkreft (oppstart 2022): Immunotherapy and targeted therapy of advanced melanoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population

Brystkreft (oppstart 2023): The rise of personalized medicine and drug repurposing in breast cancer: a real world evidence study in Norway

 

Vitenskapelig produksjon

Konferanse abstrakt

Vandraas KF, Hjorth S, Trewin CB, Støer NC. Metastatic HER2 positive breast cancer in Norway from 2012-2021: population-based, real world treatment data. ESMO Breast Cancer, 15-17.05.2024, Berlin, Tyskland; poster presentasjon

Andreassen BK. Verdien av real-word data i klinisk forskning. Onkologisk Forum, 17.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

Hektoen HH. Effekt av innføring av immunoterapi ved avansert NSCLC i Norge. Onkologisk Forum, Norsk Lungekreftgruppe (NLCG), 16.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

Reis Costa D, Winge-Main AK, Skog A, Tsuruda K, Robsahm TE, Andreassen BK. Immunotherapy and targeted therapy of advanced melanoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population. Onkologisk Forum, Norsk Melanomgruppe, 16.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

Storås AH. Kreftregisteret data i lokal kvalitetsarbeid. Onkologisk Forum, Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG), 16.11.2023, Oslo, Norge; muntlig presentasjon

Andreassen BK, Hektoen HH, Reis Costa D, Storås AH, Tsuruda KM. Re-evaluation of newer cancer treatments in ordinary clinical practice in Norway: project presentation and first results. ANCR symposium, 6-8.09.2023, Helsinki, Finland: poster presentasjon

Hektoen HH. Survival of advanced non-small cell lung cancer patients treated with first line immunotherapy compared to previous standard of care and clinical trial results. ANCR symposium, 6-8.09.2023, Helsinki, Finland; muntlig presentasjon

Storås AH, Tsuruda K, Haug ES, Fosså SD, Andreassen BK. Residiv etter prostatektomi hos norske prostatakreftpasienter diagnostisert i 2008-2018. Kirurgisk Høstmøte, Urologi 5, 28.10.2022, Oslo, Norge; muntlig presentasjon 

Hektoen HH, Tsuruda KM, Brustugun OT, Andreassen BK. Treatment of advanced non-small cell lung cancer patients with immunotherapy and targeted therapy in Norway. NOFE konferanse, Pharmacoepidemiology, 26.10.2022, Tromsø, Norge; muntlig presentasjon

Publikasjoner

Storås AH, Tsuruda K, Fosså SD, Andreassen BK. Time trends in systemic treatment for patients with metastatic prostate cancer: a national cohort study. Acta Oncol 2023 Sep 19; 1-7. doi: 10.1080/0284186X.2023.2257876. PMID: 37725527

Storås AH, Fosså SD, Ursin G, Andreassen BK. Survival trends for patients with primary metastatic prostate cancer before and after the introduction of new antitumor drugs. Prostate Cancer Prostatic Dis 2023 Mar; 26(1): 53-58. doi: 10.1038/s41391-021-00445-x. PMID: 34493838

Storås AH, Andreassen BK, Fosså SD. Characterization of long-term survivors of primary metastatic prostate cancer patients in Norway. Acta Oncol 2022 May; 61(5): 615-618. doi: 10.1080/0284186X.2022.2051204. PMID: 35300560