Ny kreftbehandling og overlevelse

Antall kreftoverlevere øker og det skyldes blant annet forbedret kreftbehandling. I denne studien undersøker vi om nye, dyre kreftbehandlinger reduserer behovet for andre palliative behandlinger og hvor mye nye kreftlegemidler øker totaloverlevelsen i befolkningen.

sist oppdatert: 05.01.2021

Bakgrunn og hensikt

Antall krefttilfeller øker, det samme gjør kreftoverlevelse. Dette skyldes i stor grad tidlig diagnostisering og forbedret kreftbehandling. Imidlertid er det en rekke ukjente faktorer knyttet til kreftbehandling; Hva som karakteriserer pasientgruppene i befolkningen som først får tilgang til de nye dyre kreftbehandlingene og i hvilken grad følges de nasjonale retningslinjene?  Hvor effektive er legemidlene i befolkningen og hvor mye de øker overlevelse i den virkelige verden? Gir nye kreftbehandlinger redusert behov for andre palliative behandlinger? Vi vil ta opp disse spørsmålene i denne koblingen av befolkningsbaserte registre i Norge.

 

I denne studien skal vi studere seks av de største kreftformene. Datamaterialet består av alle førstegangs kreftdiagnoser mellom 2004-2018 for:

  • Prostatakreft
  • Brystkreft
  • Lungekreft
  • Tarmkreft
  • Føflekkreft
  • Lymphom

Datamaterialet betstår av en kobling mellom en flere registere, bland annet Norsk pasientregister, Reseptregisteret, SSB, HELFO og Kreftregisteret.

Delprosjekter 

Health outcomes and prognostic factors after introduction of new anti-cancer drugs in patients with metastatic prostate cancer: A population-based study

Immunotherapy and targeted therapy of advanced non-small cell lung carcinoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population (Oppstart 2021)