Ny kreftbehandling og overlevelse

Antall kreftoverlevere øker og det skyldes blant annet forbedret kreftbehandling. I denne studien undersøker vi om nye, dyre kreftbehandlinger reduserer behovet for andre palliative behandlinger, fører til mindre alvorlige bivirkninger og hvor mye nye kreftlegemidler øker totaloverlevelsen hos kreftpasienter.

 

sist oppdatert: 10.10.2022

Bakgrunn og hensikt

Antall krefttilfeller øker, det samme gjør kreftoverlevelse. Dette skyldes i stor grad tidlig diagnostisering og forbedret kreftbehandling. Imidlertid er det en rekke ukjente faktorer knyttet til kreftbehandling; Hva som karakteriserer pasientgruppene i befolkningen som først får tilgang til de nye dyre kreftbehandlingene og i hvilken grad følges de nasjonale retningslinjene? Hvor forskjellige er pasientene som får disse legemidlene fra de som ble inkludert i kliniske studier og hvilken konsekvens har det? Hvor effektive er legemidlene i befolkningen og hvor mye øker de overlevelse i den virkelige verden? Gir nye kreftbehandlinger redusert behov for andre palliative behandlinger og fører til mindre alvorlige bivirkninger? Vi vil ta opp disse spørsmålene i denne koblingen av befolkningsbaserte registre i Norge.

 

I denne studien skal vi studere syv av de største kreftformene. Datamaterialet består av alle førstegangs kreftdiagnoser mellom 2004 og 2021 for:

  • Prostatakreft
  • Lungekreft
  • Føflekkreft
  • Brystkreft
  • Blærekreft
  • Tarmkreft
  • Lymfekreft

 

Datamaterialet betstår av en kobling mellom en flere registere, bland annet Norsk pasientregister, Reseptregisteret, SSB, HELFO og Kreftregisteret.

Delprosjekter 

Prostatakreft: Health outcomes and prognostic factors after introduction of new anti-cancer drugs in patients with metastatic prostate cancer: A population-based study

Lungekreft: Immunotherapy and targeted therapy of advanced non-small cell lung carcinoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population

Føflekkreft: Immunotherapy and targeted therapy of advanced melanoma: Treatment benefits and cost in an unselected real-life population

Brystkreft: The rise of personalized medicine and drug repurposing in breast cancer: a real world evidence study in Norway