Covid-19 og kreft i de nordiske land

Covid-19 epidemien utfoldet seg forskjellig i de ulike nordiske land. I tillegg til direkte effekt av viruset SARS-CoV-2, ble det tidlig publisert data som viste at pandemien også hadde indirekte følger på helse, inklusivt på kreftbehandling

Bakgrunn

Covid-19 epidemien utfoldet seg forskjellig i de ulike nordiske land. I tillegg til direkte effekt av viruset SARS-CoV-2, ble det tidlig publisert data som viste at pandemien også hadde indirekte følger på helse, inklusivt på kreftbehandling. 

Kreftscreeningprogrammer ble enten stoppet, utsatt eller deltakelsen falt og kreftpasienter kan ha fått forsinket diagnose og behandling. Studien ble satt i gang for å studere effekten av Covid-19 på kreftdiagnostikk og behandling i de nordiske land.

Hensikt

Vi har tatt utgangspunkt i det nordiske kreftregistersamarbeidet og bruker populasjonsbaserte kreftregisterdata samt andre helseregisterdata fra Norden.

I dette registerprosjektet skal vi undersøke:

  1. I Hvilken grad Covid-19 pandemien affiserte diagnose og kreftbehadling i de nordiske land ved å sammenligne kreftforekomst, stadium ved diagnose og tid fra diagnose til behandling hvis mulig før og etter pandemien
  2. Overdødelighet fra alle årsaker under Covid-19 pandemien sammenlignet med tiden før pandemien
  3. Forekomst av Covid-19 hos kreftpasienter
  4. Risiko for alvorlig Covid-19 sykdom (innlagt på sykehus, intensivbehandling) og dødsfall hos kreftpasienter.

Vi skal harmonisere data, utføre analysene i hvert land, og samle resultatene.

 

Publikasjoner

Anna L V Johansson, Anna Skog, Tom Børge Johannesen, Tor Åge Myklebust, Charlotte Wessel Skovlund, Lina Steinrud Mørch, Søren Friis, Mads Gamborg, Marnar Fríðheim Kristiansen, David Pettersson, Elínborg J Ólafsdóttir, Helgi Birgisson, Runolfur Palsson, Elias Eythorsson, Sandra Irenaeus, Mats Lambe, Giske Ursin (2023) Were cancer patients worse off than the general population during the COVID-19 pandemic? A population-based study from Norway, Denmark and Iceland during the pre-vaccination era DOI: 10.1016/j.lanepe.2023.100680 PubMed 37547277

 

Anna L V Johansson, Siri Larønningen, Charlotte Wessel Skovlund, Marnar Fríðheim Kristiansen, Lina Steinrud Mørch, Søren Friis, Tom Børge Johannesen, Tor Åge Myklebust, Anna Skog, David Pettersson, Helgi Birgisson, Anni Virtanen, Nea Malila, Janne Pitkäniemi, Tomas Tanskanen, Laufey Tryggvadóttir, Giske Ursin, Mats Lambe (2022) The impact of the COVID-19 pandemic on cancer diagnosis based on pathology notifications: A comparison across the Nordic countries during 2020 DOI: 10.1002/ijc.34029 PubMed 35419824