Hilde Langseth

Hilde Langseth er forsker og leder Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner. Hun har siden 2007 vært leder for Janus serumbank. Hun har vært ansatt ved Kreftregisterets forskningsavdeling siden 1994, hvor hun blant annet studerer betydningen av yrke og miljøeksponering i kreftutvikling.  

Hilde leder en rekke studier av kreftbiomarkører hvor det anvendes epidemiologiske data sammen med biomarkørdata utledet fra biobanker. Målsettingen er å identifisere risikomarkører og markører som kan oppdage kreft på et tidlig stadium.

Hennes forskning har de senere år vært spesielt fokusert på å undersøke RNA molekyler som risikomarkører og tidlig markør for kreft i pre-diagnostiske serumprøver fra Janus serumbank.

Siden 2019 har Hilde vært Honorary senior research officer ved Imperial College London, Department of Epidemiology and Biostatistics, hvor hun var gjesteforsker i 2018- 2019.

Hun er Chief Editor for tidsskriftet Frontiers in Public Health, Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health.

Fra 2010 har hun vært medlem i Biobank - og registerutvalget ved Oslo Universitetssykehus, og medlem av fagrådet for nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft siden 2020.

Hilde arbeider også i flere internasjonale kreftkonsortier.

Bakgrunn

Langseth er Cand. scient i biologi fra NTNU i Trondheim, med studieretning innen lungefysiologi og epidemiologi.

Hun fullførte sin doktorgrad i kreftepidemiologi ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen: ‘Risk of cancer and non-malignant mortality among women in the Norwegian Pulp and Paper industry: A focus on ovarian cancer and exposure to
asbestos and other dust’.

I 2016 tok hun forskningslederutdanning ved Universitetet i Oslo, og hun veileder doktorgradsstipendiater og postdoktorer.

Prosjekter

Janus Serumbank

Små ikke-kodende RNA som tidlige biomarkører for kreft

Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft

Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

Forskning på miljøgifter og kreft

Utvalgte publikasjoner

Hurwitz LM, Agalliu I, Albanes D, Barry KH, Berndt SI, Cai Q, Chen C, Cheng I, Genkinger JM, Giles GG, Huang J, Joshu CE, Key TJ, Knutsen S, Koutros S, Langseth H, Li SX, MacInnis RJ, Markt SC, Penney KL, Perez-Cornago A, Rohan TE, Smith-Warner SA, Stampfer MJ, Stopsack KH et al. (2021)
"Recommended Definitions ofAggressive Prostate Cancer for Etiologic Epidemiologic Research"
J Natl Cancer Inst, 113 (6), 727-734

Xie SH, Ness-Jensen E, Langseth H, Gislefoss RE, Mattsson F, Lagergren J (2020)
"Prediagnostic circulating levels of sex hormones and survival in esophageal adenocarcinoma"
Int J Cancer, 148 (4), 905-913

Chen D, Grimsrud TK, Langseth H, et al. (2020) 
"Prediagnostic serum concentrations of organochlorine pesticides and non-Hodgkin lymphoma: A nested case–control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort"
Environmental Research
 2020;187:109515.

Irvin S, Weiderpass E, Stanczyk FZ, Brinton LA, Trabert B, Langseth H, Wentzensen N (2020)
 "Association of Anti-Mullerian Hormone, Follicle-Stimulating Hormone and Inhibin B with Risk of Ovarian Cancer in the Janus Serum Bank" 
Cancer Epidemiol Biomarkers rev, 29 (3), 636-642

Umu SU, Langseth H, Keller A, Meese E, Helland Å, Lyle R,Rounge TB (2019)
"A 10 year prediagnostic followup study shows that serum RNA signals are highly dynamic in lung carcinogenesis"
Mol Oncol Epub 2019/12/19

Rounge TB, Umu SU, Keller A, Meese E, Ursin G, Tretli S, Lyle R, Langseth H (2018)
"Circulating small non-coding RNAs associated with age, sex, smoking, body mass and physical activity" 
Sci Rep, 8 (1), 17650

Keller A, Rounge T,  Backes C, Ludwig N,  Gislefoss R, Leidinger P, Langseth H, Meese E. (2017) 
"Sources to variability in circulating human miRNA signatures"
RNA Biol.Vol 14(12), 1791-1798

Hjerkind KV, Gislefoss RE, Tretli S, Nystad W, Bjørge T, Engeland A, Meyer HE, Holvik K, Ursin G, Langseth, H (2017) 
"Cohort Profile Update: The Janus Serum Bank Cohort in Norway".
International Journal of Epidemiology, 2017, 1–8. Advance Access published January 12, 2017.

 Langseth H, Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G. (2016) 
"Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway"
Int J Epidemiol. 2016. Epub. Apr 10.