Hilde Langseth

Forsker, Seksjonsleder

Hilde Langseth er forsker og fra 2007 seksjonsleder for Janus serumbank. Hun har vært ansatt ved Kreftregisterets forskningsavdeling siden 1994, hvor hun blant annet studerer betydningen av yrke og miljøeksponering i kreftutvikling.  Siden 2001 har hun arbeidet med å undersøke sammenhenger mellom eksponering for klorerte organiske forbindelser (organokloriner, plantevernmidler og PCBer) og risiko for en rekke kreftformer, deriblant kreft i eggstokker. Sammen med forskere ved National Cancer Institute i USA har de målt nivåer av disse miljøgiftene i blodprøver tatt mange år forut for en kreftdiagnose.

Hilde leder en rekke studier av kreftbiomarkører hvor det anvendes epidemiologiske data sammen med biomarkørdata utledet fra biobanker. Hennes forskning har de senere år vært spesielt fokusert på å undersøke RNA som risikomarkører og tidligmarkører for kreft i pre-diagnostiske serumprøver fra Janus.

Siden 2019 har Hilde vært Honorary senior research officer ved Imperial College London, Department of Epidemiology and Biostatistics, hvor hun var gjesteforsker i 2018- 2019. Hun er Chief Editor for tidsskriftet Frontiers in Public Health, Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health. Fra 2010 har hun vært medlem i Biobank - og registerutvalget ved Oslo Universitetssykehus, og medlem av fagrådet for nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft siden 2020. Hilde arbeider også i flere internasjonale kreftkonsortier.


Utdannelse/bakgrunn

Hilde er Cand. scient i biologi fra NTNU i Trondheim, med studieretning innen lungefysiologi og epidemiologi.

Hun fullførte sin doktorgrad i kreftepidemiologi ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo i 2007 med avhandlingen: ‘Risk of cancer and non-malignant mortality among women in the Norwegian Pulp and Paper industry: A focus on ovarian cancer and exposure to asbestos and other dust’.

I 2016 tok hun forskningslederutdanning ved Universitetet i Oslo, og hun veileder doktorgradsstipendiater og postdoktorer.


Prosjekter
Janus serumbank
JanusRNA - identifisering av tidlige biomarkører for kreft
Forskning på miljøgifter og kreft
Kreftrisiko blant landbruksarbeidere


Utvalgte internasjonale samarbeidspartnere

  1. Imperial College London, School of Public Health, Department of Epidemiology and Biostatistics, UK
  2. National Cancer Institute, Occupational and Environmental Epidemiology Branch, Division of Cancer Epidemiology & Genetics, USA
  3. International Agency for Research of Cancer, Lyon, Frankrike
  4. DKFZ – German Cancer Research Center, Heidelberg, Tyskland 

Utvalgte publikasjoner

Umu SU, Langseth H, Keller A, Meese E, Helland Å, Lyle R,Rounge TB (2019) "A 10 year prediagnostic followup study shows that serum RNA signals are highly dynamic in lung carcinogenesis" Mol Oncol Epub 2019/12/19

Chen D, Grimsrud TK, Langseth H, et al. (2020) "Prediagnostic serum concentrations of organochlorine pesticides and non-Hodgkin lymphoma: A nested case–control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort."Environmental Research 2020;187:109515.

Irvin S, Weiderpass E, Stanczyk FZ, Brinton LA, Trabert B, Langseth H, Wentzensen N (2020) "Association of Anti-Mullerian Hormone, Follicle-Stimulating Hormone and Inhibin B with Risk of Ovarian Cancer in the Janus Serum Bank" Cancer Epidemiol Biomarkers rev, 29 (3), 636-642

Rounge TB, Umu SU, Keller A, Meese E, Ursin G, Tretli S, Lyle R, Langseth H (2018)
"Circulating small non-coding RNAs associated with age, sex, smoking, body mass and physical activity" Sci Rep, 8 (1), 17650

Keller A, Rounge T,  Backes C, Ludwig N,  Gislefoss R, Leidinger P, Langseth H, Meese E. (2017) "Sources to variability in circulating human miRNA signatures". RNA Biol.Vol 14(12), 1791-1798

Hjerkind KV, Gislefoss RE, Tretli S, Nystad W, Bjørge T, Engeland A, Meyer HE, Holvik K, Ursin G, Langseth, H (2017) "Cohort Profile Update: The Janus Serum Bank Cohort in Norway". International Journal of Epidemiology, 2017, 1–8. Advance Access published January 12, 2017.

 Langseth H, Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G. (2016) "Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway." Int J Epidemiol. 2016. Epub. Apr 10. 

Publika

Pubmed


I media

"Færre krefttilfeller blant bønder" Kreftforeningen.no/Bondebladet