LTFU: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i vaksine mot livmorhalskreft

LTFU-prosjektene undersøker sikkerhet, effekt og varighet av HPV-vaksinene Gardasil og Gardasil-9.
Sist oppdatert: 01.07.2022

Long Term Follow UP (LTFU) er langtidsoppfølging av kvinnene som deltok i studiene med vaksine mot livmorhalskreft. 

Vi gjennomfører 2 LTFU-studier ved Kreftregisteret. Studiene har flere likhetstrekk i både forskningsspørmål og metode, men vi følger ulike deltakere som henholdsvis har deltatt i studier med klinisk utprøving av HPV-vaksinene Gardasil og Gardasil 9.

Mer utfyllende informasjon om hver av studiene finner du her:

Gardasil (LTFU V501)

Gardasil 9 (LTFU V503)

Deltakerinformasjon

Deltar du i Gardasil (LTFU V501) eller Gardasil 9 (LTFU V503)-studien finner du generell informasjon og status på de enkelte prosjektene nedenfor. Her vil du også finne ytterligere informasjon om endringer i personvernopplysningsloven og EUs personvernforodning, og hvilke konsekvenser dette har for prosjektene. 

Deltakerinformasjon om Gardasil (LTFU V501)

Deltakerinformasjon om Gardasil 9 (LTFU V503)

 

Personvern i Kreftregisteret

Kreftregisteret legger stor vekt på informasjonssikkerhet for deltakere i våre forskningsprosjekter. Alle opplysninger om deltakere behandles av personer med taushetsplikt.

Les mer om personvern