Cancer in Norway

Cancer in Norway er Kreftregisterets årlige rapport med komplette forekomstdata for de ulike kreftsykdommene, fordelt på blant annet kjønn, alder og fylker.

Planlagt publisering for kreftstatistikk for 2020:
Slutten av september 2021
(nøyaktig dato kommer)

I tillegg til den årlige rapporten Cancer in Norway, som typisk publiseres hver høst, velger Kreftregisteret seg ofte et eget tema å utforske, et såkalt Special issue, som publiseres samtidig med Cancer in Norway. 

Se oversikt over de ulike utgavene av Special issue her