image

Janus serumbank

Janus serumbank inneholder blodprøver fra 318.628 nordmenn. Janusbanken, som er forbeholdt kreftforskning, er unik i verdenssammenheng når det gjelder størrelse og antall prøver.

Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning.

Materialet er samlet inn i perioden 1972-2004 og er lagret ved minus 25 grader celsius. Prøvene kommer fra 318 628 personer som har deltatt i helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn.

Innsamlingen til Janusbanken er nå avsluttet.

Banken er unik i verdenssammenheng med hensyn til størrelse og antall krefttilfeller. Årlige koblinger til Kreftregisteret viser at per 31.12.2015 har 79 142 av giverne fått kreft.

Hovedformålene med biobanken er å gjøre materialet tilgjengelig for kreftforskere over hele verden og å utlevere kvalitetssikrede prøver og data.

Janus serumbank er registrert i Biobankregisteret (Melding nr. 737)

På disse sidene finner du nyttig informasjon for givere og forskere.

Til deg som har gitt prøve til Janus

Du er en av 318 628 som har gitt blod til Janus serumbank og dermed gitt et verdifullt bidrag til kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Her kan du finne mer informasjon om

 

 

 

Til forskere og samarbeidspartnere

Neste søknadsfrist for forskningsprosjekter er 01.06.2017 

Hvordan søke om serumprøver

Søknadsskjema