NORCCAP – screening for tarmkreft

NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) er en randomisert undersøkelse på screening for tarmkreft og potensielle forstadier for tarmkreft. Prosjektet kom i gang på initiativ av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og Kreftforeningen med delt finansiering mellom Kreftforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet.

Sist oppdatert: 25.02.2019

Bakgrunn

Screeningundersøkelsene ble utført i Oslo og Telemark 1999-2001. Resultater etter 11 års oppfølging ble publisert i 2014.

Med 65% oppmøte blant de inviterte, ble det oppnådd 27% redusert antall dødsfall grunnet tarmkreft og 20% redusert antall nye tilfeller av tarmkreft ved tilbud om screening sammenlignet med ingen screening.

21.000 kvinner og menn i alder 50-64 år, bosatt i Oslo og Telemark, ble trukket ut fra folkeregisteret og tilbudt screeningundersøkelse ved hjelp av fleksibel sigmoidoskopi (bøyelig tarmkikkert for undersøkelse av nederste ca. 50cm av tykktarmen).

Resten av befolkningen i den aktuelle aldergruppen (n=79.000) utgjorde kontrollgruppen.

Halvparten av de inviterte ble i tillegg forespurt om å levere en avføringsprøve for supplerende screening for blod i avføringen (FOB-testing med en immunokjemisk test – FlexSure OBT®) og avføringsprøve for å finne fram til alternative screeningmetoder. I tråd med dette ble det også tatt blodprøver.

Forskningsresultater

Til nå er det utkommet 55 originalartikler og 12 doktorgradsarbeider.

Mye av forskningen har hatt overføringsverdi til vanlig klinisk virksomhet og kvalitetssikringsprogrammet i NORCCAP har gitt grunnlaget for Gastronet – et nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi.

Pågående prosjekt

Mikrobielle biomarkører for tarmkreft - Prosjektleder Trine Rounge

NordICC - samarbeidsprosjekt 

NordICC (NORCCAP-II) prosjektet likner NORCCAP-I i design, men screeningmetoden er undersøkelse av hele tykktarmen med tarmkikkert (koloskopi) ikke bare undersøkelse av nederste ca. 50cm. Grunnet manglende finansiering ble NORCCAP-II ”flagget ut” i 2005 som NordICC-gruppen (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer), men med koordinering fra Norge.

Prosjektet startet med rekruttering i Polen og Nederland og etter hvert kom også Sverige og Norge med.

Selve screeningfasen var gjennomført som planlagt sommeren 2014.

Utvalgte publikasjoner

Rounge TB, Meisal R, Nordby JI, Ambur OH, de Lange T, Hoff G (2018)
Evaluating gut microbiota profiles from archived fecal samples
BMC Gastroenterol, 18 (1), 171
DOI 10.1186/s12876-018-0896-6, PubMed 30409123

Holme ØSchoen RESenore CSegnan NHoff GLøberg MBretthauer MAdami HOKalager M (2017). Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomised trials BMJ356i6673. PubMed 28087510

Holme ØLøberg MKalager MBretthauer M, Hernán MAAas EEide TJSkovlund ESchneede JTveit KMHoff G (2014). Effect of flexible sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality: a randomized clinical trialJAMA312 (6)606-15. PubMed 25117129

Holme ØBretthauer MEide TJLøberg EMGrzyb KLøberg MKalager MAdami HOKjellevold ØHoff G (2014). Long-term risk of colorectal cancer in individuals with serrated polypsGut64 (6)929-36. PubMed 25399542

Berstad PLøberg MLarsen IKKalager MHolme ØBotteri EBretthauer MHoff G (2014). Long-term lifestyle changes after colorectal cancer screening: randomised controlled trialGut64 (8)1268-76. PubMed 25183203

Hoff GGrotmol TSkovlund EBretthauer MNorwegian Colorectal Cancer Prevention Study Group (2009). Risk of colorectal cancer seven years after flexible sigmoidoscopy screening: randomised controlled trial.  BMJ338b1846. PubMed 19483252

Gondal GGrotmol THofstad BBretthauer MEide TJHoff G (2003). Grading of distal colorectal adenomas as predictors for proximal colonic neoplasia and choice of endoscope in population screening: experience from the Norwegian Colorectal Cancer Prevention study (NORCCAP)Gut52 (3)398-403. PubMed 12584223

Fler publikasjoner fra NORCCAP  (oppdatert 07.04.2017)

Rapporter 

NORCCAP samlerapport 1999-2001

 I media

"Vill vi ha et screeningprogram mot tarmkreft" - NRK Ekko 

"Størst effekt av tarmkreftscreening hos yngre" - Dagens Medisin 

"Undersøkelse reduserer tarmkreft-dødelighet med 27 prosent" - Aftenposten