Testikkelkreft og arv

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn og mye tyder på at grunnlaget for sykdommen legges allerede i fosterlivet. I dette norsk-svenske samarbeidsprosjektet skal gener som kan ha betydning for utvikling av testikkelkreft undersøkes.
Sist oppdatert:

Bakgrunn 

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn, og i Norge rammes årlig rundt 270 menn av denne kreftformen. Det er fortsatt uvisst hvorfor testikkelkreft oppstår, men det er enighet om at både genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle. Mye tyder på at grunnlaget for sykdommen legges allerede i fosterlivet. Brødre, sønner og fedre til pasienter med testikkelkreft har økt risiko for sykdommen. Ved hjelp av kirurgi, cellegift og strålebehandling helbredes mer enn 95 prosent av pasientene.

De siste 50 år har man sett en sterk økning i forekomsten av testikkelkreft, og forekomsten i Norge er av de høyeste i verden. Til sammenligning har Sverige rundt halvparten så stor forekomst av testikkelkreft som Norge. Årsaken til dette er ukjent.

Hensikt

Prosjektet er et samarbeid mellom Norge (Kreftregisteret og Høgskolen i Oslo) og Sverige (Karolinska Institutet). Vi er spesielt interesserte i å undersøke om genvarianter som regulerer eksponeringen for kjønnshormoner i fosterlivet påvirker risikoen for denne kreftformen. 

I den forbindelse skal det samles inn spyttprøve fra menn som fikk påvist testikkelkreft i perioden 1990-2006, og som var i alderen 18-45 år da de fikk diagnosen. Personene det gjelder vil kontaktes per brev og bli forespurt om å delta i prosjektet. Deltagelse innebærer at de avgir en spyttprøve. Foreldrene vil også få en forespørsel om å avgi spyttprøve, men kun etter at sønnen har gitt tillatelse til at de kan kontaktes.

Det unike ved dette prosjektet er innsamlingen av spyttprøver - ikke bare fra tidligere pasienter - men også fra deres foreldre. Prøvene skal brukes til genetiske analyser. Vi tenker oss at genetiske variasjoner kan ha betydning for risikoen for å utvikle testikkelkreft. Siden testikkelkreft høyst sannsynlig oppstår allerede i fosterlivet, kan også genetiske variasjoner hos mor være av betydning. 

De involverte fagmiljøene har lang erfaring og kompetanse innen forskning på testikkelkreft. Prosjektet forventes å gi verdifull kunnskap om samspillet mellom gener og miljøet i fosterlivet når det gjelder risiko for å utvikle testikkelkreft. Videre kan studien bidra til en bedre forståelse av den store forskjellen i forekomst mellom Norge og Sverige. På sikt kan resultatene forhåpentligvis også bidra til å redusere forekomsten av denne kreftformen.

Publikasjoner

Levy M, Hall D, Sud A, Law P, Litchfield K, Dudakia D, Haugen TB, Karlsson R, Reid A, Huddart RA, Grotmol T, Wiklund F, Houlston RS, Turnbull C (2017). Mendelian randomisation analysis provides no evidence for a relationship between adult height and testicular cancer risk. Andrology, 5 (5), 914-922. PubMed 28804972

Wang Z, McGlynn KA, Rajpert-De Meyts E, Bishop DT, Chung CC, Dalgaard MD, Greene MH, Gupta R, Grotmol T, Haugen TB, Karlsson R, Litchfield K, Mitra N, Nielsen K, Pyle LC, Schwartz SM, Thorsson V, Vardhanabhuti S, Wiklund F, Turnbull C, Chanock SJ, Kanetsky PA, Nathanson KL, Testicular Cancer Consortium (2017)
Meta-analysis of five genome-wide association studies identifies multiple new loci associated with testicular germ cell tumor. Nat Genet, 49 (7), 1141-1147. PubMed 28604732

Litchfield K, Levy M, Orlando G, Loveday C, Law PJ, Migliorini G, Holroyd A, Broderick P, Karlsson R, Haugen TB, Kristiansen W, Nsengimana J, Fenwick K, Assiotis I, Kote-Jarai Z, Dunning AM, Muir K, Peto J, Eeles R, Easton DF, Dudakia D, Orr N, Pashayan N, UK Testicular Cancer Collaboration, PRACTICAL Consortium et al. (2017)
Identification of 19 new risk loci and potential regulatory mechanisms influencing susceptibility to testicular germ cell tumor. Nat Genet, 49 (7), 1133-1140. PubMed 28604728

Litchfield K, Holroyd A, Lloyd A, Broderick P, Nsengimana J, Eeles R, Easton DF, Dudakia D, Bishop DT, Reid A, Huddart RA, Grotmol T, Wiklund F, Shipley J, Houlston RS, Turnbull C (2015). Identification of four new susceptibility loci for testicular germ cell tumour. Nat Commun, 6, 8690. PubMed 26503584

Kristiansen W, Karlsson R, Rounge TB, Whitington T, Andreassen BK, Magnusson PK, Fosså SD, Adami HO, Turnbull C, Haugen TB, Grotmol T, Wiklund F (2015). Two new loci and gene sets related to sex determination and cancer progression are associated with susceptibility to testicular germ cell tumor
Hum Mol Genet, 24 (14), 4138-46. PubMed 25877299

Andreassen KE, Kristiansen W, Karlsson R, Aschim EL, Dahl O, Fosså SD, Adami HO, Wiklund F, Haugen TB, Grotmol T (2013). Genetic variation in AKT1, PTEN and the 8q24 locus, and the risk of testicular germ cell tumor. Hum Reprod, 28 (7), 1995-2002. PubMed 23639623

Karlsson R, Andreassen KE, Kristiansen W, Aschim EL, Bremnes RM, Dahl O, Fosså SD, Klepp O, Langberg CW, Solberg A, Tretli S, Magnusson PK, Adami HO, Haugen TB, Grotmol T, Wiklund F (2013). Investigation of six testicular germ cell tumor susceptibility genes suggests a parent-of-origin effect in SPRY4. Hum Mol Genet, 22 (16), 3373-80. PubMed 23640991

Kristiansen W, Andreassen KE, Karlsson R, Aschim EL, Bremnes RM, Dahl O, Fosså SD, Klepp O, Langberg CW, Solberg A, Tretli S, Adami HO, Wiklund F, Grotmol T, Haugen TB (2012). Gene variations in sex hormone pathways and the risk of testicular germ cell tumour: a case-parent triad study in a Norwegian-Swedish population. Hum Reprod, 27 (5), 1525-35. PubMed 22402210