Testikkelkreft og arv

I dette norsk-svenske samarbeidsprosjektet skal gener som kan ha betydning for utvikling av testikkelkreft undersøkes.

I dette norsk-svenske samarbeidsprosjektet skal gener som kan ha betydning for utvikling av testikkelkreft undersøkes.

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn, og i Norge rammes årlig rundt 270 menn av denne kreftformen. Det er fortsatt uvisst hvorfor testikkelkreft oppstår, men det er enighet om at både genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle. Mye tyder på at grunnlaget for sykdommen legges allerede i fosterlivet. Brødre, sønner og fedre til pasienter med testikkelkreft har økt risiko for sykdommen. Ved hjelp av kirurgi, cellegift og strålebehandling helbredes mer enn 95 prosent av pasientene.

De siste 50 år har man sett en sterk økning i forekomsten av testikkelkreft, og forekomsten i Norge er av de høyeste i verden. Til sammenligning har Sverige rundt halvparten så stor forekomst av testikkelkreft som Norge. Årsaken til dette er ukjent.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Norge (Kreftregisteret og Høgskolen i Oslo) og Sverige (Karolinska Institutet). Vi er spesielt interesserte i å undersøke om genvarianter som regulerer eksponeringen for kjønnshormoner i fosterlivet påvirker risikoen for denne kreftformen. 

I den forbindelse skal det samles inn spyttprøve fra menn som fikk påvist testikkelkreft i perioden 1990-2006, og som var i alderen 18-45 år da de fikk diagnosen. Personene det gjelder vil kontaktes per brev og bli forespurt om å delta i prosjektet. Deltagelse innebærer at de avgir en spyttprøve. Foreldrene vil også få en forespørsel om å avgi spyttprøve, men kun etter at sønnen har gitt tillatelse til at de kan kontaktes.

Genetiske analyser

Det unike ved dette prosjektet er innsamlingen av spyttprøver - ikke bare fra tidligere pasienter - men også fra deres foreldre. Prøvene skal brukes til genetiske analyser. Vi tenker oss at genetiske variasjoner kan ha betydning for risikoen for å utvikle testikkelkreft. Siden testikkelkreft høyst sannsynlig oppstår allerede i fosterlivet, kan også genetiske variasjoner hos mor være av betydning. 

De involverte fagmiljøene har lang erfaring og kompetanse innen forskning på testikkelkreft. Prosjektet forventes å gi verdifull kunnskap om samspillet mellom gener og miljøet i fosterlivet når det gjelder risiko for å utvikle testikkelkreft. Videre kan studien bidra til en bedre forståelse av den store forskjellen i forekomst mellom Norge og Sverige. På sikt kan resultatene forhåpentligvis også bidra til å redusere forekomsten av denne kreftformen.

Prosjektets varighet

Juni 2008 til juni 2015.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Den norske kreftforening og Nordic Cancer Union (NCU).