Undersøker effekten av HPV-vaksinen

Det er nå mer enn ti år siden de første norske jentene fikk vaksine mot livmorhalskreft. Kreftregisteret undersøker langtidseffekten, og samler nå inn blodprøver for å sjekke nivået av antistoffer.
image

Post Doc, Biostatistikk/bioinformatikk

Kreftregisteret har ledig stilling for en Post Doc innen bioinformatikk/biostatistikk, som skal hjelpe oss videre i arbeidet med miRNA. Les mer om stillingen her (utlysningen er på engelsk)
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image

Kreft som kan forebygges, øker mest

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.
image