Ledige stillinger

Kreftregisteret har for tiden fire ledige stillinger: Postdoktor, statistiker (rådgiver), data manager (Rådgiver) og Java-utviklere.
image

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.
image

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.
image

Menn opereres oftest for kreft i spiserøret

Andelen som blir operert for kreft i spiserøret er høyere for menn enn for kvinner. Fagmiljøene vil bruke et nytt kvalitetsregister for å finne ut hvorfor.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Krefttall for 2015 publisert

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner.
image

Undersøker effekten av HPV-vaksinen

Det er nå mer enn ti år siden de første norske jentene fikk vaksine mot livmorhalskreft. Kreftregisteret følger med på langtidseffekten, og samler nå inn nye blodprøver for å sjekke nivået av antistoffer.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image