3D-mammografi: Lovende, men tidkrevende

Tredimensjonale mammografibilder gir færre tilleggsundersøkelser for kvinnene, men legene bruker lengre tid på å tolke bildene.
image

Skal undersøke livskvaliteten blant brystkreftpasienter

Kunnskapen om utbredelse og omfang av senskader etter brystkreft er fortsatt for lav. Nå gir Rosa Sløyfe sju millioner til et Kreftregister-ledet forskningsprosjekt som skal finne ut mer om dette.
image

Post-Doctoral Fellow in Oslo, Norway, - gut microbiome and colorectal cancer screening

Our research group’s overall aim is to discover microbial screening biomarkers for colorectal cancer.
image

Stor, norsk studie: Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

En ny, stor studie fra Mammografiprogrammet bekrefter at kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst.
image

- Store forskjeller på tilgang til lindrende strålebehandling

Uhelbredelig syke kreftpasienter får ulikt tilbud om lindrende strålebehandling, avhengig av både hvor de bor og av andre sosiale faktorer. – Slike forskjeller bør vi ikke se i Norge, sier lege og forsker Linn Merete Åsli.
image

FightHPV: Kreftregisteret søker deltakere til forskningsstudie

Kan et mobilspill føre til at færre blir rammet av livmorhalskreft? Det forsøker forskere ved Kreftregisteret nå å finne ut med spillet FightHPV - og så langt har engasjementet rundt spillet vært over all forventning.
image

Forskningsleder fra Kreftregisteret blir direktør i IARC

Dr. Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen i Kreftregisteret, er valgt til IARCs nye direktør, og får med det en av de mest prestisjetunge posisjonene på det internasjonale kreftfeltet.
image

Viten-artikkel: Hva med alle de som ikke har tarmkreft

Når vi må undersøke om lag 200 personer for å finne én som trenger behandling – kan vi da være sikre på at ikke screeningen i seg selv skader noen av de 199 andre?
image

32 827 nye krefttilfeller i 2016

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. De nyeste årsrapportene fra disse kom i november 2017.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image