Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?

Blærekreft får langt mindre oppmerksomhet enn mange andre kreftformer. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser får det for pasientene?
image

Her finner du de ferskeste krefttallene

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015.
image

Ledige stillinger i Kreftregisteret

Kreftregisteret har for tiden flere ledige stillinger. Vi trenger både dyktige og nytenkende IKT-rådgivere, en rådgiver som skal være med på å sikre at data kommer inn til oss mest mulig hensiktsmessig samt en PhD-stipendiat innen forskning for å bidra til å forebygge føflekkreft.
image
image

Nordic Mammography Screening Symposium

Velkommen til det åttende nordiske symposium om mammografiscreening. Arrangementet finner sted i Oslo 16. til 18. oktober.

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image