Kreftregisteret holder stengt ut april

På grunn av situasjonen med korona-smitte stenger Kreftregisteret - i utgangspunktet fra fredag 13. mars og ut april måned.
image

Kreft i pressen

På helsefeltet er det som normalt kreftsykdommene som får mest oppmerksomhet i presse og offentlighet – men det var før situasjonen med korona-smitte begynte å utvikle seg.
image

Redusert aktivitet i kreftscreeningen

Korona-viruset preger helsevesenet, og også kreftscreeningen er berørt. All rutinemessig mammografi er stanset inntil videre, og Livmorhalsprogrammet og piloten for tarmscreening har stanset utsending av nye invitasjoner.

Nordisk kreftstatistikk i modernisert utgave

Nå kan du sammenligne krefttall fra hele Norden i et nytt, dynamisk nettverktøy. – Dette er et stolt øyeblikk for oss, sier Siri Larønningen i Kreftregisteret.
image

Oppretter kvalitetsregister for bukspyttkjertel-kreft

Bare én av ti overlever kreft i bukspyttkjertelen. Nå håper Kreftforeningen og Kreftregisteret at et nytt kvalitetsregister skal bedre situasjonen for pasientene.
image

Tidlig innhentingsvaksinering mot HPV gir ekstra helsegevinst

Stadig færre rammes av kjønnsvorter i både Norge og Danmark – men nedgangen er langt større i Danmark enn i Norge. – Det er også tydelig at Danmark har hatt god effekt å vaksinere flere aldersgrupper samtidig, sier forsker og overlege Mari Nygård ved Kreftregisteret.
image

Ledige stillinger ved Kreftregisteret

På disse sidene legger vi ut ledige stillinger i organisasjonen.
image

Screening har ført til færre dødsfall som følge av brystkreft

Innføringen av organisert mammografiscreening for kvinner i alderen 50-69 år har ført til en betydelig reduksjon i dødelighet av brystkreft blant kvinner i Norge. Det viser en ny, stor studie fra Kreftregisteret.
image

Nytt felles søknadsskjema for helsedata

Kreftregisteret er blant kildene når det nå blir mulig å søke om helsedata fra mange ulike aktører i ett samlet skjema.
image

God livsstil ekstra viktig for de som tidligere har hatt testikkelkreft

Forskere fra Kreftregisteret har undersøkt hvorfor overlevere etter testikkelkreft har økt risiko for en del livsstilsrelaterte sykdommer. – Det er ekstra viktig for denne gruppen å spise sunt og i passe mengder, sier Marcin Wojewodzic i Kreftregisteret.
image

Kreftregisteret lanserer ny metadatabank

Kreftregisteret lanserer nå en helt ny oversikt over variabler registeret inneholder. – Vi ser at det er et stort behov der ute for informasjon om hva som faktisk finnes i Kreftregisteret, sier prosjektleder Siri Larønningen.
image

Ingen krefttilfeller blant vaksinerte

Ingen av kvinnene som har fått HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet har utviklet livmorhalskreft, viser en kartlegging fra Kreftregisteret.
image

– Vi må kunne dele data trygt – også etter GDPR – og også utenfor Europa

– Til tross for mye oppmerksomhet rundt personvern og GDPR det siste året har enkelte store utfordringer for internasjonale forskningssamarbeid blitt ignorert, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.
image

Mindre kreft blant innvandrere

Innvandrere blir i mindre grad enn norskfødte rammet av kreft – med noen få unntak. Menn fra Øst-Europa har mer lungekreft enn norske menn, og noen grupper har høyere rater av kreft i lever og magesekk enn norskfødte.
image

Høyere kreftrisiko for lavt utdannede

Lavt utdannede har forhøyet risiko for en rekke kreftformer – og risikoen for lungekreft er særlig høy. Personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har tre ganger så høy risiko for lungekreft som de med utdanning fra universitet og høyskole, konstaterer Kreftregisteret.
image

Cancer in Norway 2018

Kreftstatistikken for 2018 ble publisert 23. oktober 2019. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2018. Sammen med rapporten ble det også publisert en spesialutgave om Sosial ulikhet, innvandring og kreft.

Kreft i Norge i 2018

Kreftregisterets direktør Giske Ursin gir sin vurdering av kreftbildet i Norge i 2018. - Vi trenger en enda mer målrettet tilnærming for å greie å forebygge kreft i enda større grad, skriver hun.
image

2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft

I 2018-utgaven av Cancer in Norway 2018 , blir det også gitt ut en spesialutgave om sosial ulikhet, innvandring og kreft. Formålet med denne er å gi en oversikt over kreftforekomst etter landbakgrunn, inntekt, utdanning og bosted.
image

Dårligere seksualfunksjon etter prostataoperasjon

Nye tall fra Kreftregisteret viser store forskjeller på seksualfunksjon og lekkasjer mellom menn som får fjernet sin prostata som følge av kreft, og menn på aktiv overvåkning. – Ett år etter diagnose var scoren for seksualfunksjon mer enn halvert for de opererte, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
image

Kreftkirurgien blir stadig bedre

- Sykehusene blir stadig flinkere til å velge ut pasienter til operasjon, og kirurgien blir også mer presis, konstaterer direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, etter å ha gått igjennom alle de ferske årsrapportene fra kvalitetsregistrene på kreftområdet.
image

Tarmscreening blir tilbud til alle 55- åringer

Nå kommer tilbudet som gir alle landets 55-åringer mulighet til å screenes for tarmkreft. Forberedelsene er godt i gang og de første invitasjonene sendes trolig ut i 2021

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2018-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.
image

Statistikkbank og verktøy

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret - og om hvordan du kan hente ut statistikk fra Kreftregisterets dynamiske statistikkbank.
image

Ledige stillinger ved Kreftregisteret

På disse sidene legger vi ut ledige stillinger i organisasjonen.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image