Følger ikke retningslinjene for lymfekreft-diagnostikk

For mange pasienter med lymfekreft fikk diagnosen sin stilt uten konsultasjon fra et universitetssykehus i 2016.
image

Lungekreftbehandlingen har blitt mer offensiv

Mer enn hver tredje lungekreftpasient blir nå behandlet med mål om å helbrede. – Dette er svært positivt. Lungekreft har blitt en sykdom som ikke lengre er ensbetydende med en dødsdom, sier Lars Fjellbirkeland, leder for kvalitetsregisteret for lungekreft.
image

Kreftkirurgi blir stadig mer sentralisert

- Kreftkirurgi i Norge er nå i all hovedsak sentralisert. Denne utviklingen har skjedd i løpet av relativt kort tid, sier Liv Marit Dørum, koordinator for kvalitetsregistrene på kreftområdet.
image

Få trenger ny brystkreftoperasjon

Kvinner med brystkreft trenger i liten grad mer enn én operasjon for å få fjernet kreften. Mer enn ni av ti kvinner slipper gjentatte operasjoner.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. De nyeste årsrapportene fra disse kom i november 2017.
image

Færre dør tidlig av kreft og hjerte- og karsykdom

Siden 2010 har det blitt 18 prosent færre dødsfall av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, blant personer under 70.
image

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.
image

32 827 nye krefttilfeller i 2016

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
image

Ledige stillinger i Kreftregisteret

Kreftregisteret søker etter en økonomirådgiver og en IKT-rådgiver (utvikling screening)
image

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image