Tar over som styreleder

Lisbeth Sommervoll er ny styreleder i Kreftregisteret. Sommervoll jobber til daglig ved Oslo Universitetssykehus.
image

Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?

Blærekreft får langt mindre oppmerksomhet enn mange andre kreftformer. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser får det for pasientene?
image

Her finner du de ferskeste krefttallene

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015.
image

Ledige stillinger i Kreftregisteret

Kreftregisteret har for tiden flere ledige stillinger. i tillegg til en java-utvikler søker vi også etter en leder av planlegging og gjennomføring av et nasjonalt program for tarmkreftscreening samt en leder av regionalt senter for endoskopiopplæring
image
image

Nordic Mammography Screening Symposium

Velkommen til det åttende nordiske symposium om mammografiscreening. Arrangementet finner sted i Oslo 16. til 18. oktober.

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image