- Store forskjeller på tilgang til lindrende strålebehandling

Uhelbredelig syke kreftpasienter får ulikt tilbud om lindrende strålebehandling, avhengig av både hvor de bor og av andre sosiale faktorer. – Slike forskjeller bør vi ikke se i Norge, sier lege og forsker Linn Merete Åsli.
image

Overvekt øker tykkelsen på føflekkreft-svulster

Svulsttykkelsen ved føflekkreft øker i takt med vekta. Tykkelsen på svulsten er viktig for overlevelse etter føflekkreft; de med en tynn svulst ved diagnose lever lenger enn de med en tykk svulst.
image

Fikk pris for forebyggende medisin

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne bak en artikkel om lungekreft og radon i Norge. Tom Kristian Grimsrud og Steinar Tretli, forskere ved Kreftregisteret har bidratt til artikkelen.
image

Kreftregisteret søker postdoktor

Vil du bidra til å forebygge HPV-relatert kreft? Vi har ledig stilling som postdoktor, der oppdraget er å evaluere effekten av HPV-vaksinering i Norge.
image

Dobbelgevinst av sunt kosthold; Mindre kreft og mindre hjerte/kar-sykdom

Varige sunne endringer kan føre til lavere risiko for noen kreftformer. Det viser en fersk studie fra Kreftregisteret.
image

FightHPV: Kreftregisteret søker deltakere til forskningsstudie

Kan et mobilspill føre til at færre blir rammet av livmorhalskreft? Det forsøker forskere ved Kreftregisteret nå å finne ut med spillet FightHPV - og så langt har engasjementet rundt spillet vært over all forventning.
image

Forskningsleder fra Kreftregisteret blir direktør i IARC

Dr. Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen i Kreftregisteret, er valgt til IARCs nye direktør, og får med det en av de mest prestisjetunge posisjonene på det internasjonale kreftfeltet.
image

Ikke mindre tarmkreft blant kvinner etter sigmoidoskopi

Tarmkreftscreening med såkalt sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men har liten effekt for kvinner, viser ny studie.
image

Viten-artikkel: Hva med alle de som ikke har tarmkreft

Når vi må undersøke om lag 200 personer for å finne én som trenger behandling – kan vi da være sikre på at ikke screeningen i seg selv skader noen av de 199 andre?
image

95.000 røykerelaterte krefttilfeller før 2045

I en fersk studie har nordiske forskere beregnet hvor mange krefttilfeller vi kunne forhindret dersom ingen røyket. Beregningene viser at med dagens røykevaner kommer 95.000 personer til å få kreft innen 2045 – bare i Norge.
image

Nå kan Livmorhalsprogrammet dele prøvehistorikk

Livmorhalsprogrammet har oversikt over alle livmorhalsprøver, og får nå mulighet til å levere ut opplysninger som er relevant for kvinners oppfølging til helsepersonell.
image

Nyttårsforsett for 2018: Bli verdens beste på ny kreftbehandling

Kronikk: Hvordan sørger vi for likeverdig kreftbehandling over hele landet? Her er oppskriften på hvordan vi kan få til dét, og samtidig bli best i verden på kunnskap om de nye kreftlegemidlene!
image

32 827 nye krefttilfeller i 2016

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. De nyeste årsrapportene fra disse kom i november 2017.
image

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image