Kreftpasienters livskvalitet inn i Kreftregisteret

Informasjon om helse og livskvalitet fra pasientene selv blir nå en fast del av kreftregistreringen. Fra høsten 2020 blir kvinner og menn i hele landet invitert til å rapportere om hvordan en kreftbehandling har påvirket dem.
image

Får bivirkninger etter prostatakreftbehandling

Pasienter får utfordringer med både tarm, urinlekkasje og seksualfunksjon etter radikal prostatakreftbehandling.
image

Nær 35.000 nye krefttilfeller i 2019

Kreftregisteret i Norge har fått inn rapporter om 34.979 nye krefttilfeller for 2019. Det er fortsatt flere krefttilfeller blant menn enn blant kvinner – og menn i Rogaland er de som i størst grad blir rammet.
image

Cancer in Norway 2019

Kreftstatistikken for 2019 ble publisert 22. oktober 2020. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2019.
image

Statistikkbank

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret - og om hvordan du kan hente ut statistikk fra Kreftregisterets dynamiske statistikkbank.
image

Flere overlever lenge på tross av kreft med spredning

- Et av de virkelig store lyspunktene i årets kreftstatistikk er overlevelsen for de mest avanserte tilfellene av en del kreftformer, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
image

Forbedret overlevelse for kreftpasienter i hele Norden

En stor sammenligning av kreftoverlevelse mellom de nordiske landene viser forbedringer i alle land over tid.
image

Kvalitetsregisterrapporter for 2019 publisert

Kvalitetsregistrene på kreftområdet har publisert sine årsrapporter for 2019. I alt åtte ulike kreftområder har eget kvalitetsregister.
image

Kreft i pressen

På helsefeltet er det som normalt kreftsykdommene som får mest oppmerksomhet i presse og offentlighet – men det var før situasjonen med korona-smitte begynte å utvikle seg.
image

Høyere kreftrisiko for lavt utdannede

Lavt utdannede har forhøyet risiko for en rekke kreftformer – og risikoen for lungekreft er særlig høy. Personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har tre ganger så høy risiko for lungekreft som de med utdanning fra universitet og høyskole, konstaterer Kreftregisteret.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image