Overtar som leder for screening mot tarmkreft

Øyvind Holme tar over som leder for screeningprogrammet mot tarmkreft. Holme kommer til Kreftregisteret fra stilling som overlege og forsker ved Sørlandet sykehus.
image

Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft.
image

Helse Nord og Gynekologisk kreft: Opererer få, men har lavest dødelighet

Høy andel operasjoner gir ikke nødvendigvis lavest dødelighet.
image

Cancer in Norway 2016

Rapporten Cancer in Norway 2016, med alle krefttilfeller i Norge i 2016, finnes nå i trykt versjon. Her kan du bestille rapporten, eller laste den ned elektronisk.
image

Vil ha tettere overvåkning for ungdom med kreft

- Ungdommer med kreft kan i dag falle mellom flere stoler, sier Bernward Zeller, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Han ønsker mer enhetlige retningslinjer for denne pasientgruppen.
image

Lav risiko gir forsiktig prostatakreftbehandling

Sykehusene bruker stort sett anbefalt skyts i behandlingen av prostatakreft, viser ny rapport.
image

Fortsatt for mye føflekkreft som oppdages for sent

- Føflekkene er i mange tilfeller for tykke før vi oppdager kreften. Men – her kan vi gjøre en stor forskjell på en enkel måte, sier Henrik Løvendahl Svendsen, leder for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft.
image

Følger ikke retningslinjene for lymfekreft-diagnostikk

For mange pasienter med lymfekreft fikk diagnosen sin stilt uten konsultasjon fra et universitetssykehus i 2016.
image

Lever lengre etter tarmkreftdiagnose

Overlevelsen for tarmkreft har gått opp i siste 5-årsperiode, viser den nye årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. De nyeste årsrapportene fra disse kom i november 2017.
image

Færre dør tidlig av kreft og hjerte- og karsykdom

Siden 2010 har det blitt 18 prosent færre dødsfall av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, blant personer under 70.
image

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.
image

32 827 nye krefttilfeller i 2016

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
image

Ledige stillinger i Kreftregisteret

På disse sidene legger vi ut ledige stillinger i organisasjonen.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image