Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.
image

Nøkkeltall om lungekreft

Kreftregisteret registrerte 3035 nye tilfeller av lungekreft i 2015. Så mange har aldri tidligere vært registrert i løpet av ett år.
image

Ledig stilling: IT-Rådgiver

Kreftregisteret bygger opp interne IT-løsninger for å håndtere informasjon om krefttilfeller i Norge. Til dette arbeidet lyser vi ut 100% stilling som IT-Rådgiver
image

Menn opereres oftest for kreft i spiserøret

Andelen som blir operert for kreft i spiserøret er høyere for menn enn for kvinner. Fagmiljøene vil bruke et nytt kvalitetsregister for å finne ut hvorfor.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Krefttall for 2015 publisert

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner.
image

Undersøker effekten av HPV-vaksinen

Det er nå mer enn ti år siden de første norske jentene fikk vaksine mot livmorhalskreft. Kreftregisteret følger med på langtidseffekten, og samler nå inn nye blodprøver for å sjekke nivået av antistoffer.
image

Ledige stillinger

Kreftregisteret har for tiden en ledig stilling som IT-rådgiver.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image