Betydelig nedgang i kreftdiagnostikk etter covid-19

– Størst nedgang ser vi for brystkreft og lungekreft, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin
image