Tarmscreening blir tilbud til alle 55- åringer

Nå kommer tilbudet som gir alle landets 55-åringer mulighet til å screenes for tarmkreft. Forberedelsene er godt i gang og de første invitasjonene sendes trolig ut i 2021

Dårligere seksualfunksjon etter prostataoperasjon

Nye tall fra Kreftregisteret viser store forskjeller på seksualfunksjon og lekkasjer mellom menn som får fjernet sin prostata som følge av kreft, og menn på aktiv overvåkning. – Ett år etter diagnose var scoren for seksualfunksjon mer enn halvert for de opererte, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
image

Kreftkirurgien blir stadig bedre

- Sykehusene blir stadig flinkere til å velge ut pasienter til operasjon, og kirurgien blir også mer presis, konstaterer direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, etter å ha gått igjennom alle de ferske årsrapportene fra kvalitetsregistrene på kreftområdet.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2018-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.
image

Ny studie: Ikke så vondt å ta mammografi

En ny studie viser at mammografiundersøkelsen ikke er så smertefull som enkelte kanskje frykter – i alle fall så lenge kvinnen ikke allerede har smerteproblemer i skuldre eller nakke.
image

En av tre over 55 sjekker seg ikke

138 000 kvinner i voksen alder tar ikke livmorhalsprøve som anbefalt. – Fortsett med å sjekke deg selv om du har passert 50, oppfordrer Anne Lise Ryel og Ameli Tropé.
image

Statistikkbank og verktøy

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret - og om hvordan du kan hente ut statistikk fra Kreftregisterets dynamiske statistikkbank.
image

Ulike strategier for HPV-vaksine gir ulik beskyttelse mot livmorhalskreft

I en fersk oversiktsstudie i The Lancet har forskere for første gang kartlagt effekten av HPV-vaksinasjon i ulike land. – Norge ligger dessverre et stykke bak land vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, sier Mari Nygård, forsker ved Kreftregisteret og medforfatter på Lancet-artikkelen.
image

- Solarium er kreftfremkallende og en uegnet kilde til vitamin D

En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende, og at bruk av solarium er en uegnet kilde til vitamin D.
image

3D-Mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.
image

Prøver ut hjemmetest mot livmorhalskreft

– Alt for mange kvinner i Norge går sjelden eller aldri til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Nå vil vi undersøke om en hjemmetest er et godt tilbud til disse kvinnene, sier Gunvor Aasbø fra Kreftregisteret.
image

27.000 har mer enn én kreftdiagnose

Antallet personer med mer enn én kreftdiagnose i sin sykdomshistorie øker. Over 27.000 personer i Norge lever med flere diagnoser - og i 2017 fikk 1146 personer flere kreftdiagnoser i løpet av ett år.
image

Trenger mer kunnskap om nye kreftlegemidler

Kreftregisteret vet for lite om hvilke pasienter som får tilgang til medikamentell kreftbehandling, og hvem som har effekt av behandlingen. Nå skal et nytt prosjekt gi mer kunnskap.
image

Ledige stillinger ved Kreftregisteret

Se ledige stillinger ved Kreftregisteret her.
image

Cancer in Norway 2017

Kreftstatistikken for 2017 ble publisert 29. oktober 2018. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2017.
image

Kreftregisteret lanserer statistikkbank

Nå blir Kreftregisterets omfattende data enda mer tilgjengelig for publikum. Nå lanserer registeret en ny, dynamisk statistikkbank, der brukere selv kan hente ut, systematisere og sortere tall for kreftforekomst i Norge.
image

Kreft i Norge 2017: gode nyheter og nye utfordringer

Kreftregisterets årsrapport for 2017 publiseres 29. oktober 2018. Kreftregisterets direktør reflekterer i den forbindelse over positive trender i kreftbildet for Norge, og ser nye utfordringer og muligheter for rapportering av pasientinformasjon i framtiden.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image