Spør om livskvalitet hos kreftpasienter

Kreftregisteret starter nå et banebrytende prosjekt for å finne ut hvordan det er å leve med prostatakreft. Alle menn som får en ny prostatakreftdiagnose, får nå mulighet til å fortelle om livskvaliteten sin.
image

God fysisk form beskytter mot kreft

Menn med god fysisk form har redusert risiko for en rekke kreftformer, viser en fersk, norsk studie fra Kreftregisteret.
image

Her finner du de ferskeste krefttallene

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015.
image

Prosjektleder, tarmkreftscreening og IKT

Har du lyst til å bruke kompetansen din til å forebygge kreft? Har du tanker om hvordan helsetjenester bør organiseres? Da kan du være vår nye prosjektleder på IKT-systemer for tarmkreftscreening!
image
image

Nordic Mammography Screening Symposium

Velkommen til det åttende nordiske symposium om mammografiscreening. Arrangementet finner sted i Oslo 16. til 18. oktober.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen – med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.
image

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Undersøker effekten av HPV-vaksinen

Det er nå mer enn ti år siden de første norske jentene fikk vaksine mot livmorhalskreft. Kreftregisteret følger med på langtidseffekten, og samler nå inn nye blodprøver for å sjekke nivået av antistoffer.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image