Livmorhalsprøven - hva er egentlig legen på jakt etter?

Det krever erfaring og god teknikk å ta en celleprøve av høy kvalitet. Nå vil Livmorhalsprogrammet at legene skal bli enda flinkere til å ta prøven.
image

Fortsatt for få som tar livmorhalsprøve

250 000 norske kvinner har latt være å ta celleprøve de siste ti årene, viser nye tall fra Kreftregisteret.
image

Her finner du de ferskeste krefttallene

Kreftregisteret har aldri tidligere registrert høyere antall tilfeller av prostatakreft hos menn og tarmkreft hos kvinner. Les mer om kreftstatistikk for 2015. Tall for 2016 kommer i slutten av oktober 2017
image

Ledige stillinger i Kreftregisteret

Her finner du ledige stillinger i Kreftregisteret.
image
image

Nordic Mammography Screening Symposium

Velkommen til det åttende nordiske symposium om mammografiscreening. Arrangementet finner sted i Oslo 16. til 18. oktober.

Arbeidervern eller personvern - må vi velge?

Kronikk: Personvernet er i ferd med å bli så dominerende at det kan gå på bekostning av andre viktige hensyn, skriver forskerne Tom Grimsrud og Kristina Kjærheim.
image

Special Issue: Yrke og kreft

Les Kreftregisterets rapport om yrkesliv og kreft her. For første gang er all forskning Kreftregisteret har vært involvert i om yrke og kreft samlet - fra 70-tallet og fram til i dag.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image