Unge kvinner får oftere celleforandringer

Stadig flere unge, norske kvinner får diagnostisert forstadier til livmorhalskreft. Likevel er kreftforekomsten stabil. - Riktig behandling av forstadiene er årsaken til at antall tilfeller av livmorhalskreft ikke øker, sier Mari Nygård, overlege ved Kreftregisteret.
image

– Mulig å eliminere livmorhalskreft

Verdens helseorganisasjon vil eliminere livmorhalskreft. – Det er mulig å få til, men det krever en innsats, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
image

Post-Doctoral Fellow

A position as postdoctoral research fellow is available at the Cancer Registry of Norway - Institute of Population-based Cancer Research, Oslo, Norway.
image

Rådgiver Nettverk og sikkerhet

Vil du bruke din IT-kompetanse til å bidra til innsatsen mot kreft, en av våre store helseutfordringer? Engasjement til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse
image

Statistikkbank og verktøy

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret - og om hvordan du kan hente ut statistikk fra Kreftregisterets nye statistikkbank.
image

Ulik praksis ved gjenoppbygging av bryst

Flere pasienter får nå gjennomført en primær rekonstruksjon med protese dersom de må fjerne brystet, men ikke alle sykehus i Norge utfører rekonstruksjon. Fagmiljøene arbeider med å utjevne disse forskjellene.
image

Enda flere med lungekreft bør vurderes i tverrfaglig møte

Den økende tendensen til å forsøke å kurere pasienter med lungekreft fortsetter. Likevel ønsker referansegruppen for lungekreft at enda flere pasienter skal vurderes av et tverrfaglig team.
image

Høy kvalitet på utredningen av lymfekreft – større forskjeller ved beinmargskreft

Ny rapport viser at utredningen av lymfekreft holder et gjennomgående høyt nivå over hele landet. Ved utredning av benmargskreft er det større forskjeller i bruk av metode.

Flere får mer skånsom prostatakreftbehandling

Stadig flere menn får tilbud om aktiv overvåkning i stedet for operasjon når de får prostatakreft.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2017-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.
image

Kreftregisteret lanserer statistikkbank

Nå blir Kreftregisterets omfattende data enda mer tilgjengelig for publikum. Nå lanserer registeret en ny, dynamisk statistikkbank, der brukere selv kan hente ut, systematisere og sortere tall for kreftforekomst i Norge.
image

- Er lungekrefttoppen blant kvinner endelig passert?

Ratene for lungekreft har lenge vært vakt bekymring – men nå kan det være bedring i sikte. For første gang i Kreftregisterets historie aner forskerne en nedgang i den totale forekomsten av lungekreft blant kvinner.
image

Mest kreft blant menn i Rogaland

Etter flere år med landets høyeste kreftrater blant menn, har Vestfold nå gitt fra seg førsteplassen til Rogaland.
image

Cancer in Norway 2017

Kreftstatistikken for 2017 ble publisert 29. oktober 2018. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2017.
image

Kreft i Norge 2017: gode nyheter og nye utfordringer

Kreftregisterets årsrapport for 2017 publiseres 29. oktober 2018. Kreftregisterets direktør reflekterer i den forbindelse over positive trender i kreftbildet for Norge, og ser nye utfordringer og muligheter for rapportering av pasientinformasjon i framtiden.
image

Mer brystkreft blant kvinner over 70

I 2017 var det 200 flere tilfeller av brystkreft i Norge, sammenlignet med 2016. Nesten alle disse – 174 – var blant kvinner i 70-årsalderen.

Store data - store muligheter innen persontilpasset medisin

Big data har vært stort innen dataanalyse en stund. Nå kan Big Registry Data bli det neste store – og helt i front står et unikt samarbeid mellom amerikanske og norske forskere, med ambisjon om å forebygge kreft ved hjelp fra supercomputere og maskinlæring.
image

Viten-artikkel: Hva med alle de som ikke har tarmkreft

Når vi må undersøke om lag 200 personer for å finne én som trenger behandling – kan vi da være sikre på at ikke screeningen i seg selv skader noen av de 199 andre?
image

32 827 nye krefttilfeller i 2016

Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2017-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image