27.000 har mer enn én kreftdiagnose

Antallet personer med mer enn én kreftdiagnose i sin sykdomshistorie øker. Over 27.000 personer i Norge lever med flere diagnoser - og i 2017 fikk 1146 personer flere kreftdiagnoser i løpet av ett år.
image

Trenger mer kunnskap om nye kreftlegemidler

Kreftregisteret vet for lite om hvilke pasienter som får tilgang til medikamentell kreftbehandling, og hvem som har effekt av behandlingen. Nå skal et nytt prosjekt gi mer kunnskap.
image

Ledige stillinger ved Kreftregisteret

Kreftregisteret har to ledige stillinger for dyktige og kreative statistikere, som kan hjelpe oss med både gode studiedesign og analyser av kreftdata.
image

Statistikkbank og verktøy

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret - og om hvordan du kan hente ut statistikk fra Kreftregisterets dynamiske statistikkbank.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2017-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.
image

Cancer in Norway 2017

Kreftstatistikken for 2017 ble publisert 29. oktober 2018. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2017.
image

Kreftregisteret lanserer statistikkbank

Nå blir Kreftregisterets omfattende data enda mer tilgjengelig for publikum. Nå lanserer registeret en ny, dynamisk statistikkbank, der brukere selv kan hente ut, systematisere og sortere tall for kreftforekomst i Norge.
image

Kreft i Norge 2017: gode nyheter og nye utfordringer

Kreftregisterets årsrapport for 2017 publiseres 29. oktober 2018. Kreftregisterets direktør reflekterer i den forbindelse over positive trender i kreftbildet for Norge, og ser nye utfordringer og muligheter for rapportering av pasientinformasjon i framtiden.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image