Leger får gratis kurs om livmorhalsprøver

I år markerer Norsk forening for allmennmedisin #sjekkdeg-kampanjen med å tilby gratis kurs til fastleger som ønsker å bli enda bedre til å ta livmorhalsprøve.
image

Kraftig forbedring i overlevelse av avansert brystkreft – men bare for de mest ressurssterke

Stadig flere unge kvinner overlever brystkreft med spredning. Men forbedringen i overlevelse er først og fremst forbeholdt dem med god inntekt og høy utdannelse, viser en ny studie fra Kreftregisteret.
image

Statistikkbank

Her finner du informasjon om data og statistikk fra Kreftregisteret - og om hvordan du kan hente ut statistikk fra Kreftregisterets dynamiske statistikkbank.
image

Mammografiprogrammet i gang igjen

Mammografiscreeningen er i gang igjen i hele landet etter korona-stans i vår.
image

Kreft i pressen

På helsefeltet er det som normalt kreftsykdommene som får mest oppmerksomhet i presse og offentlighet – men det var før situasjonen med korona-smitte begynte å utvikle seg.
image

Høyere kreftrisiko for lavt utdannede

Lavt utdannede har forhøyet risiko for en rekke kreftformer – og risikoen for lungekreft er særlig høy. Personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har tre ganger så høy risiko for lungekreft som de med utdanning fra universitet og høyskole, konstaterer Kreftregisteret.
image

2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft

I 2018-utgaven av Cancer in Norway 2018 , blir det også gitt ut en spesialutgave om sosial ulikhet, innvandring og kreft. Formålet med denne er å gi en oversikt over kreftforekomst etter landbakgrunn, inntekt, utdanning og bosted.
image

Kreft i Norge i 2018

Kreftregisterets direktør Giske Ursin gir sin vurdering av kreftbildet i Norge i 2018. - Vi trenger en enda mer målrettet tilnærming for å greie å forebygge kreft i enda større grad, skriver hun.
image

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2018-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image