Kreftregisteret publiserer statistikk for 2015

Kreftregisteret publiserer krefttallene for 2015 torsdag 27. oktober. Presse og andre interesserte er velkommen!
image

Ledig stilling: IT-Rådgiver

Kreftregisteret bygger opp interne IT-løsninger for å håndtere informasjon om krefttilfeller i Norge. Til dette arbeidet lyser vi ut 100% stilling som IT-Rådgiver
image

Fagdag om livmorhalskreft

Jobber du i helsevesenet, og er involvert og interessert i forebygging av livmorhalskreft? Meld deg på Livmorhalsprogrammets Fagdag på Radiumhospitalet 7. november 2016!
image

Undersøker effekten av HPV-vaksinen

Det er nå mer enn ti år siden de første norske jentene fikk vaksine mot livmorhalskreft. Kreftregisteret undersøker langtidseffekten, og samler nå inn blodprøver for å sjekke nivået av antistoffer.
image

Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.
image

Kreft som kan forebygges, øker mest

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.
image

Ledige stillinger