Livsstilsendringer og fremtidig helse

Det er kjent at røykfritt liv, sunt kosthold og fysisk aktivitet kan forebygge kreft og tidlig død. Man vet mindre om det hjelper å endre livsstil i voksen alder. I dette prosjektet undersøker vi om sunne livsstilsendringer kan forlenge antall friske leveår.
Sist oppdatert: 20.05.2021

Bakgrunn

Kreft utvikler seg ofte langsomt. Langvarig eksponering til risikofaktorer betyr mest. Det finnes få studier som viser at det å gjøre sunne endringer i livsstil i voksen alder, kan stoppe eller utsette utvikling av kreft og forhindre tidlig død.
En årsak til manglende bevis er at det finnes få studier hvor deltagere har klart å gjøre langvarige sunne endringer. En annen årsak er at studier ikke har fulgt opp deltagere lenge nok etter eventuelle livsstilsendringer.
I dette prosjektet vil vi se om sunne livsstilsendringer kan forlenge friske leveår ved å følge opp deltagere i ulike befolkningsundersøkelser over lengre tid.

NORCCAP-kohorten

Vi fulgte opp dødelighet hos voksne kvinner og menn etter at deres livsstil ble målt to ganger med tre års mellomrom da de var i 50-årene.
I denne gruppen så vi at de som i løpet av en treårsperiode endret sine vaner fra å ikke oppfylle til å oppfylle nasjonale helseanbefalinger hadde en lavere dødelighet før 67 års alder. Helseanbefalingene baserer seg på røykfrihet, normal kroppsvekt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og sunt kosthold. Studien viser at hver enkelt anbefaling som deltagerne endret gav en nedgang i tidlig dødelighet på 21%. Les mer om NORCCAP-kohorten her. 

Oslo-undersøkelsen

Vi fulgte opp kreftforekomst hos 1200 menn i Oslo-undersøkelsen. Menn i 40-årene ble på 1970-tallet delt i to grupper. En fikk råd om å legge om kostholdet og stumpe røyken for å bedre hjertehelsen, den andre gruppen fikk ingen råd. Gruppen som fikk råd gjorde langvarige sunne endringer i kostholdet.
I løpet av 43 år fikk gruppen som hadde fått livsstilsråd en lavere forekomst av krefttyper som er relatert til livsstil. Blant annet lå antallet med kreft i fordøyelsesorganer lavere. Effekten av livsstilsendringer var synlig ca. 18-25 år etter at de fikk råd. Menn som fikk råd om livsstilsendringer fikk altså flere år uten kreft enn menn som ikke gjorde endringer.

Swedish Women's Lifestyle and Health Study

Vi følger opp kreftforekomst hos svenske kvinner etter at deres livsstil ble målt to ganger med 12-års mellomrom i voksen alder. Vi undersøker om endringer i livsstilsfaktorer er i sammenheng med kreftformer som er relatert til livsstil.

I media

«LIVSSTILSENDRINGER I GODT VOKSEN ALDER HAR STOR EFFEKT» https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/god-effekt-av-livsstilsendring-i-voksen-alder/

«Lars og Siri kom seg ut av sofaen: Kan vente å leve lenger» https://www.nrk.no/norge/lars-og-siri-kom-seg-ut-av-sofaen_-kan-vente-a-leve-lenger-1.13028539

«DOBBELGEVINST AV SUNT KOSTHOLD; MINDRE KREFT OG MINDRE HJERTE/KAR-SYKDOM» https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/dobbelgevinst-av-sunt-kosthold-mindre-kreft-og-mindre-hjertekar-sykdom/

«Derfor er hjertevennlig mat bra for oss» https://www.kk.no/helse/derfor-er-hjertevennlig-mat-bra-for-oss/69870427

«Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko» https://forskning.no/mat-kreft/unik-norsk-studie-viser-at-kostholdsendringer-pavirker-kreftrisiko/265415

Publikasjoner

Berstad P, Botteri E, Larsen IK, Loberg M, Kalager M, Holme O, Bretthauer M, Hoff G. (2017) Lifestyle changes at middle age and mortality: a population-based prospective cohort study. J Epidemiol Community Health. doi:http://dx.doi.org/10.1136/jech-2015-206760

 

Botteri Ede Lange TTonstad SBerstad P (2018)
Exploring the effect of a lifestyle intervention on cancer risk: 43-year follow-up of the randomized Oslo diet and antismoking study
J Intern Med284 (3)282-291
DOI 10.1111/joim.12765