Tom K Grimsrud

Tom Kristian Grimsrud startet i Kreftregisteret i 1994. Tom har Cand.med. fra Universitetet i Oslo 1980, han ble senere spesialist i arbeidsmedisin i 1996 og avla dr.med. ved Universitetet i Oslo i 2004 på eksponering og lungekreft blant nikkelverksarbeidere. Tom er engasjert i en rekke prosjekter og studier av yrkes- og miljøbetinget kreft. Han har hatt ansvar for flere avsluttede og pågående studier på kreftrisiko med støtte fra Arbeidsmiljøfondet i Næringslivets Hovedorganisasjo, kreftforeningen og Norges forskningsråd. Han har også medvirket/medvirker som veileder og forsker i studier rettet mot kreft blant brannmenn, talkumarbeidere, sjøforsvarsansatte og industriarbeidere. 

 

Tom Kristian Grimsrud er utdannet Cand.med. Universitetet i Oslo (1980), spesialist i arbeidsmedisin (1996), dr.med. Universitetet i Oslo (2004, eksponering og lungekreft blant nikkelverksarbeidere).

Tom er engasjert i en rekke prosjekter og studier av yrkes- og miljøbetinget kreft. Han har hatt ansvar for flere avsluttede og pågående studier av kreftrisiko blant ansatte i norsk nikkelindustri (støttet av Arbeidsmiljøfondet i Næringslivets Hovedorganisasjon og Kreftforeningen) og i norsk petroleumsindustri (blant annet støttet av Norges forskningsråd).

Fra 2007 ledet han prosjekter rettet mot kreft blant ansatte i oljeindustrien (raffineriarbeidere og offshoreansatte), prosjekter som fortsatt videreføres i nye studier. Den første store kohorten ble opprettet (ved Kreftregisteret) i 1998, og Grimsrud ledet oppfølgingen, som de første årene ble finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd. Forskningsaktiviteten blant offshoreansatte har økt,  og det er fire pågående prosjekter som blant annet finansierer opprettelsen av ny kohort, samt en forskergruppe med flere yngre forskere. Jo S Stenehjem overtok i 2022 for Grimsrud som leder for forskergruppen, men Grimsrud deltar fortsatt aktivt som co-PI. Forskergruppen samarbeider tett med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, US National Cancer Institute og Albert Einstein College of Medicine.

Grimsrud har også medvirket/medvirker som veileder og forsker i studier rettet mot kreft blant brannmenn, talkumarbeidere, sjøforsvarsansatte og industriarbeidere i en kommune i Nordland fylke.

I samarbeid med amerikanske forskere har Grimsrud arbeidet med risiko for gliom (hjernesvulst), spesielt studier av redusert risiko ved allergiske tilstander (IgE i serum), vitamin D, og cytokiner i serum, og økt risiko knyttet til infeksjoner (kasus-kontrollstudier i Janus serumbank). Samarbeidspartnerne er tilknyttet Ohio State University (USA), Karolinska institutet og H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute, Tampa, Florida (USA).

Grimsrud deltar også i en rekke studier som undersøker betydningen for kreft av eksponering for klorerte organiske forbindelser (organokloriner, i hovedsak plantevernmidler og PCBer). Analysene er uført i dypfrosset serum fra den norske befolkning i perioden 1972–1989 (Janus serumbank), og studiene har foregått under ledelse av amerikanske forskere, blant annet ved National Cancer Institute og University of North Carolina.

Grimsrud har fulgt forskningen og forebyggende tiltak rettet mot tobakk, snus og nye nikotinprodukter, og medvirket i kunnskapsoppsummeringer i samarbeid med forskere ved Folkehelseinstituttet.

Et annet av hans arbeidsområder har vært medvirkning til den årlige publiseringen av kreftstatistikk i publikasjonen Cancer in Norway, og service-oppdrag i form av informasjon og veiledning, både overfor deler av helsevesenet og til publikum, ved spørsmål knyttet til kreftrisiko ved ulike miljøpåvirkninger (radon, luftforurensning og andre miljøforhold), og ved bekymringsmeldinger om opphopning av kreft og økt kreftfare (cluster-problematikk, klynger).

Valen H, Becher R, Vist GE, Holme JA, Mdala I, Elvsaas IØ, Alexander J, Underland V, Brinchmann BC, Grimsrud TK. A systematic review of cancer risk among users of smokeless tobacco (Swedish snus) exclusively, compared with no use of tobacco. Int J Cancer. 2023 Dec 15;153(12):1942-1953. doi: 10.1002/ijc.34643. Epub 2023 Jul 21. PMID: 37480210.

Stenehjem JS, Babigumira R, Friesen MC, Grimsrud TK. Harmonizing work history data in epidemiologic studies with overlapping employment records. Am J Ind Med. 2019 May;62(5):422-429. doi: 10.1002/ajim.22965. Epub 2019 Mar 28. PMID: 30919995; PMCID: PMC9341491.

Kjaerheim K, Haldorsen T, Lynge E, Martinsen JI, Pukkala E, Weiderpass E, Grimsrud TK. Variation in Nordic Work-Related Cancer Risks after Adjustment for Alcohol and Tobacco. Int J Environ Res Public Health. 2018 Dec 6;15(12):2760. doi: 10.3390/ijerph15122760. PMID: 30563223; PMCID: PMC6313809.

Grimsrud TK, Skaug HK, Larsen IK. Lung cancer – changes in incidence by gender, age and county of residence 1984-2013. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Nov 3;135(20):1844-9. English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.14.1424. Erratum in: Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Nov 17;135(21):1924. Erratum in: Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Dec 15;135(23-24):2131. PMID: 26534811.

Tom K. Grimsrud, Frode Gallefoss, Maja-Lisa Løchen, At Odds With Science?, Nicotine & Tobacco Research, Volume 15, Issue 1, January 2013, Pages 302–303, https://doi.org/10.1093/ntr/nts188 

Grimsrud TK, Andersen A. Evidence of carcinogenicity in humans of water-soluble nickel salts. J Occup Med Toxicol. 2010 Apr 8;5:7. doi: 10.1186/1745-6673-5-7. PMID: 20377901; PMCID: PMC2868037.