Tom K Grimsrud

Tom Kristian Grimsrud er engasjert i en rekke prosjekter og studier av yrkes- og miljøbetinget kreft. Han har hatt ansvar for flere avsluttede og pågående studier av kreftrisiko blant ansatte i norsk nikkelindustri (støttet av Arbeidsmiljøfondet i Næringslivets Hovedorganisasjon og Kreftforeningen) og i norsk petroleumsindustri (blant annet støttet av Norges forskningsråd).

Fra 2007 ledet han prosjekter rettet mot kreft blant ansatte i oljeindustrien (raffineriarbeidere og offshoreansatte), prosjekter som fortsatt videreføres i nye studier. Den første store kohorten ble opprettet (ved Kreftregisteret) i 1998, og Grimsrud ledet oppfølgingen, som de første årene ble finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd. Forskningsaktiviteten blant offshoreansatte har økt,  og det er fire pågående prosjekter som blant annet finansierer opprettelsen av ny kohort, samt en forskergruppe med flere yngre forskere. Jo S Stenehjem overtok i 2022 for Grimsrud som leder for forskergruppen, men Grimsrud deltar fortsatt aktivt som co-PI. Forskergruppen samarbeider tett med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, US National Cancer Institute og Albert Einstein College of Medicine.

Grimsrud har også medvirket/medvirker som veileder og forsker i studier rettet mot kreft blant brannmenn, talkumarbeidere, sjøforsvarsansatte og industriarbeidere i en kommune i Nordland fylke.

I samarbeid med amerikanske forskere har Grimsrud arbeidet med risiko for gliom (hjernesvulst), spesielt studier av redusert risiko ved allergiske tilstander (IgE i serum), vitamin D, og cytokiner i serum, og økt risiko knyttet til infeksjoner (kasus-kontrollstudier i Janus serumbank). Samarbeidspartnerne er tilknyttet Ohio State University (USA), Karolinska institutet og H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute, Tampa, Florida (USA).

Grimsrud deltar også i en rekke studier som undersøker betydningen for kreft av eksponering for klorerte organiske forbindelser (organokloriner, i hovedsak plantevernmidler og PCBer). Analysene er uført i dypfrosset serum fra den norske befolkning i perioden 1972–1989 (Janus serumbank), og studiene har foregått under ledelse av amerikanske forskere, blant annet ved National Cancer Institute og University of North Carolina.

Grimsrud har fulgt forskningen og forebyggende tiltak rettet mot tobakk, snus og nye nikotinprodukter, og medvirket i kunnskapsoppsummeringer i samarbeid med forskere ved Folkehelseinstituttet.

Et annet av hans arbeidsområder har vært medvirkning til den årlige publiseringen av kreftstatistikk i publikasjonen Cancer in Norway, og service-oppdrag i form av informasjon og veiledning, både overfor deler av helsevesenet og til publikum, ved spørsmål knyttet til kreftrisiko ved ulike miljøpåvirkninger (radon, luftforurensning og andre miljøforhold), og ved bekymringsmeldinger om opphopning av kreft og økt kreftfare (cluster-problematikk, klynger).

Bakgrunn

Cand.med. Universitetet i Oslo (1980), spesialist i arbeidsmedisin (1996), dr.med. Universitetet i Oslo (2004, eksponering og lungekreft blant nikkelverksarbeidere).

Prosjekter

Kreftrisiko blant brannmenn

Eksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere

Kohortetablering basert på helikoptertransport og studier av kreftrisiko blant offshorearbeidere i nyere tid

Kjemisk eksponering, nattarbeid og kreftrisiko blant norske offshorearbeidere

Nikkelarbeidere og risiko for kreft i luftveiene

Forskning på miljøgifter og kreft

Kreftregisterets 70-årsjubileum