Tom K Grimsrud

Tom K Grimsrud leder en forskergruppe som studerer kreftrisiko blant petroleumsarbeidere i Nordsjøen (finansiert av Norges forskningsråd).

I prosjektet bidrar forskere ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, US National Cancer Institute og Albert Einstein College of Medicine.

Han har/har hatt ansvar for tidligere og pågående studier av kreftrisiko blant ansatte i norsk nikkelindustri.

I samarbeid med amerikanske forskere har Grimsrud arbeidet med risiko for gliom (hjernesvulst), spesielt redusert risiko ved allergiske tilstander (IgE i serum), vitamin D, og cytokiner i serum (kasus-kontrollstudier i Janus serumbank). Samarbeidspartnerne er tilknyttet Ohio State University og Karolinska institutet.

Grimsrud er også involvert i flere studier som retter seg mot betydningen av klorerte organiske forbindelser (organokloriner, plantevernmidler og PCBer) og risiko for kreft, deriblant pankreaskreft og leverkreft. De er basert på dypfrosset serum fra den norske befolkning siden 1972¬ under ledelse av amerikanske forskere, blant annet ved National Cancer Institute.

Grimsrud har fulgt forskningen rettet mot tobakk og flere kreftformer, og medvirket i kunnskapsoppsummeringer av kreftrisiko der røyking, bruk av snus og andre livsstilsfaktorer spiller inn.

Et annet arbeidsområde har vært informasjon rettet mot helsevesen og publikum om kreftrisiko knyttet til ulike påvirkninger (radon, røyking og miljøforhold), og bekymring for opphopning av kreft (cluster-problematikk, klynger).

Bakgrunn

Cand.med. Universitetet i Oslo, spesialist i arbeidsmedisin, dr.med. Universitetet i Oslo (eksponering og lungekreft blant nikkelverksarbeidere).

Prosjekter

Kreft blant norske petroleumsarbeidere