Legemidelbruk og kreft

Legemidler kan påvirke kreftrisiko, for eksempel kan hormonpreparater påvirke risikoen bryst- og eggstokkreft. Formålet med prosjektet er å studere sammenhenger mellom legemiddelbruk og risiko for å utvikle ulike krefttyper, samt prognose etter kreftdiagnose.

Sist oppdatert: 26.06.2019

Kartlegging av legemidler og kreftrisisko

Dette store, registerbaserte prosjektet skal undersøke om det finnes assosiasjoner mellom medikamentbruk og kreftforekomst/-overlevelse. Dette gjøres uten underliggende hypoteser og har som mål å oppdage sammenhenger som man ikke vet om enda. Derfor brukes det en «screening»-metode, der en mulig sammenheng undersøkes for alle mulige kombinasjoner av medikamenter og krefttyper. Prosjektet utvikler også et statistisk verktøy for monitorering av reseptpliktige legemidler med hensyn til kreftrisiko og –overlevelse i fremtiden

Kreftrisisko og overlevelse ved medikamentbruk 

Hormonbaserte legemidler har vært en viktig del av av prosjektet så langt. Blant annet har sammenhenger med risiko for brystkreft, melanom og tykk- og endetarmskreft blitt studert i en eldre versjon av registerkoblingen. Disse studiene planlegger vi å gjenta i den oppdaterte koblingen, i tillegg til andre kreftformer som for eksempel eggstokkreft.