INSPIRE - informasjon om medikamentell kreftbehandling

Kreftregisteret har nå informasjon om medikamentell kreftbehandling, takket være prosjektet INSPIRE. Det finnes data fra både medikamentell kreftbehandling som er gitt på sykehus og legemidler som gis på H-resept.
Sist oppdatert:

Hvilke kreftformer har data om medikamentell kreftbehandling i Kreftregisteret?

De to første Inspire-prosjektene samlet inn, kvalitetssikret og bearbeidet medikamentell kreftbehandling for lunge- og brystkreftpasienter (se INSPIRE:lungekreft og INSPIRE:brystkreft). Det er noen kreftformer som ikke er tilknyttet et kvalitetsregister, f.eks nyrekreft. INSPIRE:nyrekreft ble derfor det tredje Inspire-prosjektet. Det hadde fokus på å undersøke hvordan man bør bearbeide legemiddedata for kreftformer uten kvalitetsregistre.  

Medikamentell kreftbehandling samles inn og bearbeides nå regelmessig, og er tilgjengelig på alle kreftpasienter, uavhengig av pasientens krefttype. Behandlingen er i utgangspunktet knyttet til pasient og ikke direkte til sykdomstilfelle.

Medikamentell behandling gitt på sykehus er tilgjengelig fra hele landet utenom Helse-Nord. Det er noe variasjon mellom regionene i hvor mye som er tilgjengelig fra før 2019. Medikamentell behandling gitt på H-resept er tilgjengelig fra hele landet fra fra 2019. 

Hvilke data samles inn og hva er ev. begrensninger?

Dataene som samles inn om medikamentell kreftbehandling, kompletthet, begrensninger m.m. beskrives i rapporten fra INSPIRE:lungekreft (og INSPIRE:brystkreft rapporten) og på Kreftregisterets webside metadata (informasjon om variablene). Listen under gir mer detaljerte henvisninger til de ulike temaene.

Hvordan får man tilgang til data?

Søknad om utlevering av data om medikamentell kreftbehandling, se  www.helsedata.no 

Rådgiving og hjelp

Hvis du trenger rådgiving ifm data om medikamentell kreftbehandling, hvilke data du kan søke, søknad m.m. ta kontakt med Datautleveringsenheten

Hvis du trenger rådgiving ifm med forskningsprosjekter og ev. samarbeid med Kreftregisteret, relatert til medikamentell kreftbehandling, ta kontakt med Espen Enerly.

Publikasjoner fra INSPIRE

Ved bruk av data fra INSPIRE kan man henvise til:

INSPIRE: A new opportunity for cancer pharmacoepidemiology research. Enerly, E., Holmstrøm, L., Skog, A., Knudsen, K. O., Nygård, J. F., Møller, B., & Ursin, G. (2021). INSPIRE: A new opportunity for cancer pharmacoepidemiology research. Norsk Epidemiologi29(1-2).

INSPIRE er et samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

 

INSPIRE:lungekreft

INSPIRE:lungekreft var det første INSPIRE-prosjektet og sørget for å etablere datafangst om medikamentell kreftbehandling fra helseforetakene til Kreftregisteret. Rapporten fra INSPIRE:lungekreft viste for første gang hvilken medikamentell behandling lungekreftpasienter får i Norge. Fra april 2021 er det kvalitetsregisteret for lungekreft som følger opp medikamentell lungekreftbehandling i sine årsrapporter.

INSPIRE:brystkreft

INSPIRE:brystkreft er det andre prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, og publisere de første analysene på medikamentell brystkreftbehandling.

INSPIRE:nyrekreft

INSPIRE:nyrekreft er det tredje prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, og publisere de første analysene på medikamentell nyrekreftbehandling.