INSPIRE - informasjon om medikamentell kreftbehandling

Kreftregisteret har nå informasjon om medikamentell kreftbehandling, takket være prosjektet INSPIRE. Det finnes data fra både medikamentell kreftbehandling som er gitt på sykehus og legemidler som gis på H-resept. Lungekreft er den første kreftdiagnosen der medikamentell kreftbehandling er tilgjengelig for utlevering av data og analyser.

Hvilke kreftformer har data om medikamentell kreftbehandling i Kreftregisteret?

Medikamentell kreftbehandling samles inn på alle kreftpasienter. Derimot må kvalitetssikring og bearbeidelse av dataene fokusere på én kreftdiagnose av gangen. Det betyr at medikamentell kreftbehandling foreløpig kun er tilgjengelig for lungekreftpasienter. Fra medio 2022 vil data om medikamentell kreftbehandling på brystkreft være tilgjengelige.

I løpet av 2021/2022 skal Kreftregisteret lage en plan for å gjøre medikamentell kreftbehandling tilgjengelige for flere kreftformer.  

Hvilke data samles inn og hva er ev. begrensninger?

Dataene som samles inn om medikamentell kreftbehandling, kompletthet, begrensninger m.m. beskrives i rapporten fra INSPIRE:lungekreft og på Kreftregisterets webside metadata (informasjon om variablene). Listen under gir mer detaljerte henvisninger til de ulike temaene.

Hvordan får man tilgang til data?

Søknad om utlevering av data om medikamentell kreftbehandling, se  www.helsedata.no 

Rådgiving og hjelp

Hvis du trenger rådgiving ifm data om medikamentell kreftbehandling, hvilke data du kan søke, søknad m.m. ta kontakt med Datautleveringsenheten

Hvis du trenger rådgiving ifm med forskningsprosjekter og ev. samarbeid med Kreftregisteret, relatert til medikamentell kreftbehandling, ta kontakt med Espen Enerly.

Publikasjoner fra INSPIRE

(Sammendrag av artikler)

Rapporten fra INSPIRE:lungekreft

INSPIRE: A new opportunity for cancer pharmacoepidemiology research

Enerly, E., Holmstrøm, L., Skog, A., Knudsen, K. O., Nygård, J. F., Møller, B., & Ursin, G. (2021). INSPIRE: A new opportunity for cancer pharmacoepidemiology research. Norsk Epidemiologi29(1-2).

INSPIRE er et samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

 

INSPIRE:lungekreft

INSPIRE:lungekreft var det første INSPIRE-prosjektet og sørget for å etablere datafangst om medikamentell kreftbehandling fra helseforetakene til Kreftregisteret. Rapporten fra INSPIRE:lungekreft viste for første gang hvilken medikamentell behandling lungekreftpasienter får i Norge. Fra april 2021 er det kvalitetsregisteret for lungekreft som følger opp medikamentell lungekreftbehandling i sine årsrapporter.

INSPIRE:brystkreft

INSPIRE:brystkreft er det andre prosjektet i INSPIRE. Prosjektet skal sørge for kontinuerlig og regelmessig datafangst fremover, og publisere de første analysene på medikamentell brystkreftbehandling.