Ledige stillinger

På disse sidene legger vi ut ledige stillinger i organisasjonen.

Her finner du ledige stillinger i Kreftregisteret. Generelle interessenter henvises til disse utlysningsrundene.

Vår e-postadresse er kreftregisteret@kreftregisteret.no

Leder av planlegging og gjennomføring av et nasjonalt program for tarmkreftscreening

07.07.2017

Et prøveprosjekt (pilotprosjekt) med tanke på masseundersøkelse (screening) mot kreft i tykk- og endetarm (Colorectalcancer – CRC) ble startet i 2012 og alle deltagere planlegges å være inkludert i løpet av høsten 2018.

Leder endoskopiopplæring

07.07.2017

Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for masseundersøkelse (screening) mot kreft i tykk- og endetarm (colorektal cancer) i Norge.

Java-utviklere

08.05.2017

Kreftregisteret utvikler og moderniserer kontinuerlig løsninger for innhenting, bearbeiding, analyse og presentasjon av kreftdata. Vi trenger nå flere utviklere med på laget.