Presse

Kreftregisteret ønsker å dele på kunnskapen som organisasjonen og våre medarbeidere har, blant annet gjennom pressen.

Ved mediehenvendelser til Kreftregisteret, kontakt:

Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver
telefon 906 93 521,
epost: elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no

Sentralbord: 22 45 13 00 (betjent fra 08:00 - 15:30)

Pressekontakter