Presse

Kreftregisteret ønsker å dele på kunnskapen som organisasjonen og våre medarbeidere har, blant annet gjennom pressen.

Ved mediehenvendelser til Kreftregisteret, kontakt:

info@kreftregisteret.no

Sentralbord

Tlf.: 22 45 13 00 (betjent fra 09:00 - 14:30)

Om Kreftregisteret

Kreftregisteret samler informasjon om alle krefttilfeller i Norge.

Dataene som kommer inn til Kreftregisteret bearbeides, sammenstilles og analyseres av forskere, statistikere, kodere og andre fagfolk ved instituttet, og brukes til både statistikk, forskning og for å måle helsetilbudet kreftpasientene får.

Les mer om Kreftregisteret her

Finn egen statistikk i vår dynamiske statistikk - og ta gjerne kontakt for hjelp til kvalitetssikring og tolking av resultatet.

Kreftregisterets statistikkbank

Kreftregisteret har en utstrakt forskningsvirksomhet, både på registerdata og på andre områder innen kreftomsorgen.

Se Kreftregisterets forskningsprosjekter her

Kreftregisteret har også det administrative ansvaret for de offentlige screeningprogrammene i Norge. Per i dag har vi programmer for brystkreft og livmorhalskreft. I tillegg er et program for tarmkreft under planlegging og utrulling.

Mer om Mammografiprogrammet

Mer om Livmorhalsprogrammet

Mer om Tarmscreeningprogrammet

Flere aktuelle kontaktpersoner

Direktør

Giske Ursin
e-post: giske.ursin@kreftregisteret.no


Kommunikasjon

Elisabeth Jakobsen
Kommunikasjonsleder
E-post: elja@kreftregisteret.no
Tlf: 22 92 87 15
Mobil: 906 93 521

Mammografiprogrammet

Solveig S-H Hofvind
Seksjonsleder
E-post: solveig.hofvind@kreftregisteret.no
Tlf.: 22 92 88 28
Mobil: 406 45 346

Livmorhalsprogrammet

Ameli Tropé
Seksjonsleder
E-post: ameli.trope@kreftregisteret.no
Tlf: 22 92 87 23
Mobil: 906 55 041

Tarmscreeningprogrammet

Kristin Ranheim Randel
Seksjonsleder
E-post: kran@kreftregisteret.no
Tlf: 22 92 88 89
Mobil: 959 98 465

Registeravdelingen

Bjørn Møller
Avdelingsleder
E-post: bjorn.moller@kreftregisteret.no
Tlf.: 22 92 88 63
Mobil: 997 07 898

Forskningsavdelingen

Mari Nygård
Avdelingsleder
E-post: mari.nygård@kreftregisteret.no
Tlf.: 22 92 88 51
Mobil: 951 81 886

Administrasjonsavdelingen

Egil Engen
Avdelingsleder
E-post: egil.engen@kreftregisteret.no
Tlf.: 22 92 88 31
Mobil: 913 90 011

Registerinformatikkavdelingen 

Jan F. Nygård
Avdelingsleder
E-post: jan.nygard@kreftregisteret.no
Tlf.: 22 92 87 10
Mobil: 911 10 105