Forekomst av HPV-typer blant kvinner med forstadier og livmorhalskreft

Prosjektets formål er å kartlegge omfanget av HPV (human papillomavirus) blant kvinner med forstadier og livmorhalskreft før den første godkjente HPV-vaksinen ble tilgjengelig på markedet i 2006 og 5 år etter introduksjon av vaksinen.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

HPV subtypene 16/18/31/33/35/39/45/51/56/58/59 er kjent for å forårsake livmorhalskreft. Denne første vaksinen beskytter mot høyrisiko typene HPV 16 og HPV 18, så vel som HPV 6 og HPV 11 som gir kjønnsvorter. Studien gir viktig informasjon om hvilke HPV typer som i utgangspunktet forekommer i forstadier og livmorhalskreft, og gjør det mulig å oppdage om HPV typene endres etter introduksjonen av HPV-vaksinen. Til sammen har 1000 norske kvinner blitt inkludert i studien. Nærmere bestemt, 300 tilfeldig valgte norske kvinner med forstadier til livmorhalskreft og 200 med livmorhalskreft som ble behandlet i perioden 2004-2006 (før første HPV-vaksine kom på markedet), og tilsvarende i 2011-2012 (5 år etter første HPV-vaksine kom på markedet).

 

Status

Så langt har resultater fra studien bidratt til å kartlegge forekomsten av HPV typer assosiert med forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft i Norge, Danmark, Sverige og Island før introduksjon av HPV-vaksinen. Studien viser at det var klart høyest forekomst av HPV 16 blant kvinner med både forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft. HPV 31 var det nest mest vanlig viruset blant kvinner med forstadier, mens HPV 18 var nest mest vanlig blant krefttilfellene. Se den publiserte artikkelen under for mer informasjon.

Denne studien er svært nyttig for å kunne predikere effekt av HPV-vaksinering frem i tid, og for å observere eventuelle endringer i forekomsten av HPV typer assosiert med forstadier og livmorhalskreft etter introduksjon av HPV-vaksinen. Arbeid med analyser og publisering av artikkel som beskriver HPV status 5 år etter introduksjon av vaksinen pågår fremdeles.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent forlengelse av prosjektet til utgangen av 2022. Studiedeltakere som ønsker ytterligere informasjon kan kontakte prosjektleder Mari Nygård

Publikasjoner

Dovey de la Cour CGuleria SNygård MTrygvadóttir LSigurdsson KLiaw KLHortlund MLagheden CHansen BTMunk CDillner JKjaer SK (2019)
Human papillomavirus types in cervical high-grade lesions or cancer among Nordic women-Potential for prevention
Cancer Med8 (2)839-849
DOI 10.1002/cam4.1961PubMed 30632704