miRPOC - biomarkører for tidlig deteksjon av eggstokkreft

Denne studien vil validere et panel med mikroRNA-er for tidlig påvisning av eggstokkreft og for å henvise kvinner med mistanke om kreft til spesialisttjenesten.
Sist oppdatert:

Eggstokkreft blir generelt diagnostisert på et sent stadium, etter at sykdommen har spredt seg, og sykdommen har dårlig overlevelsesrate. Det finnes ingen effektive strategier for tidlig påvisning, og tidlige symptomer på sykdommen er uspesifikke (for eksempel oppblåsthet, følelse av metthet). Biomarkører som er evaluert så langt, presterer ikke bedre enn den "best tilgjengelige" markøren CA125; likevel ga en foreløpig studie bevis på at en serum mikroRNA-profil kan gi bedre differensiering mellom tilfeller av eggstokkreft og ikke-tilfeller enn CA125.

Denne studien vil validere et mikroRNA-panel for tidlig påvisning av eggstokkreft i serumprøver fra prospektive kohorter samt kliniske data og bioprøver. Det overordnede målet er å validere en serologisk mikroRNA-panel som sammen med CA125 ville ha tilstrekkelig diagnostisk diskriminering for sykdom i tidlig stadium, slik at det kan brukes som et verktøy som, i tillegg til bildeundersøkelser, tillater tidlig diagnose og henvisning av pasienter med mistanke om ondartethet til personlig gynekologisk omsorg.

 

 

Prosjektet inkluderer fem integrerte arbeidspakker (AP-er) blant samarbeidende sentre.