Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt konsortium av landbrukskohorter, AGRICOH. Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant bønder og andre med arbeid i landbruket.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Tidligere studier av bønder har vist lav risiko for livsstilsrelaterte kreftformer som lunge- og tykktarmskreft, og en noe forhøyet risiko for leukemi og lymfom, som kan være knyttet til spesifikke eksponeringer i landbruket.

Koblinger mellom Janus serumbank,  landbrukstellingene og folke- og boligtellingene i SSB viser at omlag 40.000 av giverne i Janusbanken har arbeidet innenfor landbruket. Denne kohorten vil danne grunnlag for videre studier av biomarkører for kreft.

 

Prosjektgruppe

Prosjektet er en del av et stort internasjonalt konsortium, som består av 30 kohorter fra fem kontinenter.

Konsortiet koordineres av International Agency for Research on Cancer (IARC) http://agricoh.iarc.fr/ Kreftregisteret er forskningsansvarlig for den norske deltakelsen, og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er en sentral samarbeidspartner.

 

Prosjektgruppen ved Kreftregisteret. Fv: Tone Eggen, Hilde Langseth, Ronnie Babigumira, Kristina Kjærheim, Jan Ivar Martinsen

 

 

Publikasjoner

Leon ME et.al (2011). AGRICOH: a consortium of agricultural cohorts. Int J Environ Res 

I media

"Bønder får sjeldnere kreft", Bondebladet.no, publisert 07.03.2017

"Færre krefttilfeller blant bønder" Kreftforeningen.no