Datautlevering

Kreftregisterets Datautleveringsenhet håndterer alle henvendelser om utlevering av data fra samtlige av Kreftregisterets registre

 

For datautleveringer fra Kreftregisteret må man for tiden beregne lengre ventetid

Medier, kommunehelsetjenester, legemiddelfirmaer, sykehus, ulike forskningsmiljøer og offentlige etater er blant mottakerne av spesialtilpassede data fra Kreftregisteret.

Alle henvendelser til og utleveringer fra Kreftregisteret blir loggført (jfr. Kreftregisterforskriften § 3-8 (Oversikt over utleveringer)). 

Mer om datautlevering

Søknadsskjema

Opplysninger i databasen

Fakturering

Ansvarsbegrensning

Tilbakeføring av innmeldte data

Lenker

Generelle data finner du her

Kreftstatistikk