Datautlevering

Kreftregisterets Datautleveringsenhet håndterer alle henvendelser om utlevering av data fra samtlige av Kreftregisterets registre via søknadsskjema på Helsedata.no

Sist oppdatert: 18.01.2023

I 2019 ble det lansert et nytt felles søknadsskjema for tilgang til data fra helseregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser med tilhørende biologisk materiale, som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret.

Nå trenger du altså bare ett skjema selv om du skal søke om data fra flere kilder.

helsedata.no finner du søknadsveiledning, søknadsskjema, oversikt over datakilder og hvilke variabler de ulike datakildene inneholder.

Les mer om innhold og variabler i Kreftregisteret.

For søknad om tilgang til individdata, bruk søknadsveileder og søknadsskjema for personidentifiserbare data.
For søknad om statistikk eller aggregerte data, bruk søknadsveileder og søknadsskjema for anonyme aggregerte data.
 

Alle henvendelser til og utleveringer fra Kreftregisteret blir loggført jfr. Kreftregisterforskriften § 3-8. Denne oversikten inneholder ikke opplysninger om personlige forhold.

Allmennheten har rett til innsyn i opplysningene etter offentleglova § 3. Informasjonen kan også gjøres tilgjengelig for andre dataansvarlige virksomheter som behandler helseopplysninger i Kreftregisteret etter avtale. 

Mer om datautlevering

Opplysninger i databasen

Fakturering og behandlingstid

Ansvarsbegrensning

Tilbakeføring av innmeldte data

Lenker

Klage på vedtak/saksgang