Datautlevering

Kreftregisteret har en egen datautleveringsenhet som tar seg av ulike henvendelser om utlevering av alt fra tabelldata/statistikk til koblede filer med individdata.

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

 

Medier, kommunehelsetjenester, legemiddelfirmaer, sykehus, ulike forskningsmiljøer og offentlige etater er blant mottakerne av spesialtilpassede data fra Kreftregisteret.

Alle henvendelser til og utleveringer fra Kreftregisteret blir loggført (jfr. Kreftregisterforskriften §3-8 (Oversikt over utleveringer)). 

Kontakt

Edrun Andrea Schnell
Tlf. 22 92 88 13

Haakon Helland

Tlf. 22 92 89 04

datautlevering@kreftregisteret.no

Postadresse:
Kreftregisteret
v/ Datautleveringsenheten
Postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

Pressekontakt:

Elisabeth Jakobsen
Tlf. 906 93 521

Generelle data finner du her

Kreftstatistikk