Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Prosjektet undersøker om fedme og vitamin D-nivåer har virkning på risiko for utvikling av blærekreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Urinblærekreft (heretter blærekreft) er en hyppig forekommende kreftform blant norske menn, 3-4 ganger vanligere enn blant kvinner. Røyking og yrkesrelatert eksponering er etablerte risikofaktorer. I løpet av de siste tiårene har forekomst av både røyking og yrkeseksponering redusert i Norge, men likevel øker forekomsten av blærekreft. Andre faktorer knyttet til livsstil kan også påvirke risikoen for å utvikle denne sykdommen.

Høy kroppsmasseindeks (KMI), lav fysisk aktivitet, metabolske forstyrrelser, slik som høyt blodtrykk, er forbundet med risiko for en rekke kreftsykdommer, og kan også ha betydning for blærekreft. I tillegg, tidligere studier antyder at lavt nivå av vitamin D kan øke risikoen for denne sykdommen.

Formål

I dette prosjektet undersøker vi om det er sammenhenger mellom ulike livsstil-assosierte faktorer og risiko for å utvikle blærekreft, ved å bruke data og serumprøver fra Janus serumbank og Kreftregisteret. Prosjektet undersøker:

1) sammenhenger mellom KMI, fysisk aktivitet, blodtrykk, triglyserider og kolesterol og risiko for blærekreft

2) hvorvidt serumnivå av vitamin D påvirker risikoen for blærekreft.

Resultater

Resultatene viser en sammenheng mellom forhøyet blodtrykk og økt risiko for blærekreft, men ingen sammenhenger for KMI, fysisk aktivitet, triglyserider eller kolesterol. Generelt var de observerte assosiasjonene mellom livsstil og blærekreft sterkest blant menn og ikke-røykere. Dette kan tyde på at røyking maskerer noe av sammenhengen blant røykere. Fremtidige studier av sammenhenger mellom livsstil-assosierte faktorer og risiko for blærekreft burde utføres blant ikke-røykere, for å sikre bedre konfunderingskontroll.

I dette prosjektet fant vi at høye nivå av vitamin D var assosiert med redusert risiko for blærekreft, som indikerer at lave nivå av vitamin D kan være en risikofaktor. Men, vi fant ingen sammenheng for vitamin D-bindende protein.

Videre fant vi at det å ha et utilstrekkelig vitamin D-nivå forut for diagnosen predikerte økt dødelighet av blærekreft. Resultatene var tydeligst for pasienter uten muskelinfiltrerende sykdom, som kan indikere en viktig rolle av vitamin D i et tidlig stadium av sykdommen.  

 

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE. Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study. BMJ Open. 2018 Mar 30;8(3):e019309. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019309. PMID: 29602840; PMCID: PMC5884376.

 

Hektoen HH, Robsahm TE, Andreassen BK, Stenehjem JS, Axcrona K, Mondul A, Gislefoss RE. Lifestyle associated factors and risk of urinary bladder cancer: A prospective cohort study from Norway. Cancer Med. 2020 Jun;9(12):4420-4432. doi: 10.1002/cam4.3060. Epub 2020 Apr 21. PMID: 32319230; PMCID: PMC7300409.

 

Hektoen HH, Robsahm TE, Stenehjem JS, Axcrona K, Babigumira R, Mondul AM, Gislefoss RE, Andreassen BK. Vitamin D and Vitamin D-binding protein and risk of bladder cancer: A nested case-control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort. Cancer Med. 2021 Jun;10(12):4107-4116. doi: 10.1002/cam4.3960. Epub 2021 Jun 3. PMID: 34080787; PMCID: PMC8209600.

 

Hektoen HH, Gislefoss RE, Stenehjem JS, Langseth H, Axcrona K, Mondul AM, Robsahm TE, Andreassen BK. Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D and Mortality Among Bladder Cancer Patients in the Janus Serum Bank Cohort. Clin Epidemiol. 2021 Sep 14;13:801-811. doi: 10.2147/CLEP.S319620. PMID: 34548821; PMCID: PMC8449552.