JanusRNA - identifisering av tidlige biomarkører for kreft

RNA er involvert i utallige cellulære prossesser i forbindelse med kreftutvikling. I dette prosjektet undersøker vi om RNA kan fungere i tidlig deteksjon og som potensiell screening-biomarkør for kreft. Prosjektet har flere delprosjekter som har produsert store mengder RNA-data for ulike krefttyper. Disse dataene er snart tilgjengelig for bruk til forskning på kreft.
Sist oppdatert: