image

Forskningsprosjekter

Sist oppdatert:

Kreftregisteret er involvert i en rekke omfattende prosjekter. Dette er gjerne prosjekter som går over flere år, og i mange av dem samarbeider vi med ledende, internasjonale kreftforskningsmiljøer. Se også vår liste over avsluttede prosjekter.