Europeisk-latinamerikansk konsortium for å eliminere galleblærekreft

EULAT eliminer Galleblærekreft (GBC) har som mål å forbedre forebygging, tidlig oppdagelse og behandling av kreft i galleblæren. Kreftregisteret er ansvarlig for arbeidspakke (WP) 3: Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av GBC.

Sammendrag

Kreft i galleblæren (GBC) er en svært aggressiv malignitet i galleveien og rammer over 175 000 mennesker over hele verden. Mens GBC er relativt sjelden i Vest-Europa og USA, er det svært utbredt i flere land i Sørøst-Asia og Sør-Amerika, der Chile har den høyeste forekomsten. Fordi de fleste GBC-relaterte dødsfall forekommer i lav- til mellominntektsland har forskning på sykdommen vært begrenset.

Prosjektet har som mål å forbedre metoder for tidlig deteksjon og riskoestimering av GBC ved å vurdere og identifisere geografiske, miljømessige, livstils-, etniske, kjønns-, og molekylære forskjeller. Prosjektet er delt inn i åtte arbeidspakker (WPs), der Kreftregisteret er ansvarlig for WP3: Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av GBC. Med vår veletablerte RNA-sekvenseringsprotokoll skal vi undersøke om det finnes tidlige/pre-diagnostiske endringer i RNAet i blodserumet sammenlignet med friske kontroller. I tillegg, vil analyser av DNA methylering og genotyping bli utført.

Klikk her for mer informasjon om prosjektet, sammarbeidspartnere og arbeidspakker.

 

Publikasjoner

Dominique Scherer, Marcela Dávila López, Benjamin Goeppert, Sanna Abrahamsson, Rosa González Silos, Igor Nova, Katherine Marcelain, Juan C. Roa, David Ibberson, Sinan U. Umu, Trine Ballestad Rounge, Stephanie Roessler, and Justo Lorenzo Bermejo, 2020. “RNA Sequencing of Hepatobiliary Cancer Cell Lines: Data and Applications to Mutational and Transcriptomic Profiling

 

Johannes Brägelmann, Carol Barahona Ponce, Katherine Marcelain, Stephanie Roessler, Benjamin Goeppert, Ivan Gallegos, Alicia Colombo, Verónica Sanhueza, Erik Morales, María Teresa Rivera, Gonzalo de Toro, Alejandro Ortega, Bettina Müller, Fernando Gabler, Dominique Scherer, Melanie Waldenberger, Eva Reischl, Felix Boekstegers, Valentina Garate-Calderon, Sinan U. Umu, Trine B. Rounge, Odilia Popanda, Justo Lorenzo Bermejo, 2020. “Epigenome-Wide Analysis of Methylation Changes in the Sequence of Gallstone Disease, Dysplasia, and Gallbladder Cancer