image

Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 371 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2016.

Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

For deg som inviteres til mammografi

Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom.

På disse sidene kan du lese mer om undersøkelsen og opplegget rundt mammografiscreening:

Ofte stilte spørsmål   

 

 Følg Kreftsjekken - screeningprogrammenes side på Facebook

Om Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i 20 år. 

Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, sånn at behandlingen bli så skånsom som mulig.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet gjort en forskningsbasert, uavhengig evaluering av Mammografiprogrammet i Norge. Rapporten fra dette arbeidet forelå i september 2015.

Evalueringsrapporten konkluderer med at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet. Reduksjonen er 40 % blant de som har møtt. Rapporten understreker at for den enkelte kvinne som skal bestemme om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livssituasjon.


Ny studie: Høyest oppslutning i distriktene

mammografibuss

Mammografiprogrammet har jevnt over høy oppslutning, på rundt 75 prosent, og kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland benytter seg oftest av tilbudet om screening. I disse fylkene deltar over 80 prosent.

- All ære til de dyktige radiografene som ivaretar kvinnene på en svært god måte, sier leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind.

Det positive møtet mellom kvinnene og personalet i Mammografiprogrammet er trolig en av årsakene til at hele 90 prosent av de som allerede har deltatt én gang også kommer tilbake neste gang de får invitasjon.

Les mer om studien her 


 

Tomosyntese-studie i Hordaland

Kvinner fra Hordaland har nå mulighet til å delta i en studie om det som kan bli framtidens screeningmetode for brystkreft, nemlig en tredimensjonal mammografiteknikk kalt tomosyntese. 

Les mer om studien her

 


 

Europeiske retningslinjer for mammografiscreening

De europeiske landene samarbeider om retningslinjer for mammografiscreening, gjennom ECIBC - European Commission Initiative on Breast Cancer.

I november 2016 ble de fire første anbefalingene vedrørende mammografiscreening lansert.

Informasjonen er på engelsk, og er tilpasset tre ulike målgrupper; Pasienter/kvinner, helsepersonell og politikere/beslutningstakere.

De europeiske anbefalingene for mammografiscreening finner du her.

Se informasjonsvideo om European Commission Initiative on Breast Cancer her:

 

 Sist oppdatert: 30.10.2017