image

Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Siden er sist oppdatert 29.10.19

Mammografiprogrammet 

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge brystkreft.

Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

For deg som inviteres til mammografi

Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom. Deltakelse er frivillig.

På disse sidene kan du lese mer om undersøkelsen og opplegget rundt mammografiscreening:

Ofte stilte spørsmål   

Kontakt oss

Fått digitalt brev fra oss? Les her

 

 Følg Kreftsjekken - screeningprogrammenes side på Facebook

Om Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i over 20 år. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, sånn at behandlingen kan bli så skånsom som mulig.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet gjort en forskningsbasert, uavhengig evaluering av Mammografiprogrammet i Norge. 

Konklusjonen fra evalueringen er at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet.

Rapporten understreker at for den enkelte kvinne som skal bestemme om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livssituasjon. Rapporten forelå i september 2015, og kan lastes ned her (PDF).

 

3D-mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

09.05.2019

Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.

Prosjektleder Solveig Hofvind ved Kreftregisteret, som også er leder av Mammografiprogrammet, tror resultatene fra den norske studien kan skape reaksjoner.

– Hovedfunnene våre er at det ble oppdaget like mange tilfeller av brystkreft ved bruk av tomosyntese i screeningen som ved vanlig mammografi, samtidig som færre kvinner screenet med tomosyntese ble kalt tilbake for tilleggsundersøkelser, sier Hofvind.

Les mer om studien her.


Mer alvorlig brystkreft blant innvandrerkvinner

31.03.2019

Ny forskning fra Kreftregisteret viser at innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening enn norskfødte kvinner, og de som møter har oftere behov for tilleggsundersøkelser enn de norskfødte. Likevel får de sjeldnere påvist brystkreft.

- Samtidig har innvandrerkvinner oftere mer alvorlig brystkreft dersom de først får påvist sykdommen, sier Sameer Bhargava, som er doktorgradsstipendiat ved Kreftregisteret og førsteforfatter for artikkelen.

Les mer om studien her.


Konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft 28. og 29. mars!

29.3.19

I mars 2019 var over 200 deltakere med arbeidsfelt og interesse for mammografi og Mammografiprogrammet samlet i Oslo til en stor konferanse. Temaene strakte seg fra maskinlæring og kunstig intelligens til overbehandling og hvordan feil i screening kan og bør håndteres.

Sesjonen  "Reis deg, forsker" ga innblikk i en rekke pågående prosjekter som bruker data fra Mammografiprogrammet til å framskaffe ny og viktig kunnskap om screening og brystkreft. Flere av temaene og diskusjonene fra konferansen vil videreføres gjennom prosjekter som planlegges i samarbeid med faggruppene i programmet.


3D-mammografi: Lovende, men tidkrevende

14.09.18

Tredimensjonale mammografibilder gir færre tilleggsundersøkelser for kvinnene,  men legene bruker lengre tid på å tolke bildene. 

Den store, randomiserte tomosyntesestudien som er gjennomført i Mammografiprogrammet – To-Be-studien - publiserte sine første resultater i 2018. 

Les mer om resultatene her.


Over- og underdiagnostikk i Mammografiprogrammet  

I et eget doktorgradsprosjektet blir det gjennomført studier om over- og underdiagnostikk i Mammografiprogrammet. Målet er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om hva mammografiscreening innebærer.

Les mer om prosjektet her.


Fagmøte i Mammografiprogrammet 30. og 31. august 2018 :

Bildekvalitetens betydning og fremtidige muligheter

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet deltok i august på et todagers fagmøte i Drammen.

Hensikten med møtet var å øke bevisstheten om hvordan bildekvalitet påvirker kvaliteten på diagnostikken, og gi muligheter for erfaringsutveksling og felles diskusjoner om hvordan bildekvalitet skal videreutvikles og vurderes i fremtiden. 

Spennende og framtidsrettede temaer som bruk av maskinlesing og kunstig intelligens i mammografityding, og bruk av "deep learning" og "Big Data" i Mammografiprogrammet ble også presentert.

Les mer om møtet og programmet her.


Stor, norsk studie: Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

En ny, stor studie fra Mammografiprogrammet bekrefter at kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst.

Studien er unik ved at det ble benyttet automatisk måling av mammografisk brysttetthet, noe som kan få stor betydning for fremtidig screening, mener forskerne bak studien.

– Vi fant både at risikoen for å få påvist brystkreft, og for å måtte gjennomføre tilleggsundersøkelser, var høyere blant kvinnene som ble klassifisert med tett brystvev enn blant dem som ble klassifiserte med ikke-tett brystvev, forteller professor Solveig Hofvind ved Kreftregisteret, nasjonal leder for Mammografiprogrammet og leder av forskergruppen bak studien.

Les mer om studien her  

Tidsskriftet Radiology valgte ut denne studien for presentasjon i sin podcast-serie. Podcasten er gratis, og kan lastes ned her 

(Omtalen starter ca 17 minutter ut i sendingen, og er i første augustutgave av podcasten)


Mammografiscreening og effekten på brystkreftdødelighet

En ny fransk studie har skapt debatt og møtt mye motstand, etter funn om at mammografiscreening har liten effekt på brystkreftdødelighet. Kreftregisteret i Norge mener at designet på studien ikke er egnet til trekke de konklusjonene som forskerne gjør.

Les mer om saken her 


Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft.

Ny kunnskap har befestet at såkalt mammografisk tetthet er en viktig faktor innen brystdiagnostikk. Mammografisk tetthet er et begrep som sier noe om kjertelvevet i et bryst. Kjertelvevet fremstilles som ulike gråtoner på mammografibildene. Områder med tett kjertelvev fremstilles som hvite eller lysegrå på mammogrammer, mens fettvevet fremstår som svart eller mørkegrått.

Les mer om studien her.


 

Tomosyntese-studie i Hordaland

Kvinner fra Hordaland inviteres til å delta i en studie om det som kan bli framtidens screeningmetode for brystkreft, nemlig en tredimensjonal mammografiteknikk kalt tomosyntese. 

Les mer om studien her


Flere saker relatert til Mammografiprogrammet finner du her.