image

Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 324 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2014. Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

For deg som inviteres til mammografi

Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom.

På disse sidene kan du lese mer om undersøkelsen og opplegget rundt mammografiscreening:

Ofte stilte spørsmål

Fått digitalt brev fra oss? Her får du mer informasjon

Tomosyntese-studie i Hordaland

Kvinner fra Hordaland har nå mulighet til å delta i en studie om det som kan bli framtidens screeningmetode for brystkreft, nemlig en tredimensjonal mammografiteknikk kalt tomosyntese. 

Les mer om studien her

Om Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i 20 år. 

Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, sånn at behandlingen bli så skånsom som mulig.

I årene etter at Mammografiprogrammet ble innført, har dødeligheten blitt redusert med om lag 30 prosent. Denne nedgangen forklares med bedre behandlingsmetoder og tidligere oppdagelse gjennom blant annet screening.

Les mer om Mammografiprogrammet på disse sidene: