Rapporter og andre publikasjoner

Cancer in Norway

Cancer in Norway er Kreftregisterets årlige rapport med komplette forekomstdata for de ulike kreftsykdommene, fordelt på blant annet kjønn, alder og fylker.

Årsrapporter fra Kreftregisteret

Kreftregisterets årsrapport viser aktiviteten knyttet til instituttets innsatsområder: registrering, forskning og informasjon.

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2018-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.

Publikasjoner fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du årsrapporter og andre publikasjoner som gjelder Livmorhalsprogrammet.

Publikasjoner fra Mammografiprogrammet

Her finner du rapporter og evalueringer som gjelder Mammografiprogrammet.

Offshorestudien

Her finner du publikasjoner relatert til Kreftregisterets undersøkelser av kreftforekomsten blant norske ansatte i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Special issue

I Special Issue, som publiseres samtidig med den årlige kreftstatistikken, går Kreftregisterets forskere nærmere inn på et utvalgt tema.

Patologirapport

Patologirapporten inneholder i hovedsak en oppsummering av patologidelen fra årsrapportene til kvalitetsregistrene som ble publisert i november 2017.