Rapporter og andre publikasjoner

Cancer in Norway

Cancer in Norway er Kreftregisterets årlige rapport med komplette forekomstdata for de ulike kreftsykdommene, fordelt på blant annet kjønn, alder og fylker.

Årsrapporter fra Kreftregisteret

Kreftregisterets årsrapport viser aktiviteten knyttet til instituttets innsatsområder: registrering, forskning og informasjon.

Årsrapporter fra Kvalitetsregistrene

2018-rapportene fra Kvalitetsregistrene er nå publisert. Kreftregisteret har ansvar for åtte nasjonale kvalitetsregistre på kreftområdet. Se alle årsrapportene her.

Publikasjoner fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du årsrapporter og andre publikasjoner som gjelder Livmorhalsprogrammet.

Rapporter

Her finner du rapporter og evalueringer som gjelder Mammografiprogrammet.

Offshorestudien

Her finner du publikasjoner relatert til Kreftregisterets undersøkelser av kreftforekomsten blant norske ansatte i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Andre publikasjoner

Her finner du publikasjoner og rapporter av ulik art, blant annet innen kreftopphopning (cluster), datakvalitet og forebygging.

Special issue

I Special Issue, som publiseres samtidig med den årlige kreftstatistikken, går Kreftregisterets forskere nærmere inn på et utvalgt tema.