Genaktivitet ved testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning. Innsikt i genaktivitet ved testikkelkreft kan gi bedre biomarkører og mer presis diagnostikk.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Mekanismen bak testikkeltreftutviklingen er i stor grad ukjent, men endringer i DNA via metylering, spiller trolig en viktig rolle. Det er kjent at Cisplatin fører til endret DNA-metylering - dette kan forklare hvorfor behandlingen gir økt risiko for å utvikle metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. 

Målet med studien er å undersøke hvilken betydning DNA-metylering har for å utvikle testikkelkreft og for å utvikle seneffekter etter kjemoterapi. 

Endringer i DNA skal undersøkes i blodprøver fra testikkelkreftpasienter før diagnose og fra personer som ikke har testikkelkreft. DNA-metyleringen skal sammenliknes i de to gruppene. I en annen gruppe testikkelkreftpasienter, der noen har utviklet metabolsk syndrom, ønsker vi å se om cisplatin har ført til endringer i DNA-metyleringen, og om endringene i tilfellet har sammenheng med utviklingen av metabolsk syndrom. 

Hensikt

Resultatene kan gi mulighet til å finne biomarkører for tidlig diagnostikk av testikkelkreft. Dessuten kan de bidra til å oppdage risiko for å utvikle seneffekter som følge av cisplatin - for dermed å sette i gang forebyggende tiltak så tidlig som mulig. 

Funn

En nylig publisert studie fra prosjektet, viser at  at det er flere områder med uregelmessigheter i DNA-et blant menn som er behandlet for testikkelkreft, sammenlignet med menn som ikke har gjennomgått slik behandling. Områdene som var særlig utsatt for endringer var nettopp de samme områdene som er relatert til utviklingen av metabolsk syndrom. Les mer om studien her.

I media

"Frisk, men kanskje ikke helt? " - Dagbladet, 9 desember 2019  

Se film om publikasjoner - Twitter, 14 desember 2019

Publikasjoner

Bucher-Johannessen CPage CMHaugen TBWojewodzic MWFosså SDGrotmol THaugnes HSRounge TB (2019)
Cisplatin treatment of testicular cancer patients introduces long-term changes in the epigenome
Clin Epigenetics11 (1)179
DOI 10.1186/s13148-019-0764-4PubMed 31796056

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på kreftbiomarkører her.