Genaktivitet ved testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning. Innsikt i genaktivitet ved testikkelkreft kan gi bedre biomarkører og mer presis diagnostikk.

Sist oppdatert: 21.03.2019

Bakgrunn

Mekanismen bak testikkeltreftutviklingen er i stor grad ukjent, men endringer i DNA via metylering, spiller trolig en viktig rolle. Det er kjent at Cisplatin fører til endret DNA-metylering - dette kan forklare hvorfor behandlingen gir økt risiko for å utvikle metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. 

Målet med studien er å undersøke hvilken betydning DNA-metylering har for å utvikle testikkelkreft og for å utvikle seneffekter etter kjemoterapi. 

Endringer i DNA skal undersøkes i blodprøver fra testikkelkreftpasienter før diagnose og fra personer som ikke har testikkelkreft. DNA-metyleringen skal sammenliknes i de to gruppene. I en annen gruppe testikkelkreftpasienter, der noen har utviklet metabolsk syndrom, ønsker vi å se om cisplatin har ført til endringer i DNA-metyleringen, og om endringene i tilfellet har sammenheng med utviklingen av metabolsk syndrom. 

Betydningen av forskningen

Resultatene kan gi mulighet til å finne biomarkører for tidlig diagnostikk av testikkelkreft. Dessuten kan de bidra til å oppdage risiko for å utvikle seneffekter som følge av cisplatin - for dermed å sette i gang forebyggende tiltak så tidlig som mulig. 

 

Les mer om Kreftregisterets forskning på legemidler her.