Persontilpasset tarmscreening

Tarmscreening reduserer forekomst og dødelighet av kreft, samtidig får mange personer unødvendige undersøkelser fordi de ikke har kreft/forstadier til kreft. Dette prosjektet undersøker om informasjon om livsstil til deltakere kan brukes til å effektivisere tarmscreeningsprogrammet.

Sist oppdatert: 26.04.2019

Bakgrunn

Utvikling av tykk- og endetarmskreft kan påvirkes av livsstil. Ved røyking, høyt alkoholinntak, fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold ser vi at risikoen for å få denne typen kreft øker. Tarmscreening reduserer forekomst og dødelighet av tarmkreft. Samtidig vil screening føre til at mange personer får unødvendige undersøkelser fordi de ikke har kreft eller forstadier til kreft.
En mye brukt screeningtest er en test for blod i avføring som gjentas med to års mellomrom. De som får påvist blod i avføring, blir invitert til en koloskopiundersøkelse av ende- og tykktarmen, som kan avdekke kreft eller forstadier til sykdommen.

Persontilpasset tarmscreening som tar til hensyn deltakerens risikoprofil, inklusiv livsstil, vil kunne redusere antall unødvendige undersøkelser og gi et mer effektivt tarmscreeningprogram. Dette kan være sjeldnere tester hos de med lav risiko, men tettere oppfølging og riktig test for de med høy risiko. I tillegg kan en persontilpasset screeningundersøkelse brukes til å forbedre livsstilen blant deltakerne og derved redusere risikoen for tarmkreft.

Formål med prosjektet

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å legge til rette for et bedre tarmscreeningprogram som er tilpasset deltakerens risikoprofil. Vi ønsker også å forbedre livsstilen blant deltakerne. Dette skal gjøres med fem delprosjekter:

  1. Sammenheng mellom livsstilsfaktorer og oppdagelse av tarmkreft eller forstadier i tredje screeningrunde med test for blod i avføringen.
  2. Sammenhengen mellom livsstil og typen av forstadier til kreft i tarmen.
  3. Sammen med Avdeling for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo utvikler vi et elektronisk spørreskjema for effektiv kartlegging av screeningdeltagernes livsstil.
  4. Effekten av elektronisk, individuell tilbakemelding av livsstil hos screeningdeltagere.
  5. Effekten av endringer i livsstil på tilbakefall av forstadier til kreft i tarmen i to store amerikanske studier i samarbeid med Harvard University i Boston.