CT-undersøkelse av barn og kreftrisiko

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

Sist oppdatert: 03.03.2019

Prosjektbeskrivelse 

Det er sannsynlig at barn og unge kan være mer utsatt for helseskader fra stråling enn voksne. Dette fordi unge trolig er mer strålingsfølsomme og at mange har et langt liv foran seg til å utvikle eventuelle strålingsskader. 

Undersøkelser ved hjelp av datatomografi (CT) bidrar med om lag 80 % av befolkningens stråledose fra medisinsk diagnostikk og behandling. Man vet i dag relativt mye om helseeffekter knyttet til ioniserende stråling når dosen er høy, og når de eksponerte er voksne. Selv om sannsynligheten for helseskader ved lave stråledoser antakelig er svært liten, er det viktig å sikre at de som undersøkes ved hjelp av CT utsettes for så lite stråling som mulig. 

Det er imidlertidig viktig å undersøke om det kan foreligge noen helserisiko knyttet til lave doser fra CT-undersøkelser hos barn og unge. Kreftregisteret skal derfor, i samarbeid med Statens strålevern og Oslo Universitetssykehus analysere data fra norske sykehus for 20 000 norske barn og unge under 20 år som har gjennomgått  en eller flere CT-undersøkelser i perioden 1985-2015. Denne kohorten er en del av en europeisk studie av 1,1 millioner mennesker i samme aldersgruppe. Studien skal undersøke om denne aldersgruppen får leukemi, andre kreftformer eller andre negative helseeffekter enn det kan forventes.  

Analysen gjøres ved at datamateriale kobles mot opplysininger i dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, og medisinsk fødselsregister. Slik kan en følge registrerte helseopplysninger fra gruppen fram til 2015 og i framtidige studier etter hvert som risiko for sykdom øker. 

Resultatene vil benyttes til å optimalisere stråledosene ved CT og bidra til å utvikle europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.   

Publikasjoner

Bernier MOBaysson HPearce MSMoissonnier MCardis EHauptmann MStruelens LDabin JJohansen CJourny NLaurier DBlettner MLe Cornet LPokora RGradowska PMeulepas JMKjaerheim KIstad TOlerud HSovik ABosch de Basea MThierry-Chef IKaijser MNordenskjöld ABerrington de Gonzalez A et al. (2019)
Cohort Profile: the EPI-CT study: a European pooled epidemiological study to quantify the risk of radiation-induced cancer from paediatric CT
Int J Epidemiol, 48 (2), 379-381g
DOI 10.1093/ije/dyy231, PubMed 30388267

Bosch de Basea MPearce MSKesminiene ABernier MODabin JEngels HHauptmann MKrille LMeulepas JMStruelens LBaatout SKaijser MMaccia CJahnen AThierry-Chef IBlettner MJohansen CKjaerheim KNordenskjöld AOlerud HSalotti JAAndersen TVVrijheid MCardis E (2015)
EPI-CT: design, challenges and epidemiological methods of an international study on cancer risk after paediatric and young adult CT
J Radiol Prot, 35 (3), 611-28
DOI 10.1088/0952-4746/35/3/611, PubMed 26226081

Pearce MS, Salotti JA, Little MP, McHugh K, Lee C, Kim KP, Howe NL, Ronckers CM, Rajaraman P, Craft AW, Parker L, de González AB.
Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet, 2012 Jun. 6 
Les abstract her

 

Ekstern webside

International Pediatric CT scan study website (IARC)

 

Hovedansvarlig for prosjektet

Dr Ausrele Kesminiene
Section of Environment and Radiation
International Agency on Research on Cancer (IARC), Lyon, Frankrike

Samarbeidspartnere i Norge

Les om prosjektet på Strålevernets internettsider

Internasjonale samarbeidspartnere 

Studiensentrum voor Kernenergie/Centre d'Étude de l'Energie Nucléaire, - Brussel, Belgia

University of Ghent, Dept. Basic Medical Sciences, Radiation, and DNA Repair Unit, Ghent - Belgia

Kræftens Bekæmpelse - København, Danmark

Säteilyrevakeskus - Helsinki, Finland

Institut Curie - Paris, Frankrike

Institut Gustave Roussy - Villejuif, Frankrike

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses - Frankrike

Centre d'Assurance de qualité des Applications Techniques de la domaine de la Santé - Bourg-la-Reine, Frankrike 

Public Research Centre Henri Tudor - Luxembourg

Stichting het Nederlands Kanker Instituut - Amsterdam, Nederland

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental - Barcelona, Spania

Newcastle University, Newcastle Upon Tyne - Storbritannia

Karolinska Institutet - Stockholm, Sverige

Universitätsmedizin de Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Mainz, Tyskland

Finansieringskilder (Norge) 

EURATOM - Norges Forskningsråd  

Kreftregisteret