CT-undersøkelse av barn og kreftrisiko

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.
Sist oppdatert:

Bakgrunn & hensikt 

Det er sannsynlig at barn og unge kan være mer utsatt for helseskader fra stråling enn voksne. Dette fordi unge trolig er mer strålingsfølsomme og at mange har et langt liv foran seg til å utvikle eventuelle strålingsskader. 

Undersøkelser ved hjelp av datatomografi (CT) bidrar med om lag 80 % av befolkningens stråledose fra medisinsk diagnostikk og behandling. Man vet i dag relativt mye om helseeffekter knyttet til ioniserende stråling når dosen er høy, og når de eksponerte er voksne. Selv om sannsynligheten for helseskader ved lave stråledoser antakelig er svært liten, er det viktig å sikre at de som undersøkes ved hjelp av CT utsettes for så lite stråling som mulig. 

Det er imidlertidig viktig å undersøke om det kan foreligge noen helserisiko knyttet til lave doser fra CT-undersøkelser hos barn og unge. Kreftregisteret skal derfor, i samarbeid med Statens strålevern og Oslo Universitetssykehus analysere data fra norske sykehus for 20 000 norske barn og unge under 20 år som har gjennomgått  en eller flere CT-undersøkelser i perioden 1985-2015. Denne kohorten er en del av en europeisk studie av 1,1 millioner mennesker i samme aldersgruppe. Studien skal undersøke om denne aldersgruppen får mer leukemi, andre kreftformer eller andre negative helseeffekter enn det som kan forventes.  

Analysen gjøres ved at datamateriale kobles mot opplysininger i dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, og medisinsk fødselsregister. Slik kan en følge registrerte helseopplysninger fra gruppen fram til 2015 og i framtidige studier etter hvert som risiko for sykdom øker. 

Resultatene vil benyttes til å optimalisere stråledosene ved CT og bidra til å utvikle europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.   

 

Hauptmann M, Byrnes G, Cardis E, Bernier MO, Blettner M, Dabin J, Engels H, Istad TS, Johansen C, Kaijser M, Kjaerheim K, Journy N, Meulepas JM, Moissonnier M, Ronckers C, Thierry-Chef I, Le Cornet L, Jahnen A, Pokora R, Bosch de Basea M, Figuerola J, Maccia C, Nordenskjold A, Harbron RW, Lee C, Simon SL, Berrington de Gonzalez A, Schüz J, Kesminiene A. Brain cancer after radiation exposure from CT examinations of children and young adults: results from the EPI-CT cohort study. Lancet Oncol. 2023 Jan;24(1):45-53. doi: 10.1016/S1470-2045(22)00655-6. Epub 2022 Dec 6. PMID: 36493793.

Thierry-Chef I, Ferro G, Le Cornet L, Dabin J, Istad TS, Jahnen A, Lee C, Maccia C, Malchair F, Olerud HM, Harbron RW, Figuerola J, Hermen J, Moissonnier M, Bernier MO, Bosch de Basea MB, Byrnes G, Cardis E, Hauptmann M, Journy N, Kesminiene A, Meulepas JM, Pokora R, Simon SL. Dose Estimation for the European Epidemiological Study on Pediatric Computed Tomography (EPI-CT). Radiat Res. 2021 Jul 1;196(1):74-99. doi: 10.1667/RADE-20-00231.1. PMID: 33914893.

Bernier MO, Baysson H, Pearce MS, Moissonnier M, Cardis E, Hauptmann M, Struelens L, Dabin J, Johansen C, Journy N, Laurier D, Blettner M, Le Cornet L, Pokora R, Gradowska P, Meulepas JM, Kjaerheim K, Istad T, Olerud H, Sovik A, Bosch de Basea M, Thierry-Chef I, Kaijser M, Nordenskjöld A, Berrington de Gonzalez A, Harbron RW, Kesminiene A. Cohort Profile: the EPI-CT study: a European pooled epidemiological study to quantify the risk of radiation-induced cancer from paediatric CT. Int J Epidemiol. 2019 Apr 1;48(2):379-381g. doi: 10.1093/ije/dyy231. PMID: 30388267; PMCID: PMC6469297.

Bosch de Basea M, Pearce MS, Kesminiene A, Bernier MO, Dabin J, Engels H, Hauptmann M, Krille L, Meulepas JM, Struelens L, Baatout S, Kaijser M, Maccia C, Jahnen A, Thierry-Chef I, Blettner M, Johansen C, Kjaerheim K, Nordenskjöld A, Olerud H, Salotti JA, Andersen TV, Vrijheid M, Cardis E. EPI-CT: design, challenges and epidemiological methods of an international study on cancer risk after paediatric and young adult CT. J Radiol Prot. 2015 Sep;35(3):611-28. doi: 10.1088/0952-4746/35/3/611. Epub 2015 Jul 30. PMID: 26226081.

Thierry-Chef I, Dabin J, Friberg EG, Hermen J, Istad TS, Jahnen A, Krille L, Lee C, Maccia C, Nordenskjöld A, Olerud HM, Rani K, Rehel JL, Simon SL, Struelens L, Kesminiene A. Assessing organ doses from paediatric CT scans--a novel approach for an epidemiology study (the EPI-CT study). Int J Environ Res Public Health. 2013 Feb 18;10(2):717-28. doi: 10.3390/ijerph10020717. PMID: 23429160; PMCID: PMC3635173.

Pearce MS, Salotti JA, Little MP, McHugh K, Lee C, Kim KP, Howe NL, Ronckers CM, Rajaraman P, Sir Craft AW, Parker L, Berrington de González A. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet. 2012 Aug 4;380(9840):499-505. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60815-0. Epub 2012 Jun 7. PMID: 22681860; PMCID: PMC3418594.