Fatal livmorhalskreft opp mot screeningdeltakelse og alder hos norske kvinner

Å delta i organisert screening er vist å redusere forekomsten av livmorhalskreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Sammenhengen mellom screeningdeltakelse og forekomsten av livmorhalskreft med dødelig utgang, er mindre undersøkt. I denne nasjonale kohortstudien inkluderte vi data fra Kreftregisteret og Livmorhalsprogrammet, samt Dødsårsaksregisteret. En tredjedel (35%) av krefttilfellene ble diagnostisert hos kvinner over screeningalder. Den estimerte risikoreduksjonen for å utvikle fatal livmorhalskreft var 80% (OR 0.20; 95% CI 0.16-0.24) hos kvinner som hadde tatt celleprøve siste 3.5 år sammenliknet med de som ikke hadde tatt celleprøve. Risikoreduksjonen var størst hos kvinner 45-69 år.

For å redusere dødeligheten av livmorhalskreft må screeningprogrammene fokusere på å øke screeningdeltakelsen, samt vurdere mulig preventiv effekt av å utvide øvre screeningalder.

Publikasjoner

Baasland, I, Vie, GÅ, Romundstad, PR, Lönnberg, S. Cervical cancer mortality in Norway according to screening attendance and age. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022; 101: 952- 959. doi: 10.1111/aogs.14402