Statistikkbank og verktøy

Her finner du Kreftregisterets dynamiske statistikkbank, samt informasjon om hvor du kan finne mer data og statistikk om kreft.

Statistikkbank

Kreftregisterets statistikkbank inneholder insidens (nye tilfeller) av kreft i Norge til og med siste tilgjengelige diagnoseår. Statistikken kan fordeles på blant annet ulike diagnosegrupper, kjønn, aldersgrupper, perioder og geografiske enheter.For å komme direkte til kart med kreftinsidens, følg denne lenken: https://sb.kreftregisteret.no/?sub=kart&lang=no

Metadatabase

Kreftregisterets metadatabase – ELVIS (Elektronisk Liste over Variabler I Systemene) inneholder informasjon om Kreftregisterets datainnhold.

Her kan du for eksempel søke opp informasjon om én spesifikk variabel, se hvilke variabler som finnes for ulike kategorier (f.eks. diagnostikk eller behandling) eller se hvilke variabler som finnes for spesifikke kreftformer eller i kvalitetsregistrene på kreftområdet.

Du kan også lage en variabelliste som kan lastes ned, laste ned verdisett/kodeverk eller søke om utlevering av data fra Janus serumbank. 

 

blobid1.png

 

Cancer in Norway

Kreftregisteret publiserer årlig Cancer in Norway som inneholder insidens, prevalens, relativ overlevelse og dødelighet for kreft i Norge. Her finnes det en rekke ferdige tabeller og figurer som fritt kan benyttes.

Kvalitetsregistrene 

Kreftregisteret drifter ni kvalitetsregistre, og hvert register publiserer hver høst rapporter som inneholder statistikk på foretaksnivå.

Alle de nasjonale kvalitetsregistrene publiserer også resultater på en egen samleside.

Datautlevering fra Kreftregisteret

Dersom du leter etter statistikk som verken finnes publisert i Cancer in Norway, årsrapportene fra kvalitetsregistrene, i Kreftregisterets statistikkbank eller noen av de andre kildene nevnt over, kan det søkes om å få utlevert dette via Kreftregisterets Datautleveringsenhet

For meldende institusjoner

Utover dette tilbyr Kreftregisteret administrativ og klinisk statistikk for foretak som melder inn til registeret, dette er tilgjengelig via innlogging i KREMT (KReftregisterets Elektroniske MEldeTjeneste).

Andre verktøy

Kreftlex har mye god informasjon om kreftsykdom, og statistikken som vises er hentet fra Kreftregisteret. Sidene er utviklet av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus.

Insidens, overlevelse og dødelighet for alle de nordiske landene vises i NORDCAN, de norske tallene er levert fra Kreftregisteret.

For statistikk om kreftforekomst på verdensbasis, er Globocan (Cancer Today) fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og International Agency for Research on Cancer (IARC) et godt verktøy. 

Her går det an å få oversikt over både fordeling av ulike kreftformer, og se fordeling inndelt etter ulike land og områder i verden.

Lenkesamling