Kvinners livsstil og helse - forskning på livsstil, virus og kreft

Prosjektet har som overordnet mål å skape forebyggende tiltak mot livmorhalskreft ved å forbedre masseundersøkelsen, og undersøke innvirkning av HPV-vaksinen.
Sist oppdatert:

Hensikt

Vi ser på hvordan ulike livsstilsvaner (som for eksempel røyking, prevensjons- og seksualvaner) kan påvirke risikoen for å få livmorhalskreft og andre HPV-relaterte sykdommer og i hvilken grad introduksjon av HPV-vaksine kan ha påvirket kvinners livsstil og helse.

Kunnskap fra denne studien brukes til å forebygge livmorhalskreft mer effektivt og til å forbedre helsetilbudet til kvinner.

Datagrunnlag

Dette er en studie av den kvinnelige befolkningen i Norge som var i alderen 18-45 år da de deltok i en spørreskjemaundersøkelse. I 2004-2005 og i 2011-2012 fikk kvinnene tilsendt et spørreskjema som omhandlet seksualatferd, livsstilsvaner, medisinsk historikk og holdninger til livmorhalskreftscreening. Utvalget bestod av totalt 52.000 kvinner, hvorav 59% svarte på spørreskjemaet. Kvinnene ble tilfeldig trukket fra Folkeregisteret.

Den samme undersøkelsen fant også sted i Sverige, Island og Danmark.

Til deg som deltok i studien

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente i 2017 at data fra undersøkelsen kan kobles mot ytterligere norske registre, og studien kan i dag kobles mot Reseptregisteret, Norsk Pasientregister, Medisinsk Fødselsregister, Statistisk Sentralbyrå, Nasjonalt Vaksinasjonsregister, Folkeregisteret og Kreftregisteret. Videre har studieperioden blitt utvidet til 31.12.2025. Tilsvarende endringer er gjort for studiene i Sverige, Danmark og Island, slik at vi fremdeles kan kombinere data fra flere land. Endringene er gjort for blant annet å kunne undersøke muligheter for mer persontilpasset screening mot livmorhalskreft.

Sendte du inn spørreskjema, og har spørsmål til studien, eller lurer på hvordan personvernet ivaretas? Finn svar ved å gå inn på ofte stilte spørsmål.

Status

Spørreskjemadataene er nå i ferd med å kobles til data fra de nordiske kreftregistrene. Formålet er å analysere atferdsmessige risikofaktorer for kreft.

En rekke artikler har allerede blitt publisert. Se under.

Utvalgte publikasjoner

Hansen BT, Kjaer SK, Arnheim-Dahlstrom L, Liaw KL, Jensen KE, Thomsen LT, Munk C, Nygard M (2014). Human papillomavirus (HPV) vaccination and subsequent sexual behaviour: Evidence from a large survey of Nordic women. Vaccine. 2014 Jul 18. DOI 10.1016I

Hansen BTKjaer SKArnheim-Dahlström LLiaw KLJuul KEThomsen LTFrederiksen KElfström KMMunk CNygård M (2019)
Age at first intercourse, number of partners and sexually transmitted infection prevalence among Danish, Norwegian and Swedish women: estimates and trends from nationally representative cross-sectional surveys of more than 100 000 women
Acta Obstet Gynecol Scand
DOI 10.1111/aogs.13732PubMed 31529491

Thomsen LT, Nygård M, Stensen S, Terning Hansen B, Arnheim Dahlström L, Liaw KL, Munk C, Kjaer SK (2017)
Awareness of human papillomavirus after introduction of HPV vaccination: a large population-based survey of Scandinavian women
Eur J Cancer Prev, 26 (2), 170-178
PubMed 27010329

Klungsoyr O, Nygard M, Skare G, Eriksen T, Nygard JF (2009). Validity of self-reported Pap smear history in Norwegian women
J Med Screen 2009, June 29

Kjær SK et al. The burden of genital warts: a study of nearly 70,000 women from the general female population in the 4 Nordic countries
J Infect Dis 2007 November 15