image

Når kommer tarmscreeningtilbudet til deg?

Tarmscreeningprogrammet sendte ut de første invitasjonene i mai 2022 og var ferdig utrullet i januar 2024. Alle som er født i 1967 og senere vil få invitasjon, men noen kan ha fylt 56 år før de hører fra oss. De første som inviteres til å delta i et område, er innbyggere født i januar -67, deretter de født i februar -67, osv.
Sist oppdatert:

Screening for tarmkreft gjøres ved hjelp av en test for blod i avføringen som deltakerne tar hjemme og sender inn til analyse. Noen vil deretter få beskjed om at de bør undersøkes videre med en koloskopi på sitt nærmeste screeningsenter. For at sykehusene skal kunne ta imot disse pasientene på en god måte, må tilbudet innføres gradvis.

Fortløpende innføring

Tarmscreeningprogrammet var beregnet å ta cirka ett år fra de første til de siste screeningsentrene var klare til å ta imot deltagerne. Etter en vellykket pilotering i mai 2022 for å sikre at alle systemer fungerte, startet programmet innføring ved screeningsentrene i hele landet fortløpende, og er fra 2024 landsdekkende.

Mye som måtte på plass før oppstart

Det var mye som skulle være på plass før de første invitasjonene ble sendt ut. Tarmscreening er et tilbud til personer som i utgangspunktet ikke har symptomer på tarmkreft.
Undersøkelsene i screeningprogrammet skal ikke gå ut over andre pasienter som har behov for koloskopiundersøkelse. Sykehusene måtte derfor bygge opp rom for koloskopier, og de trengte leger, sykepleiere og patologer nok til at det ikke oppstår unødig venting for andre pasienter.

I tillegg var det mye data-teknisk som skulle på plass slik at vi kan sørge for at screeningprogrammet drives likt i de ulike helseregionene og at deltagerne får det samme tilbudet uansett hvor de bor.

Nedenfor kan du lese mer om innføringen av programmet i de ulike helseregionene.

Ta kontakt med fastlegen ved symptomer

Selv om du er i aldersgruppen som kan forvente å få en invitasjon, skal du ikke vente på denne dersom du opplever symptomer på tarmkreft, som blod i avføringen, magesmerter og uregelmessig avføring. Da bør du ta kontakt med fastlegen din.


Her kan du lese mer om tarmkreft og symptomene på dette.

 

er en del av Helse Sør-Øst
I Agder og det meste av regionen startet utrullingen av tarmscreening i februar 2023. Det første kullet som får tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det er etablert ett screeningsenter i Agder med oppstart i februar 2023

• Sørlandet sykehus, Kristiansand

er en del av Helse Sør-Øst
Bærum sykehus, Vestre Viken var pilotsykehus og startet tilbudet i mai 2022. I februar 2023 ble screeningsenteret ved Akershus universitetssykehus etablert. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

 

Det er etablert to screeningsentere i Akershus

 • Vestre Viken, Bærum - oppstart i mai 2022
 • Akershus universitetssykehus (Ahus), Nordbyhagen - oppstart i februar 2023

 

er en del av Helse Nord
I Finnmark har det vært en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Finnmark

 • Finnmarkssykehuset, Hammerfest - oppstart i mars 2023

er en del av Helse Sør-Øst
I Innlandet startet innføringen av tarmscreening i februar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er  motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det er etablert ett screeningsenter i Innlandet med oppstart februar i 2023

• Sykehuset Innlandet, Hamar

er en del av Helse Midt-Norge
I Helse Midt-Norge var det Helse Møre og Romsdal HF som startet med tarmscreening i regionen, med screeningsenter på Ålesund sjukehus og Kristiansund sjukehus. Tilbudet startet i september 2022 og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Midt-Norge har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene og erfaring fra gjennomføring av store prosjekter. Dessuten vil belastningen på sykehusene øke gradvis sammen med at tilbudet rulles ut.

 

Det er etablert to screeningsentre i Møre og Romsdal med oppstart i september 2022

• Ålesund sjukehus
• Kristiansund sjukehus

er en del av Helse Nord
I Nordland har det vært en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.

 

Det er etablert to screeningsentere i Nordland med oppstart i mars 2023

• Nordlandssykehuset, Bodø
• Helgelandssykehuset, Mo i Rana

Det skal etableres ytterligere to screeningsentere i Nordland med oppstart våren 2024

• Nordlandssykehuset, Lofoten
• Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

er en del av Helse Sør-Øst
I Oslo startet innføringen av tarmscreening i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Oslo med oppstart i januar 2023

• Oslo universitetssykehus, Ullevål

er en del av Helse Vest
I Rogaland var det oppstart av tarmscreeningtilbudet i november 2022, og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Vest har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene. 

Fagmiljøene i regionen er interesserte og motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det ble etablert to screeningsentre i Rogaland med samtidig oppstart i november 2022

 • Helse Fonna - Haugesund sjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland og Nord-Rogaland (tidligere Hordaland og Rogaland)
 • Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus - som omfatter innbyggere i Sør-Rogaland

er en del av Helse Sør-Øst
I Telemark startet innføringen av tarmscreening i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Telemark

 • Sykehuset Telemark, Skien - oppstart i januar 2023

 

 

er en del av Helse Nord
I Troms har det vært en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.

 

Det er etablert to screeningsentere i Troms

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø - oppstart i mars 2023 
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad - oppstart november 2023

er en del av Helse Midt-Norge
Helse Nord Trøndelag startet med tarmscreening i mars 2023 ved Sykehuset Levanger. St. Olavs hospital startet opp i november 2023. 

De første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Midt-Norge har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Helse Nord-Trøndelag

 • Sykehuset Levanger - oppstart i mars 2023

 

Det er etablert ett screeningsenter ved St. Olavs hospital

 • St. Olavs hospital - oppstart i november 2023

 

 

er en del av Helse Sør-Øst
I Vestfold startet innføringen av tarmscreening i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Vestfold 

 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg - oppstart i januar 2023

 

 

er en del av Helse Vest
I Vestland var det oppstart av tarmscreeningtilbudet i november 2022, og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Vest har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene. 

Fagmiljøene i regionen er interesserte og motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det ble etablert tre screeningsentre i Vestland med samtidig oppstart i november 2022

 • Helse Førde - Førde sentralsjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland (tidligere Sogn- og fjordane)
 • Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland (tidligere Hordaland)
 • Helse Fonna - Haugesund sjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland og Nord-Rogaland (tidligere Hordaland og Rogaland)

er en del av Helse Sør-Øst
Sykehuset Østfold var pilotsykehus og startet tilbudet i mai 2022. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkels

 

Det er etablert ett screeningsenter i Østfold

 • Sykehuset Østfold, Moss - oppstart i mai 2022