Stans av invitasjoner

Å delta i Tarmscreeningprogrammet er frivillig. Ønsker du ikke å motta invitasjoner til tarmscreening kan du stanse invitasjonene.
Sist oppdatert:

Fire måter å stanse invitasjoner på

  • logg inn på helsenorge.no/forskning-og-screening og registrere stans av invitasjoner under "Tarmscreeningprogrammet" (oppskrift på dette ser du lenger ned på siden).
  • fylle ut papirskjema og sende per post til Kreftregisteret. Dersom du sender inn skjema på vegne av den inviterte, ber vi om at det legges ved fullmakt.
  • ta kontakt på telefon 22 45 13 00 på hverdager mellom 09.30 og 11.30.
  • sende e-post til tarmscreening@kreftregisteret.no. Du må oppgi fullt navn og fødselsdato (dd.mm.åå) i e-posten. Minner om at sensitive opplysninger (sykdom, diagnose og andre helseopplysninger, fødselsnummer 11-siffer) ikke må sendes på e-post.

 

Du kan når som helst ombestemme deg ved å oppheve tidligere stans av invitasjoner. Fremgangsmåtene er de samme som for stans av invitasjoner. Utsendelser tas da opp igjen så sant du fremdeles er innenfor målgruppen for programmet.

 

Stans av invitasjoner på Helsenorge

Når du har blitt inkludert i Tarmscreeningprogrammet, kan du velge å stanse utsending av invitasjoner via Helsenorge. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no og følger disse stegene: 

  • klikk på boksen for Forskning og screening.
  • velg Tarmscreeningprogrammet.
  • gå ned på siden til du finner avsnittet Stans av invitasjoner og klikk på Stans utsendelse av invitasjoner. 
  • du vil nå se en kvittering på at framtidige utsendelser er stanset. 

 

For å senere gjenoppta utsending av invitasjoner i Tarmscreeningprogrammet, logger du deg inn på helsenorge.no og følger de samme stegene som over. Klikk på Gjenoppta utsendelse av invitasjoner. Utsendelser tas da opp igjen så sant du fremdeles er innenfor målgruppen for programmet.