image

Reservasjon mot registrering av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn

Hvis du velger å delta i Tarmscreeningprogrammet vil relevante helseopplysninger om deg knyttet til undersøkelsen, bli registrert i Kreftregisteret. Opplysningene blir behandlet slik at personvernet blir ivaretatt på en betryggende måte, og slik at ingen uvedkommende har tilgang til opplysningene.

Formålet med Tarmscreeningprogrammet er å redusere tarmkreftdødelighet.  Opplysningene som registreres i Kreftregisteret blir brukt til planlegging og styring av helsetjenesten og til forskning, i tillegg til kvalitetssikring og evaluering av Tarmscreeningprogrammet.

Du kan lese mer om personvern og hvilke opplysninger som registreres i Kreftregisteret her.

Du kan reservere deg mot at dine personopplysninger knyttet til undersøkelser i Tarmscreeningprogrammet, registreres permanent i Kreftregisteret ved negativt funn. «Negativt funn» vil si der det ikke er tegn til eller mistanke om kreftsykdom eller forstadier til kreftsykdom. Personopplysninger betyr i denne sammenheng navn og fødselsnummer, adresse og bostedskommune, sivilstand samt fødekommune eller fødeland.

Du kan når som helst oppheve reservasjonen. Da vil Kreftregisteret kunne registrere person- og helseopplysninger om deg knyttet til alle undersøkelser i Tarmscreeningprogrammet, også bakover i tid.

Reservasjon mot registrering av opplysninger i Kreftregisteret har ingen betydning for opplysningene som registreres i din pasientjournal.

Fremgangsmåte for reservasjon på Helsenorge

Du kan reservere deg mot permanent lagring av personopplysninger ved negativt funn i Tarmscreeningprogrammet. Dette gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no via ID-porten og følge disse stegene:

  • Klikk på boksen Forskning og screening, velg deretter
  • Klikk på lenken til personverninnstillinger nederst på siden.
  • Scroll ned og klikk på Tarmscreeningprogrammet på siden for personverninnstillinger. Under avsnittet om deltagelse i programmet og registrering av helseopplysninger, klikker du på lenken Reservasjon mot registrering av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn.
  • Kryss av for at du reserverer deg og følg anvisningene for å gjennomføre og bekrefte reservasjonen. Du vil nå se en kvittering på at reservasjon er opprettet.

Oppheve reservasjon

Du kan oppheve din reservasjon mot permanent lagring av personopplysninger ved negativt funn i Tarmscreeningprogrammet. Dette gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no via ID-porten og følge disse stegene:

  • Klikk på boksen Forskning og screening, velg deretter
  • Klikk på lenken til personverninnstillinger nederst på siden.
  • Scroll ned og klikk på Tarmscreeningprogrammet på siden for personverninnstillinger. Under avsnittet om deltagelse i programmet og registrering av helseopplysninger, klikker du på lenken Reservasjon mot registrering av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn.
  • Kryss av for at du opphever tidligere reservasjon og følg anvisningene for å gjennomføre og bekrefte opphevelsen av reservasjonen. Du vil nå se en kvittering på at reservasjonen er opphevet.

 

Dersom du ikke har anledning til å benytte Helsenorge, kan du reservere deg ved å fylle inn papirskjema for reservasjon og sende til Kreftregisteret i posten.