image

Brev i Tarmscreeningprogrammet

Her finn du breva som Tarmscreeningprogrammet sender ut.

Som deltagar i Tarmscreeningprogrammet er det fleire brev du kan motta frå oss.

Informasjon om tarmscreening:

 

Invitasjon til screening

 

Påminning

Behov for ny prøve

Negativ prøve

 

Behov for koloskopi