image

Screening med avføringsprøve

Det finnes flere måter å screene for tarmkreft. Metoden som brukes i Norge når screeningprogrammet starter er en test for blod i avføringen. Denne tar du hjemme selv og sender inn til analyse

I Tarmscreeningprogrammet vil du få tilsendt et prøvesett i posten. Du tar en liten prøve av avføringen din som legges i prøveglasset. Denne sender du til vårt laboratorium på Akershus universitetssykehus for analyse.  

Innen fire uker etter at vi har mottatt prøven, vil du få svar. Av 1000 personer som leverer avføringsprøven, vil 60 få beskjed om at det er påvist blod. De vil bli innkalt til videre undersøkelse med koloskopi på sykehus.

Blod i avføringen betyr ikke alltid kreft

Prøven du tar kan ikke si noe om du har kreft eller ikke. Den kan bare avsløre om det er spor av blod i avføringen din. Det er flere grunner til at man kan blø fra tarmen. Kreftsvulster og polypper kan blø, men det kan også være andre og helt uskyldige årsaker. 
1 av 20 med påvist blod i avføringen har tarmkreft. Hos de fleste som kommer til koloskopi finner vi altså ikke noe alvorlig galt.

Ønsker å finne alle 

Dersom det ikke blir funnet blod i avføringen, vil du få tilbud om ny prøve annenhvert år til 65 års alder. 

  • Noen ganger hender det at en avføringsprøve ikke viser tegn til blod, selv om man har kreft i tarmen. 1 av 4 personer med kreft vil ha en normal prøve og dermed ikke bli oppdaget av screeningtesten. 
  • Kreft kan utvikles etter at du har tatt testen.

Ved å gjenta prøvene er målet å fange opp flere tilfeller av tarmkreft.

Ingen garanti

Å delta i et screeningprogram gir ingen garanti mot tarmkreft i framtiden. Derfor bør du snakke med legen din om du opplever vedvarende plager fra tarmen, også om du nylig har deltatt i screeningprogrammet. Eksempler på slike symptomer er

  • blod i avføringen
  • endring av avføringsmønster
  • at man går ned i vekt uten å vite hvorfor
  • følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig.