image

Koloskopi

Dersom det blir oppdaget blod i avføringen din ved screening blir du innkalt til koloskopiundersøkelse på sykehuset. Da undersøkes innsiden av tarmen din.

Ved koloskopi benyttes en myk, bøyelig slange som føres opp gjennom tarmen via endetarmsåpningen. Man kan ta vevsprøver og utføre behandlinger gjennom koloskopet – for eksempel fjerne polypper.

 

Forberedelser

For å kunne se slimhinnen godt nok, må hele tykktarmen rengjøres på forhånd. Det finnes flere ulike midler og fremgangsmåter for tarmtømming. Ofte inntar man et tømmingsmiddel som røres ut i vann og drikkes i to omganger, halvparten ettermiddagen dagen før og halvparten på morgenen selve undersøkelsedagen.

 

Kontakt ditt screeningsenter

I screeningprogrammet har vi ingen informasjon om din helsetilstand.

Dersom du har fått time til koloskopi, må du derfor ta kontakt med screeningsenteret god tid i forkant hvis du:

  • bruker blodfortynnende behandling
    (for eksempel Marevan, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Plavix og Effient, Lixiana). Albyl-E og annen acetylsalisylsyre kan du bruke som vanlig.
  • har hjertestarter eller pacemaker
  • har kronisk hjerte-, lunge- eller nyresykdom
  • er, eller nylig har vært, under behandling for alvorlig sykdom
  • har nedsatt allmenntilstand eller er pleietrengende
  • bruker medisiner for diabetes
  • har påvist smittsom sykdom eller vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden siste 12 mnd. 

 

Selve undersøkelsen

Undersøkelsen varer i 30 til 40 minutter – men kan ta lengre tid. En av fire personer opplever ubehag eller smerter. Ved behov kan du få avslappende eller smertestillende medisiner. I så fall kan du ikke kjøre bil før dagen etter.

Polypper kan fjernes ved koloskopiundersøkelsen. Dette gjør ikke vondt. Komplikasjoner som blødning eller hull på tarmen oppstår ved om lag 1 til 7 av 1000 koloskopier. Dette behandles vanligvis umiddelbart og under selve undersøkelsen, men noen kan trenge innleggelse i sykehus.

Noen komplikasjoner kan oppstå flere dager etter at du har hatt undersøkelsen. Dersom du opplever sterke magesmerter, feber eller blod i avføringen, er det viktig at du tar kontakt med sykehuset.