image

Hva er tarmscreening?

Mange tenker på screening først og fremst som en undersøkelse som foregår hos lege eller på sykehus. I dette screeningprogrammet vil de fleste gjennomføre undersøkelsen hjemme og ikke komme i direkte kontakt med helsevesenet.
Sist oppdatert:

Et annet ord for screening er masseundersøkelse. Screening kan beskrives som en siling av en gruppe mennesker. På den måten kan vi skille mellom de som mest sannsynlig er friske, og de som bør undersøkes nærmere. 

Metoden som brukes i det norske tarmscreeningprogrammet er en test for blod i avføringen. Denne tar du selv hjemme og sender inn til analyse.

Trykk på filmen under for å se hvordan du tar avføringsprøven.

Noen deltakere vil ha behov for koloskopi

Dersom laboratoriet finner blod i prøven, vil du bli innkalt til en koloskopiundersøkelse på sykehus. At du får en slik innkalling betyr ikke at du har kreft, men at du bør undersøkes nærmere.

Her kan du lese mer om koloskopiundersøkelse og se en film om hvordan det fungerer.

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, vil 65 få påvist blod og bli innkalt til koloskopi. Av de 65 personene som blir undersøkt med koloskopi, vil 2 få påvist kreft. Hos 38 av de som blir undersøkt med koloskopi vil man finne polypper og noen av disse kan senere utvikle seg til kreft. En del deltagere vil gjennomgå koloskopi uten at det blir gjort funn under undersøkelsen.

Les mer om hva polypper er her.

Tarmscreening gjentas annethvert år

Målet med screening er å oppdage krefttilfeller tidlig. Dessverre er det ingen metode som finner alt og hos noen vil ikke kreften oppdages ved screening. Kreft kan også utvikle seg på et senere tidspunkt.

Derfor får du tilbud om å levere avføringsprøve med to års mellomrom fra du er 55 til 65 år. Til sammen får du tilbud om å teste deg inntil fem ganger.

Dersom du har fått påvist blod i avføringen og gjennomført en koloskopi vil du ikke få flere invitasjoner.

Snakk med legen din ved symptomer

Å delta i et screeningprogram gir ingen garanti mot tarmkreft i framtiden. Derfor bør du snakke med legen din om du opplever vedvarende plager fra tarmen, også om du nylig har deltatt i screeningprogrammet. Eksempler på slike symptomer er:

  • blod i avføringen
  • endring av avføringsmønster
  • at man går ned i vekt uten å vite hvorfor
  • følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig