Fordeler og ulemper

Screening for tarmkreft er et frivillig helsetilbud, og du bestemmer selv om du ønsker å takke ja til invitasjonen. Å delta i Tarmscreeningprogrammet kan medføre både fordeler og ulemper.

Målsetningen med screeningprogrammet er å redusere risikoen for å dø av tarmkreft. Dette kan gjøres ved å oppdage kreftsykdommen så tidlig at den fortsatt er mulig å kurere.

Når programmet starter, innebærer screening å lete etter blod i avføringen. Figuren viser hva som skjer med 1 000 screeningdeltagere som leverer inn en avføringsprøve til analyse.

Hva er effekten av tarmscreening?

Vi har ikke sikre tall for effekten av tarmscreening i Norge. Vi antar at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25% om man deltar i Tarmscreeningprogrammet.

Dette betyr at:
3-4 av 1000 55-åringer vil dø av tarmkreft i løpet av 10 år uten
deltagelse i Tarmscreeningprogrammet.

1 av disse kan unngå å dø av tarmkreft ved å delta i Tarmscreeningprogrammet.
I tillegg vil flere krefttilfeller oppdages i et tidlig stadium. Da blir behandlingen mindre omfattende.

Ingen garanti

Alle kreftsvulster eller polypper vil ikke bli funnet ved screening. Å delta i screeningprogrammet er derfor ingen garanti mot å få tarmkreft senere i livet.