Fordeler og ulemper

Screening for tarmkreft er et frivillig helsetilbud, og du bestemmer selv om du ønsker å delta. Deltakelse i Tarmscreeningprogrammet kan medføre både fordeler og ulemper.
Sist oppdatert:

Målet med screeningprogrammet er å redusere risikoen for å dø av tarmkreft. Dette kan gjøres ved å oppdage kreftsykdommen så tidlig at den fortsatt er mulig å kurere. Metoden som brukes i det norske tarmscreeningprogrammet er en test for blod i avføringen. Denne tar du selv hjemme og sender inn til analyse.

Her kan du lese mer om screening med avføringsprøve.

Figuren under viser hva som skjer med 1000 screeningdeltagere som leverer inn en avføringsprøve til analyse.1000ny2023.jpg

 

Fordeler ved tarmscreening

  • Redusert dødelighet: Vi har ikke sikre tall for effekten av tarmscreening i Norge, men vi antar at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25% om man deltar i Tarmscreeningprogrammet. Det betyr at 3-4 av 1000 55-åringer vil dø av tarmkreft i løpet av 10 år, uten deltagelse i Tarmscreeningprogrammet. Ved å delta i tarmscreening kan 1 av disse 3-4 unngå å dø av tarmkreft.
  • Tidlig oppdagelse: Screening bidrar til at flere krefttilfeller oppdages på et tidlig stadium, noe som gjør behandlingen mindre omfattende. 

Les mer om tarmkreft her.

Ulemper med tarmscreening

  • Ingen garanti mot kreft: Alle kreftsvulster eller polypper vil ikke bli funnet ved screening. Å delta i screeningprogrammet er derfor ingen garanti mot å få tarmkreft senere i livet.
  • Bekymring: Å ta selve avføringsprøven hjemme er helt ufarlig. Men noen kan føle på bekymring og uro mens man venter på resultatet av avføringsprøven eller hvis man skal til koloskopi.
  • Smerter under koloskopi: En av fire opplever smerter under koloskopien. Man kan da få tilbud om smertestillende medisiner.
  • Komplikasjoner: Koloskopi og fjerning av polypper innebærer en risiko for komplikasjoner. Ved om lag 1-7 av 1000 koloskopier kan det oppstå komplikasjoner som blødning eller hull på tarmen.
  • Overbehandling: Screening kan påvise kreft og polypper som ellers ikke ville ha gitt deg plager i løpet av din levetid. Ved å delta i screeningprogrammet kan du derfor få behandling du egentlig ikke trenger. Dette kalles overbehandling.