Hvem bør ikke delta?

Det er opp til deg om du vil delta i Tarmscreeningprogrammet. For noen kan ulempene være større enn nytten ved screening.
Sist oppdatert:

Dersom du er i et kontrollopplegg på grunn av tarmkreft, polypper, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, behøver du ikke delta i Tarmscreeningprogrammet. Da får du allerede den oppfølgingen du trenger.

Har du annen alvorlig sykdom, kan ulempen ved å delta være større enn nytten. Er du usikker på om dette gjelder deg og om du skal delta, bør du be om råd fra legen din.

Dette gjelder for eksempel dersom du:

  • er, eller har vært under behandling for kronisk eller alvorlig sykdom. 
  • har nedsatt allmenntilstand eller er pleietrengende.

Er du usikker på om screening er noe for deg?

Screening for tarmkreft er et frivillig helsetilbud, og du bestemmer selv om du ønsker å takke ja til invitasjonen. Å delta i Tarmscreeningprogrammet kan medføre både fordeler og ulemper.

Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved tarmscreening