image

Polypper

Polypper er vortelignende utvekster inne i tarmen. Polypper gir vanligvis ingen symptomer. De fleste er helt ufarlige, men noen kan utvikle seg til kreft. De fleste polypper kan fjernes uten operasjon.

Polypper er vanlige. Vi finner dem hos en av fire 50-åringer og halvparten av de som er i 70-årene. 

Få polypper blir til kreft

Minst 9 av 10 polypper vil aldri utvikle seg videre til kreft. De få som utvikler seg til kreft gjør det i løpet av 10-15 år. Størrelse og utseende gir en pekepinn på kreftrisiko, men det er også viktig å undersøke dem under mikroskop. Derfor fjernes alle polypper og sendes til nærmere undersøkelse.

Fjerning av polypper

Polypper kan som regel fjernes ved koloskopi. Dette gjøres ved å legge en metallslynge rundt polyppen og knipe eller svi den av. Dette gjør ikke vondt.

I motsetning til hud hvor det er tett med nervetråder som registrerer når vi skader oss, har vi ikke slike nervetråder på innsiden av tarmen.