image

Hva er tarmkreft?

Tarmkreft kan oppstå på grunn av arv eller en usunn livsstil. Men i mange tilfeller dreier det seg like mye om tilfeldigheter. Uansett hva som er årsaken, er det viktig å komme tidlig til behandling.

De fleste tilfellene av tarmkreft rammer etter fylte 55 år. Sykdommen utvikler seg fra små utvekster, polypper, inne i tarmen. Polypper er vanlige, og vi finner dem hos én av fire 55-åringer. De fleste polypper gir ikke plager og vil aldri bli farlige. Men noen kan vokse og etter hvert utvikle seg til kreft.

Les mer om polypper her.

Kreft i tarmen kan være vanskelig å oppdage. Symptomer kommer sent og kan lett forveksles med vanlige mageplager. Ofte tar det derfor lang tid før man opplever symptomene så store at man oppsøker lege.

Flere får tarmkreft

De siste 60 årene har forekomsten av tarmkreft i Norge tredoblet seg. I dag er det vår nest hyppigste kreftform. Kun prostatakreft rammer flere. Mer enn 4000 nye tilfeller oppdages i Norge hvert år. Faktisk er norske kvinner helt i verdenstoppen i antall nye tilfeller av tarmkreft, og norske menn havner på en 9. plass.

Helsevesenet blir stadig flinkere til å behandle tarmkreft. Men fordi den ofte oppdages sent, vil 40% dø som følge av sykdommen innen 5 år.

Å få stilt diagnosen tidlig øker muligheten for å bli frisk igjen. Over 95% av pasienter som får påvist tarmkreft i den tidligste fasen, er i live etter 5 år.

Hvorfor får så mange tarmkreft? 

Hvorfor norske kvinner er helt i verdenstoppen og antallet nye tarmkrefttilfeller i Norge øker vet man ikke årsaken til. 

For noen vil arv telle inn. Dersom det er flere tilfeller med tarmkreft i nær familie som foreldre eller søsken, kan det være aktuelt med målrettet undersøkelse av familiemedlemmer. 

De aller fleste tilfeller av tarmkreft oppstår imidlertid uten noen kjent arvelig årsak. Man vet at noen livsstilsfaktorer øker risiko for tarmkreft. Ved å redusere alkoholforbruket, spise sunnere og bevege deg mer kan du redusere sannsynligheten for at nettopp du blir rammet.

Les mer om forebygging av tarmkreft her