image

Hva er tarmkreft?

Tarmkreft kan oppstå på grunn av arv eller en usunn livsstil. Men i mange tilfeller dreier det seg like mye om tilfeldigheter. Uansett hva som er årsaken, er det viktig å komme tidlig til behandling.

De fleste tilfellene av tarmkreft rammer etter fylte 55 år. Sykdommen utvikler seg fra små utvekster, polypper, inne i tarmen. Polypper er vanlige, og vi finner dem hos én av fire 55-åringer. De fleste polypper gir ikke plager og vil aldri bli farlige. Men noen kan vokse og etter hvert utvikle seg til kreft.

Kreft i tarmen kan være vanskelig å oppdage. Symptomer kommer sent og kan lett forveksles med vanlige mageplager. Ofte tar det derfor lang tid før man opplever symptomene så store at man oppsøker lege.

Flere får tarmkreft

De siste 60 årene har forekomsten av tarmkreft i Norge tredoblet seg. I dag er det vår nest hyppigste kreftform. Kun prostatakreft rammer flere. Mer enn 4000 nye tilfeller oppdages i Norge hvert år. Faktisk er norske kvinner helt i verdenstoppen i antall nye tilfeller av tarmkreft, og norske menn havner på en 9. plass.

Helsevesenet blir stadig flinkere til å behandle tarmkreft. Men fordi den ofte oppdages sent, vil 40% dø som følge av sykdommen innen 5 år.

Å få stilt diagnosen tidlig øker muligheten for å bli frisk igjen. Over 95% av pasienter som får påvist tarmkreft i den tidligste fasen, er i live etter 5 år.