Definisjoner og forkortelser

Sist oppdatert:
ADR Adenom deteksjonsrate
ASA Acetylsalisylsyre
Avanserte adenomer Adenomer med størrelse ≥10 mm, høygradig dysplasi eller villøst vekstmønster (>25 % villøse komponenter histologisk)
Avanserte serraterte lesjoner Sagtakkete polypper ≥10 mm eller med dysplasi
BBPS Boston Bowel Preparation Scale
CO2 Karbondioksid
CRC Colorectal cancer. Kreft i tykk- og endetarmen (tarmkreft)
DOAK Direkte virkende perorale antikoagulantia
ESGE European Society of Gastrointestinal Endoscopy
Gastronet Det nasjonale kvalitetsregisteret for endoskopi
gFOBT Guaiac basert test på okkult blod i feces.
IARC The International Agency for Research on Cancer
iFOBT Immunokjemisk test på okkult blod I feces. Standard screeningtest ved oppstart av nasjonalt screeningprogram i Norge. Internasjonalt betegnes det også FIT (fecal immunochemical test).
INR International Normalized Ratio
KIK “Koloskopi instruktør kurs” i regi av Endoskopiskolen
NHN Norsk Helsenett
NORCAN Database med kreftstatistikk for alle de nordiske landene.
NORCCAP Norwegian Colorectal Cancer Prevention
NordICC The Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer
NPR Norsk pasientregister
PDR Polypp deteksjonsrate
PDR≥5mm Deteksjonsrate for polypper ≥5 mm
Polyppfri kolon (clean colon) Innebærer at alle polypper er fjernet (unntatt små (<5 mm) hyperplastisk utseende polypper i rektum og nedre sigmoid), at det er utført koloskopi til cøkum, og at tømmingen i hvert tarmsegment hadde en score på 2 eller 3 målt ved BBPS. 
Primær koloskopiscreening Koloskopi er screeningmetoden, uten forutgående iFOBT.
Screeningsenter Geografisk lokalisert senter (et eller flere) ved et helseforetak som utfører screeningkoloskopier.
Sentral screeningløsning IT-løsning som forvaltes av Kreftregisteret som håndterer invitasjon, logistikk rundt avføringsprøver, henvisning til koloskopi ved helseforetakene samt innmelding av kapasitet og skopør fra helseforetakene.
SMSA klassifikasjon SMSA klassifikasjonen (Size, Morphology, Site, Access) er et enkelt klassifikasjonssystem som angir vanskelighetsgrad av polyppektomi.
TET kurs Tren Endoskopiteamet – kurs som tilbys av Endoskopiskolen.
WHO Verdens helseorganisasjon