image

Brev i Tarmscreeningprogrammet

En deltager i Tarmscreeningprogrammet vil få flere ulike brev og informasjonsskriv gjennom sin tid som screeningdeltager.

Brevene til screeningdeltagerne vil komme både fra Tarmscreeningprogrammet og fra helseforetakene i forbindelse med koloskopiundersøkelser.
Brevene som sendes fra Kreftregisteret er nå lagt tilgjengelig her

Brevmaler fra helseforetak
Helseforetakene sender ut innkalling til koloskopi for screeningdeltagere som får påvist blod i avføringen gjennom avføringsprøver. Brevmalene er kun ment som et supplement til eksisterende brev på helseforetakene og screeningsentrene må selv vurdere hvordan dette tas inn.