image

Tarmscreeningprogrammets kvalitetsmanual

Kvalitetsmanualen er beregnet på helsepersonell. Den tar for seg prosedyrene som skal følges i Tarmscreeningprogrammet, og skal bidra til at kvaliteten på arbeidet til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå.

Kvalitetsmanualen (Trykk på kapittelet for å få lastet ned en pdf)

Definisjoner og forkortelser

Kapittel 1 Bakgrunn: Tarmkreft og screening 

Kapittel 2 Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft - mål og organisering 

Kapittel 3 Inklusjon, invitasjon og utsending av iFOBT-prøvesett 

Kapittel 4 Prosedyre for avføringsprøve - fra deltagers perspektiv 

Kapittel 5 Laboratorieprosedyrer for iFOBT 

Kapittel 6 Kreftregisterets rutiner for håndtering av iFOBT-prøvesvar, henvisning til koloskopi og bestilling av primær koloskopi

Kapittel 7 Administrative rutiner ved screeningsentrene

Kapittel 8 Praktisk gjennomføring av koloskopi

Kapittel 9 Krav til skopienheten, skopør og patolog 

Kapittel 10 Endoskopiskolen 

Kapittel 11 Laboratorieprosedyre for patologitjenesten 

Vedlegg: Strukturert rekvisisjon og svarrapport for patologirapportering

Kapittel 12 Monitorering og kvalitetssikring

Kapittel 13 Rettslig grunnlag og personvern i Tarmscreeningprogrammet

Kapittel 14 Kommunikasjon

Utkast av brev og brosjyrer til Tarmscreeningprogrammet

Kapittel 15 IKT-systemer

Kapittel 16 Pasientrapporterte tilbakemeldinger etter koloskopi i Tarmscreeningprogrammet

Kapittel 17 Retningslinjer for forskning og implementering av endringer i Tarmscreeningprogrammet

Dette dokumentet er oppdatert 12.04.2024