Informasjon til forskere

Tarmscreeningprogrammet gir muligheter for forskningsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap om tarmkreft og screening og på den måten finne de aller beste løsningene for deltagerne og samfunnet.
Sist oppdatert:

Tarmscreeningprogrammet ønsker å stimulere til forskning. Det er samtidig viktig å sikre at forskningsinitiativ ikke går på bekostning av screeningdeltakelse eller medfører at det frivillige tilbudet om screening ikke blir tydelig oppfattet. Styringsgruppen for Tarmscreeningprogrammet ønsker derfor å være orientert om alle prospektive studier som inkluderer deltagere i programmet.

Retningslinjer for forsking i kvalitetsmanualen kapittel 17

Retningslinjene for forskning i Tarmscreeningprogrammet er beskrevet i kapittel 17 i kvalitetsmanualen og skal sikre at prosjekter vurderes på en transparent, lik og forutsigbar måte, samt at drift og monitorering av programmet ivaretas på en god måte.

Forskere eller forskergrupper som har forslag til prosjekter som involverer screeningsdeltakere må søke egen finansiering og nødvendige godkjenninger. For alle prospektive studier må forskningsprosjektet legges frem for Styringsgruppen. Det er utarbeidet en egen mal for dette som skal benyttes for innmelding av prosjekter til tarmscreening@kreftregisteret.no. For retrospektive forskningsprosjekter som ønsker å benytte seg av seg av allerede innsamlede data må det søkes til Kreftregisteret/Helsedata.no med nødvendige forhåndsgodkjenninger.